Efferflu-c.co.za

EFFERFLU C
please consult your healthcare practitioner before taking EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER as concomitant use may
IMMUNE BOOSTER
result in decreased effectiveness of the following medicines: basilimiximab, azathioprine, corticosteroids, cyclosporine, SCHEDULING STATUS: Not applicable.
daclizumab, muromonab, mycophenolic acid, mycophenelate mofetil, sirolimus, tacrolimus, tetracycline, fluoroquinolone PROPRIETARY NAME AND DOSAGE FORM:
EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER effervescent tablets.
PREGNANCY AND LACTATION:
COMPOSITION:
The safety of EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER has not been
established in pregnancy and breastfeeding.
Speak to your doctor or healthcare practitioner if you are currently pregnant, trying to become pregnant or are currently Safe upper
lactating before using EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER.
Ingredient
mg/tablet
DOSAGE AND DIRECTIONS FOR USE:
One tablet daily, dissolved in half to one glass of water or as directed by your healthcare practitioner. It is recommended that EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER
effervescent tablets be dissolved in cold water for a more pleasant taste. After complete dissolution in water, a pleasant- tasting effervescent mixture is obtained.
Drink EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER mixture immediately
SIDE-EFFECTS AND SPECIAL PRECAUTIONS:
Side effects:
Ascorbic acid: Gastrointestinal disturbances including and not
limited to nausea, vomiting and diarrhoea1. Echinacea Purpurea: Dizziness, headache, skin irritations such
as rashes and itching and allergic reactions2.
Zinc: Stomach ache, nausea, vomiting, headaches, drowsiness
* RDA - Recommended daily allowance This product contains:
KNOWN SYMPTOMS OF OVERDOSAGE AND PARTICULARS OF
ITS TREATMENT:
In the event of accidental overdosage or ingestion, please contact your doctor, pharmacist or local poison information centre for advice. Treatment is symptomatic and supportive.
PHARMACOLOGICAL CLASSIFICATION:
IDENTIFICATION:
A.32.16 Other substances or agents, other. EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER effervescent tablets are round
PHARMACOLOGICAL ACTION:
and flat with a characteristic pink colour and light spots. Ascorbic acid: Vitamin C has a beneficial effect on the body’s
PRESENTATION:
immune system and is required for many vital functions of the EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER effervescent tablets are packed
human body2. Vitamin C has proven antioxidant properties and in polypropylene tubes of 20’s, closed with a polypropylene in high doses (up to 1 g daily) has been shown to reduce the stopper equipped with a silica gel drying agent. The severity and duration of the common cold1.
polypropylene tube is inserted into a carton with an information Echinacea Purpurea: Echinacea’s action is primarily directed
toward the immune system. This herb has demonstrated STORAGE INSTRUCTIONS:
antibacterial, anti-inflammatory, antiseptic and immune system Store below 25°C. Protect from light and moisture.
Store in the original container and keep lid of polypropylene Zinc: Zinc has antibacterial properties and also assists in
container tightly closed when not in use.
maintaining the integrity of both cellular and subcellular 2. Additionally, zinc plays a vital role in many immune reactions. Zinc deficiency may result in an impaired immune NAME AND BUSINESS ADDRESS OF PUBLISHER OF THIS
LEAFLET:
INDICATIONS:
EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER is a nutritional supplement
uniquely formulated to assist in providing support in boosting the immune system, assisting the body in fighting infections and Optimal immune function is required in order to help fight DATE OF PUBLICATION OF THE PACKAGE INSERT:
infections caused by viruses and bacteria, e.g. cold and flu. CONTRA-INDICATIONS2:
Known hypersensitivity to any of the components of this formulation. If you suffer from any of the following conditions, 1. Division of Pharmacology, Faculty of Health Sciences, please consult your healthcare practitioner before using University of Cape Town (2010). South African Medicines this product: renal (kidney) dysfunction, urolithiasis (kidney Formulary. 9th ed. South Africa: South African Medical stones), iron overload states, G6PD deficiency, stomach ulcers, Tuberculosis, multiple sclerosis, leukosis, collagenosis, HIV/ 2. Division of Pharmacology, Faculty of Health Sciences, AIDS, autoimmune disease, haemochromatosis, thalassemia and University of Cape Town (2008). South African Medicines Formulary. 8th ed. South Africa: South African Medical WARNINGS:
If no improvement is observed after continual use for more than This product has not been reviewed by the SOUTH AFRICAN HEALTH ten days, consult your healthcare practitioner.
PRODUCT REGULATORY AUTHORITY (SAHPRA). Ask your healthcare If your symptoms or general health worsens while taking professional for advice on the use of this product.
EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER, please consult your healthcare
practitioner.
INTERACTIONS2:
If you are currently taking any of the following medications EFFERFLU C
INTERAKSIES2:
As jy tans enige van die volgende medikasie neem, raadpleeg IMMUNE BOOSTER
asb jou gesondheidsorgpraktisyn voor die gebruik van EFFERFLU
C IMMUNE BOOSTER. Voortdurende gebruik kan ‘n afname
SKEDULERINGSTATUS: Nie van toepassing.
in die effektiwiteit van die volgende medisyne veroorsaak: basilimiximab, azathioprien, kortikosteroïede, siklosporien, EIENDOMSNAAM EN DOSEERVORM:
daklizumab, muromonab, mikofenoliese suur, mikofenalaat EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER bruistablette.
mofetiel, sirolimus, takrolimus, tetrasiklien, florokwinoloon SAMESTELLING:
SWANGERSKAP EN LAKTASIE:
Die veiligheid en doeltreffendheid tydens swangerskap en borsvoeding is nie vasgestel nie. Praat met u Hoeveelheid
gesondheidsorgpraktisyn indien u tans swanger is, probeer om bestanddeel
mg/tablet
wassenes 1
swanger te raak of tans borsvoed voor u EFFERFLU C IMMUNE
BOOSTER gebruik.
DOSERING EN GEBRUIKSAANWYSINGS:
Een bruistablet daagliks, opgelos in ‘n halwe tot ‘n vol glas water of soos aanbeveel deur u gesondheidsorgpraktisyn. Dit word aanbeveel dat EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER bruistablette
opgelos word in koue water vir ‘n aangename smaak. Drink EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER direk na dit opgelos is in water.
NEWE-EFFEKTE EN SPESIALE VOORSORGMAATREËLS:
Askorbiensuur: Gastroïntestinale versteurings wat naarheid,
Echinacea Purpurea: Duiseligheid, hoofpyn, velirritasies soos
Sink: Maagkrampe, naarheid, braking, hoofpyn, duiseligheid en
* RDA – aanbevole daaglikse gebruik. dit kan ‘n metaalsmaak in die mond veroorsaak2.
Die produk bevat:
BEKENDE SIMPTOME VAN OORDOSERING EN BESONDERHEDE
VAN DIE BEHANDELING DAARVAN:
In die geval van oordosering behoort ‘n dokter, apteker of die naaste gifsentrum onmiddellik geraadpleeg word. Behandeling is FARMAKOLOGIESE KLASSIFISERING:
IDENTIFIKASIE:
EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER bruistablette is plat en rond
FARMAKOLOGIESE WERKING:
met ‘n kenmerkende pienk kleur met ligte kolletjies. Askorbiensuur: Vitamien C het ‘n voordelige uitwerking op
AANBIEDING:
die liggaam se immuunstelsel en word benodig vir verskeie EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER bruistablette is beskikbaar in
belangrike funksies in die menslike liggaam2. Dit is bewys dat wit polipropileenbuise wat met ‘n lae-densiteit poliëtileen dop Vitamien C anti-oksidant eienskappe bevat en in hoë dosisse (tot gesluit is met silika gel as die drogingsmiddel in die prop. Elke 1 g daagliks) die erns en duur van ‘n verkoue verminder1. buis bevat 20 bruistablette. Die polipropileenbuisie word in ‘n Echinacea Purpurea2: Echinacea se werking is
hoofsaaklik gerig op die immuunstelsel. Echinacea het BERGINGSINSTRUKSIES:
‘n immuunversterkende effek asook anti-bakteriële, anti- Bewaar benede 25°C in ‘n droë plek. Hou die buis dig gesluit. inflammatoriese en anti-septiese eienskappe.
Sink: Sink het anti-bakteriële eienskappe en help ook met die
handhawing van die integriteit van sellulêre en sub-sellulêre NAAM EN BESIGHEIDSADRES VAN DIE HOUER VAN DIE
SERTIFIKAAT VAN REGISTRASIE:
Sink speel ‘n belangrike rol in immuunreaksies. ‘n Sink tekort INDIKASIES:
EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER is ‘n voedingssupplement uniek
geformuleer om te help met die ondersteuning, bevordering en versterking van die immuunsisteem, dit help die liggaam met die afwering van infeksies en bevorder fisiese welstand.
DATUM VAN PUBLIKASIE VAN DIE VOUBILJET:
Optimale immuunfunksie is nodig om die stryd teen infeksies, veroorsaak deur virusse en bakterië, te beveg. Verkoue word KONTRA-INDIKASIES2:
1. Division of Pharmacology, Faculty of Health Sciences, EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER is teenaangedui in pasiënte
University of Cape Town (2010). South African Medicines met hipersensitiwiteit teenoor enigeen van die bestanddele. Formulary. 9th ed. South Africa: South African Medical Indien jy lei aan een van die volgende kondisies, raadpleeg jou gesondheidsorgpraktisyn voor die aanvang van gebruik 2. Division of Pharmacology, Faculty of Health Sciences, van die produk: nierdisfunksie, nierstene, niersiekte (renale University of Cape Town (2008). South African Medicines en urinêre versteurings), verhoogde ystervlakke, G6PD-tekort, Formulary. 8th ed. South Africa: South African Medical maagulkusse, tuberkulose, sklerose, leukose, kollagenose, MIV/ VIGS, autoimmuunsiekte, hemochromatose, thalassemia en Hierdie produk is nie deur die SOUTH AFRICAN HEALTH PRODUCT REGULATORY AUTHORITY (SAHPRA) geevalueer nie. Vra u geneesheer WAARSKUWINGS:
vir meer besonderhede oor die gebruik van die produk.
Raadpleeg ‘n mediese praktisyn indien geen verbetering na volgehoue gebruik vir tien dae aangemeld is nie. Indien die simptome of algemene gesondheid verswak gedurende die gebruik van EFFERFLU C IMMUNE BOOSTER raadpleeg u

Source: http://www.efferflu-c.co.za/EfferfluC%20BoosterPI%20.pdf

Acta nº

MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA CÂMARA MUNICIPAL Acta nº.04/2010 No dia dezassete de Fevereiro de dois mil e dez, pelas quinze horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vidigueira, teve lugar a reunião ordinária da Câmara Municipal de Vidigueira, com a ordem de trabalhos constante da folha anexa (doc.1). I – Presenças. Estiveram presentes os seguintes membros do e

Untitled

Add-on clinical effects of selective antagonist of5HT6 receptors AVN-211 (CD-008-0173) in patientswith schizophrenia stabilized on antipsychotic1 Laboratory of Psychopharmacology, National Center of Mental Health, Russian Academy of Medical Science, Moscow, Russia3 Avineuro Pharmaceuticals Inc., San Diego, California, USA4 Chemical Diversity Research Institute, Khimki, Moscov Region, RussiaT

Copyright © 2010 Health Drug Pdf