Tergooiziekenhuis.nl

Patiënteninformatie
Voorbereiding op de hartkatheterisatie
Hartkatheterisatie
Vóór de opname nemen we bloed bij u af om uw bloedgroep en resusfactor Deze folder geeft informatie over de gang van zaken bij een
te bepalen. Soms is het ook nodig om een foto van hart en longen en een hartkatheterisatie via verpleegafdeling B12 van Tergooi
longfunctie onderzoek te laten plaats vinden. De benodigde papieren krijgt u locatie Blaricum

Naast deze folder heeft u ook de folder van de Nederlandse Hartstichting

over de hartkatheterisatie gekregen. In die folder staat uitgebreid be-
- Wanneer u bloedverdunnende medicijnen als sintrommitis (acenocoumarol) schreven wat de ingreep inhoudt en hoe we deze uitvoeren. We adviseren u
of marcoumar (fenprocoumon) gebruikt, moet u de dosering hiervan dan ook beide folders goed te lezen.
overleggen met uw cardioloog. Op de dag van de hartkatheterisatie vindt bloedonderzoek plaats. Opname op verpleegafdeling B12
- Op de dag van de hartkatheterisatie mag u geen laxeermidddel gebruiken. - Op de ochtend van de hartkatheterisatie mag u geen plaspil (lasix/burinex) Afdeling B12 bevindt zich in de B-vleugel van het ziekenhuis, op de eerste - Patiënten met diabetes moeten met hun behandelend cardioloog overleg plegen over de dosering van de insuline. Op de dag van de hartkatheterisatie vindt bloedcontrole plaats.
Op afdeling B12 verplegen we mannen en vrouwen op één kamer. - Andere medicijnen moet u gewoon volgens voorschrift gebruiken. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij het voorberei- Wilt u dan wel uw medicijnen in de originele verpakking meenemen? dend gesprek met de verpleegkundige. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen, maar dit betekent niet dat we ze ook altijd kunnen - Als u weet dat u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen of contrastmiddelen, dan verzoeken we u dit vóór het onderzoek te melden aan de behandelend cardioloog of aan de cardiofysiologisch laborant.
Het is mogelijk om tijdens uw verblijf telefoon en televisie te huren.U kunt dit - Op de katheterisatiekamer is het niet warm; het is dan ook verstandig om tijdens uw opname kenbaar maken. Het is op de afdeling niet toegestaan om - Als u het prettig vindt, kunt u tijdens het onderzoek naar uw eigen muziek - Vergeet u niet uw toiletartikelen en uw pyjama mee te nemen. Tijdens het voorbereidend gesprek vragen we u ons een contactpersoon - Voor een goede hygiëne tijdens het onderzoek is het gewenst dat u zich van op te geven. We stellen de contactpersoon op de hoogte hoe de ingreep is verlopen. We bellen de contactpersoon zodra u terug bent op afdeling B12. Uit - Neemt u uw ponsplaatje en medicijnen in originele verpakking mee. privacyoverwegingen geven we aan derden geen informatie door.
De dag van het onderzoek
Een verpleegkundige bereidt u voor op het onderzoek. Op de
afgesproken tijd brengt een medewerker van Patiëntenvervoer u naar de
hartkatheterisatiekamer waar het onderzoek wordt uitgevoerd.
Opnamedatum en -afdeling
We nemen u op op
Hartkatheterisatie
Uw behandelend cardioloog voert de katheterisatie uit. Twee cardio- fysiologisch laboranten assisteren hem daarbij. We registreren de gegevens van het onderzoek nauwkeurig en slaan ze op. Na afloop van de hartkatheterisatie beoordeelt de cardioloog de gegevens.
Bezoek is welkom van 15.00-17.00 uur en van 18.30-20.00 uur. In verband met Direct na het onderzoek
de benodigde rust voor de net geopereerde patiënten mogen maximaal twee Na het onderzoek krijgt u een drukverband om de lies. Van de bezoekers per patiënt op de afdeling aanwezig zijn. cardiofysiologisch laborant krijgt u verdere instructies over het drukverband. Na afloop haalt de verpleegkundige u weer op om terug te brengen naar de afdeling. Eenmaal terug op de afdeling belt de verpleegkundige die We verzoeken u andere patiënten na dit tijdstip niet te storen. Televisiekijken voor u zorgt uw contactpersoon om door te geven hoe het met u gaat kunt u na 22.00 uur in één van de dagverblijven.
en hoe laat u eventueel opgehaald mag worden om naar huis te gaan. Na de hartkatheterisatie heeft u minimaal zes uur bedrust. Daarna Rookbeleid
verwijderen we het drukverband. In verband met het contrastmiddel dat We raden u sterk aan om - zeker de eerste 24 uur na het onderzoek - niet te u tijdens de hartkatheterisatie krijgt toegediend, adviseren we u om na de roken! Roken kan misselijkheid veroorzaken en u kunt zelfs flauwvallen. Het hartkatheterisatie meer te drinken dan u bent gewend (één tot anderhalve roken na het onderzoek is op eigen risico. liter; niet beginnen met koffie,vruchtensap of koolzuurhoudende drank).
Geestelijke verzorging
De dag na het onderzoek
Ook tijdens een kort verblijf in het ziekenhuis kan er aanleiding zijn voor een - Als er geen complicaties zijn geweest, mag u in de loop van de avond weer gesprek met een van de geestelijke verzorgers van het ziekenhuis.
naar huis. De eerste dag na de hartkatheterisatie mag u niet autorijden, U kunt hen bereiken via de afdeling of rechtstreeks via T 088 753 26 36. - Het is het beste als u door familie of kennissen wordt weggebracht en Bij vragen en/of verhindering kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Cardiologie locatie Blaricum, zowel voor locatie Blaricum als Mogelijke complicaties
Diagnostische hartkatheterisaties verlopen meestal zonder enige probleem. In de folder van de Nederlandse Hartstichting staan de mogelijke problemen - Tergooi locatie Blaricum, T 088 753 17 53; en complicaties beschreven. Als u hierover nog vragen heeft, is de cardioloog - Verpleegafdeling B12 locatie Blaricum, T 088 753 26 36; bereid het een en ander uit te leggen. Uw cardioloog weegt de geringe kans - Afdeling Spoedeisende Hulp locatie Blaricum, T 088 753 16 60.
op complicaties van tevoren af tegen de belangrijke informatie die we door middel van de hartkatheterisatie verkrijgen.
Tergooi
Blaricum – Hilversum – Weesp

Source: http://www.tergooiziekenhuis.nl/folderbw1361.pdf

9th disclosure2010-1

Treasure Mountain Physical Education 9th Grade, 2010-2011 Mr. Torrey [email protected] Physical Education Course Description Physical Education develops a healthy physical lifestyle through exploration of movement and participation in individual and team activities. Physical Education promotes a positive self-image, the basic components of lifelong health and fitness, and

The women’s natural health practice

Fact Sheet Endometriosis Endometriosis is a disease affecting women in their reproductive years. The name comes from the word "endometrium," which is the tissue that lines the inside of the uterus and builds up and sheds each month in the menstrual cycle. In endometriosis, tissue like the endometrium is found outside the uterus, in other areas of th

Copyright © 2010 Health Drug Pdf