Microsoft word - 25 veelgestelde vragen over mangosteen

25 Veelgestelde Vragen over Mangosteen en de
Antwoorden
door J.F. Templeman, M.D. (arts)
Deskundige Antwoorden op Medische Vragen
Mangosteen en Gezondheid: Uw Vragen Beantwoord
Naarmate de populariteit en het gebruik van de mangosteenvrucht verder toenemen, groeit ook de
behoefte aan antwoorden op vragen over de vrucht. Dagelijks ontvang ik vele vragen en een groot
aantal daarvan heb ik beantwoord. Echter, op dit moment sluit het aantal vragen een persoonlijk
antwoord op iedere vraag uit. Ik heb ontdekt dat de meeste vragen alleen in de details van elkaar
verschillen. In een poging de meest voorkomende vragen te beantwoorden, heb ik deze informatie
samengesteld aan de hand van vragen die ik al eens beantwoord heb. Ik vertrouw er op dat dit een
nuttige bron voor u zal zijn wanneer u experimenteert met de mangosteen als een fantastisch
supplement
Mijn arts heeft nog nooit van de mangosteenvrucht gehoord en hij denkt niet dat het zal
helpen. Waarom heeft hij er nog nooit van gehoord en heeft hij gelijk?

Omdat ik meer dan twintig jaar conventionele geneeskunde gepraktiseerd heb, weet ik dat de meeste allopatisch artsen geen poging ondernemen gelijke tred te houden met vooruitgang binnen de alternatieve geneeskunde. Deze veronachtzaming gebeurt niet opzettelijk, maar ontstaat omdat zij opgeleid zijn medicatie als eerste behandeling bij ziekte te zien. Zoals ik elders heb uitgelegd (Mangosteen: The X-Factor), hebben medicijnen één specifiek doel. Zij zijn niet bedoeld om verschillende functies in het lichaam te vervullen, zoals "botanische" bestanddelen (uit planten gewonnen therapeutische middelen) over het algemeen doen. Feitelijk onderwijst de allopatische geneeskunde dat er één medicijn is voor één probleem. Daarom accepteren artsen niet dat een enkel middel meervoudige therapeutische effecten heeft. Daarom brengt hun professionele vooroordeel hen ertoe sceptisch te zijn tegenover botanische middelen. Het woord mangosteen zal een begrip worden, meer nog dan aloë vera. Het aantal artsen dat bekend is met de naam van de plant, zal tot die tijd - en het gaat snel - klein zijn. Artsen zullen in de Westerse maatschappij waarschijnlijk de laatsten zijn die zichzelf omtrent de mangosteen informeren. Op dit moment zullen de patiënten de artsen moeten onderwijzen door resultaten te boeken die hun artsen versteld doen staan.
Ik ben allergisch voor meerdere soorten voedsel. Is de mangosteen veilig voor mij?
De mangosteen is een vrucht en daarom zullen sommige mensen er een allergische reactie op hebben. Ik heb van enkele gebruikers verslagen ontvangen waarin zij melding maakten van een allergische reactie op de vrucht, maar geen van deze reacties was levensbedreigend. De meest voorkomende allergische reactie op mangosteen is huiduitslag waarbij de huid rood wordt en zwelling optreedt. In enkele gevallen kan een lichte hoofdpijn of gewrichtspijn zich voordoen. Ook dunne ontlasting of verstopping kunnen het resultaat zijn van een allergische reactie. Echter, mijn collega's chiropractors en natuurartsen wijzen er meteen op dat veel van deze manifestaties (die allergische reacties kunnen zijn) veroorzaakt kunnen worden door een "helingscrisis" of een "reinigingsverschijnsel" kunnen zijn. Deze beide fenomenen gaan gepaard met een verergering van de symptomen waar de patiënt de mangosteen voor gebruikt of met de allergische symptomen die hierboven genoemd zijn. Door de dosering te verminderen (soms wel tot 5ml of een theelepeltje) en die geleidelijk in een periode van een aantal weken te verhogen, verdwijnen de reacties die bij een helingscrisis of reinigingsproces horen. Allergische reacties zullen echter aanhouden en wanneer dit ernstige vormen aanneemt, zou dit kunnen betekenen dat deze persoon de vrucht niet kan gebruiken. Om uit te vinden of de reactie werkelijk door de vrucht komt, kunt u ook simpelweg een week stoppen met het gebruik ervan, opnieuw beginnen en zien of de reactie terugkomt. Voor mensen die een allergie-verleden hebben, vind ik het nuttig om een krastest te doen. Dit wordt gedaan door het gazen deel van een pleister in het sap van de mangosteen te drenken. Nadat u dit gebied grondig heeft schoongemaakt, maakt u met een schone pin of naald een krasje aan de onderkant van de biceps. Plak de met mangosteensap doortrokken pleister over de kras en laat het 36 - 48 uur zitten. Van elke vorm van rode huid, jeuk of zwelling mag worden aangenomen dat het tekenen zijn van een allergische reactie op de mangosteen.
Is mangosteensap veilig voor kinderen en baby's?
In de allereerste plaats: mangosteen is een vrucht; daarom moet u het behandelen als ieder andere vrucht. Net als appelsap en sinaasappelsap is ook mangosteensap veilig voor kinderen. Echter, ik geloof dat kinderen kleinere hoeveelheden van het sap zouden moeten nemen (daarbij in gedachten houdend dat men op geen enkele manier een overdosis van het vruchtensap kan nemen). Baby's zijn een speciaal geval. Tot zij twaalf maanden oud zijn, hebben baby's een "lekkend darmkanaal". Dit betekent dat sommige moleculen die bij een volwassene niet via de darmwand in de bloedstroom zouden komen, bij een kind wel in de bloedstroom komen. Dit kan nadelige gevolgen hebben, specifiek aangaande de mogelijke ontwikkeling van allergieën. Baby's moeten mangosteen niet gebruiken totdat fruit succesvol aan hun dieet is toegevoegd. Wanneer fruit eenmaal is toegevoegd, worden hoeveelheden tot 120ml (1 - 2 eetlepels) bij de maaltijd goed verdragen.
Ik ben gezond - zou ik de mangosteenvrucht moeten gebruiken?
Naar mijn mening zijn eerder de preventieve eigenschappen de grootste deugd van de mangosteenvrucht dan de therapeutische eigenschappen. Met een dagelijkse portie mangosteen bouwen gebruikers hun verdediging tegen ziekte actief op. Er wordt gezegd dat een ons preventie een pond gezondheidszorg waard is. Dit gaat zeker op voor de mangosteen. Drieëntwintig procent van de Amerikaanse bevolking zal aan kanker sterven. Tweeënvijftig procent zal sterven aan de gevolgen van arteriosclerose (hartaanval en beroerte). Deze beide vreselijke moordenaars zijn hoofdzakelijk levensstijlkwalen, wat inhoudt dat een goed dieet, afdoende beweging en verstandige supplementatie deze ziektes voor het overgrote deel kunnen voorkomen. De mangosteen heeft bewezen dat zij de oxidatie van lipoproteïne met een lage dichtheid vermindert en dat is de eerste stap in de ontwikkeling van atherosclerose. Haar krachtige antioxidanten beschermen daarnaast tegen genetische mutatie van het DNA, wat tot kanker kan leiden.
Hoeveel mangosteensap zou ik moeten gebruiken?
Voor preventie wordt een minimale dosis van 30ml aangeraden. Omdat sommige xanthonen uitsluitend opgenomen kunnen worden wanneer er in het spijsverteringskanaal wat vet aanwezig is, dient mangosteen in combinatie met voedsel genomen te worden. In geval van ziekte, waarbij meerdere porties mangosteen wenselijk zijn, dienen deze genomen te worden met een interval van vier tot zes uur (de geschatte halveringstijd van de xanthonen). Daarom zou het nemen van mangosteensap bij iedere maaltijd ideaal zijn. Zie voor meer details omtrent 'leefregels' bij verschillende ziektes het boekje The Medical Applications of Mangosteen.
Waaraan ontleent de mangosteen haar gezondheidsbevorderende eigenschappen?
De mangosteen ontleent de meeste van haar gezondheidsbevorderende eigenschappen aan substanties met de naam xanthonen die in geen enkel ander supplement gevonden kunnen worden. Xanthonen zijn bioactieve moleculen met een polyphenole structuur met meerdere dubbele koolstofverbindingen. Deze verbindingen zorgen voor een grote chemische stabiliteit (xanthonen worden bijvoorbeeld niet vernietigd door hitte). Voor een diepgaandere discussie omtrent xanthonen en hun opmerkelijke eigenschappen verwijs ik graag naar het boekje Mangosteen: The X-Factor Kan de mangosteen mij helpen met mijn artritis?
Bij de meeste vormen van artritis zal het merendeel van de voordelen van de mangosteen voortkomen uit haar ontstekingsremmende effecten, omdat het de COX-enzymen blokkeert die ontstekingen juist bevorderen. Daarnaast veroorzaakt de mangosteen niet de gevaarlijke bijwerkingen in het maag-darmkanaal van voorgeschreven of bij drogist verkrijgbare ontstekingsremmende medicijnen. De mangosteen laat ook een neurologisch pijnstillend effect zien, waarvan ik denk dat dit voortkomt uit haar vermogen om de COX-2 in het centraal zenuwstelsel te remmen, waar het enzym verantwoordelijk is voor het versterken van pijnsignalen. Dit COX-2 remmende effect is denkelijk bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de pijnverlichting waarvan patiënten melding maken in geval van syndromen van samengedrukte wervelschijven (zoals Ischias) waarbij zenuwbeschadiging, veroorzaakt door "degeneratieve gewrichtsziekte", het onderliggende probleem is.
Zal de mangosteenvrucht helpen bij diabetes?
In geval van diabetes type I zijn alle insuline-producerende cellen (beta cellen genaamd) in de pancreas vernietigd, wat de patiënt dwingt een externe bron voor insuline te gebruiken om te overleven. Voor deze patiënten is controle krijgen over de bloedsuikers vaak erg problematisch, omdat de niveaus enorm schommelen. Bij het gebruik van de mangosteen als supplement hebben we de volgende heilzame effecten genoteerd bij type I patiënten: * Verbeterde glycemische (bloedsuikers) controle omdat de reikwijdte van de schommelingen in belangrijke mate vermindert. * Opmerkzame vermindering van de regelmaat waarmee ontstekingen zich voordoen. Terwijl bescherming tegen complicaties die met diabetes samengaan op korte termijn niet eenvoudig zichtbaar worden, is er goede reden om aan te nemen - gebaseerd op observaties gedaan in laboratoria en geaccepteerde ziekte-theorieën - dat schade aan eindorganen (hart, oog, zenuwen en nier) substantieel gematigd kunnen worden bij alle vormen van diabetes. Type II diabetes wordt primair in verband gebracht met obesitas. Daarnaast kent het een sterke genetische component die het risico op het ontwikkelen van de ziekte vergroot. Type II diabetes (voorheen "ouderdomsdiabetes") wordt nu veelal gezien bij kinderen en tieners met overgewicht. Onze Noord-Amerikaanse obesitas-epidemie heeft er in feite ook voor gezorgd dat type II diabetes epidemische vormen aanneemt. In geval van nieuw geconstateerde (in een vroeg stadium) diabetes, vooral het type dat in verband staat met obesitas, lijkt de mangosteen een positief effect te hebben op de afname van het verlangen naar koolhydraten. Dit maakt gewichtverlies mogelijk wat essentieel is om de ernst van de ziekte onder controle te houden. Daarnaast ervaren Type II diabetici door het gebruik van deze vrucht belangrijke dalingen van de bloedsuikers. Een kleine waarschuwing: diabetici grijpen te vaak de gunstige effecten op de bloedsuikers aan om minder oplettend om te gaan met hun dieet en hun beperkingen daarin, of zelfs om uitgesproken te "smokkelen" met verboden calorieën. Dit soort acties zal de heilzame voordelen van dit prachtige voedingssupplement volkomen teniet doen. Zie voor informatie omtrent dosering The Medical Applications of Mangosteen. Patiënten dienen hun bloedsuikers dagelijks te meten om te weten wanneer zij contact moeten opnemen met hun arts om hun medicatie te verminderen.
Zal de mangosteen mij helpen bij het afvallen?
Ik gebruik dagelijks mangosteen en ik heb overgewicht. Echter, toen ik het als supplement begon te gebruiken, viel ik zeventien pond af zonder een dieet te volgen. Daarna ben ik er daarvan tien weer aangekomen. Uit de verslagen die ik ontvang blijkt dat mijn ervaring overeenkomt met die van veel andere gebruikers die in eerste instantie afvallen, maar wat gewoonlijk niet zo blijft tenzij het gedrag wordt veranderd om te voorkomen dat men weer aankomt. Aan de andere kant heb ik veel meer verslagen ontvangen van substantieel gewichtverlies (tot wel 40 en 100 pond) dat onder controle wordt gehouden zonder speciale voorzorgsmaatregelen behalve het gebruik van het supplement. Sommige gegevens uit onderzoek met dieren duiden erop dat mangosteen afvallen kan stimuleren, maar voor ons onvoldoende om resultaten te kunnen voorspellen. Ik heb nog geen verslagen ontvangen van gebruikers die zijn aangekomen.
Zal de mangosteen helpen bij neurologische ziektes zoals Alzheimer, MS en Parkinson?
Alzheimer is een ongeneeslijke, degeneratieve hersenziekte. Ongeveer vier miljoen Amerikanen lijden aan Alzheimer en dat aantal zou kunnen stijgen naar twintig miljoen in het jaar 2020. Terwijl de patiënten in een gevorderd stadium het bewustzijn omtrent hun problemen genadig bespaard blijft, lijden familieleden buitengewoon. Belangrijke problemen waarop geliefden stuk kunnen lopen naarmate de ziekte voortschrijdt, zijn de lichamelijke zorg, veiligheidskwesties en gedragscontrole. Zeker wanneer andere belangrijke fysieke problemen zich voordoen, is opname in een verpleeghuis vaak onvermijdelijk. Er zijn medicijnen op de markt die in staat zijn om het tempo van achteruitgang te vertragen en functies te behouden, maar deze zijn duur en hebben nare bijwerkingen op het maag-darmkanaal. Daarnaast richten geen van deze medicijnen zich op de kleinere ontstekingen in de hersenen die zich bij deze ziekte voordoen en die verantwoordelijk zijn voor de karakteristieke amyloïde afzetting. Afgezien daarvan is preventie van de ziekte met name belangrijk voor de mensen die familie hebben die erdoor getroffen is, want de ziekte kent een overerfbaar patroon. Tot nu toe is er nog maar weinig consensus over hoe de ziekte te voorkomen, omdat de oorzaak ervan nog niet helder is. Echter, de experts zijn het er over eens dat gebruik van antioxidanten een waardevolle preventieve maatregel is. Dr. K Nakatani uit Japan, die gamma mangostin bestudeerde, suggereerde dat de ontstekingsremmende effecten van xanthonen op de structurele hersencellen (witte materie) aandacht verdienen vanwege hun therapeutisch potentieel in geval van ontstekingssituaties in de hersenen. Klinische ervaring duidt op verbetering in de situatie van Alzheimer patiënten door het gebruik van mangosteen, of zij nu medicijnen gebruiken of niet. Ook patiënten met multiple sclerose (MS) en Parkinson hebben substantieel baat gevonden bij het gebruik van de mangosteen. Uit het gebruik van mangosteen wordt in de vroege stadia van deze ziektes meer profijt gehaald.
Is de combinatie mangosteen - medicijnen veilig?
Tot op de dag van vandaag hebben we geen medicijn - voedselinteractie met de mangosteen waargenomen of daar verslag over ontvangen. We weten echter niet precies welke uitwerking het gebruik van de vrucht heeft op het P450 enzymsysteem van de lever, ook al doen we op dit moment dierproeven om dit te kunnen vaststellen. De resultaten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Wanneer we dit weten, wordt het mogelijk elke interactie te voorspellen; ik acht het echter onwaarschijnlijk dat iets belangrijks gevonden zal worden. Mijn conclusies baseer ik op het uitblijven van iedere vorm van verslag omtrent voedsel - medicijninteractie ondanks het feit dat honderdduizenden porties geconsumeerd zijn. Ook al is dit geen definitief bewijs dat er geen voedsel - medicijninteracties bestaan, geloof ik dat het voldoende vertrouwen verschaft om een eerste geruststelling te bieden.
Helpt de mangosteen bij pijn?
De mangosteen beschikt over ontstekingsremmende kwaliteiten. Ontsteking, accuut of chronisch, kan zwelling van het weefsel veroorzaken wat pijnvezels samendrukt in die gebieden waar de zwelling optreedt. Daarnaast veroorzaakt ontsteking het vrijkomen van chemicaliën die inwerken op de vrije zenuwuiteinden en pijnscheuten produceren die naar de ruggengraat trekken en van daaruit naar de hersenen. Door ontsteking te verminderen of te elimineren met het ontstekingsremmende effect van de mangosteensap, worden zowel de druk door zwellingen als de stimulus om pijnoverbrengers die nocidceptoren (pijnzenuwen) stimuleren, voorkomen of verwijderd. Daarnaast is het COX-2 enzym constitutief (waarmee ik bedoel dat het altijd aanwezig is) in het centrale zenuwstelsel (CNS = hersenen, ruggengraat en cerebrospinale vloeistof). Dit enzym is verbonden aan de overdracht van pijnsignalen via de ruggengraat naar de hersenen. Vermoedelijk remt de mangosteen de aan pijn gerelateerde actie van het COX-2 enzym in het centrale zenuwstelsel en blokkeert het de aanmaak van pijnimpulsen. Dus ja, mangosteen kan elke pijn die u wellicht ervaart, aanmerkelijk verminderen.
Helpt de mangosteen bij bepaalde maag-darmproblemen zoals diarree, IBS en diverticulitis?
Absoluut! Misschien wel het meest wijdverbreide gebruik van de mangosteen in traditionele geneeskunde heeft te maken met het maag-darmkanaal. Over de xanthonen, alpha en gamma mangostin, is ontdekt dat zij in staat zijn zowel histamine- als serotonine-receptoren te blokkeren. Wanneer serotonine in het darmkanaal geblokkeerd wordt, zou dat aandoeningen als een verstoorde mobiliteit zoals IBS (Irritable Bowel Syndroom / spastische darm) positief moeten beïnvloeden. Het blokkeren van serotonine is tevens de reden waarom mangosteen helpt bij diarree. Er is een studie waarin gesteld wordt dat "dieren, behandeld met xanthonen, een merkbare bescherming tegen maagzweren lieten zien". In Europa krijgen patiënten met diverticulitis (kleine zakjes in de darmwand van de dikke darm) meerdere keren per week lage doseringen antibiotica om infecties te voorkomen. Echter, een dergelijke regelmatige dosering maakt hen ontvankelijk voor bacteriële resistentie. Het zou verstandig kunnen zijn om voor diezelfde bescherming mangosteen te gebruiken zonder het probleem van een mogelijke bacteriële resistentie die zich voordoet bij regelmatig gebruik van antibiotica. Dit is onderzocht en de resultaten zijn positief.
Is de mangosteen veilig voor zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven?
Er zijn veel gebruikers die het sap hebben gedronken tijdens zwangerschap of borstvoeding met niets dan positieve effecten. Mij helpt het om over het drinken van de mangosteensap tijdens zwangerschap en borstvoeding te denken als over iedere andere vruchtensap, omdat, wanneer het er op aankomt, de sap die de meesten van u zullen gebruiken uit niets dan vruchtensap bestaat. Hoewel de effecten van de mangosteen in het lichaam kwalificeren als functioneel voedsel, waarmee ik bedoel dat het gebruikt wordt voor meer dan alleen maar haar plezierige smaak, is het nog steeds voedsel waarvan geen toxische effecten bekend zijn. Wanneer zich tijdens een zwangerschap complicaties voordoen, zoals zwangerschapsdiabetes of problemen met de bloeddruk, overleg het gebruik van de mangosteen dan alstublieft met uw arts, net zoals u elke andere verandering in eetgewoontes zou overleggen, waarbij u hem/haar op de beweegredenen wijst waarom u met het sap wenst te supplementeren. Tot slot, wanneer een moeder een ongunstige uitkomst van een zwangerschap meemaakt, zal zij als eerste zorgvuldig alles onderzoeken dat zij tijdens haar zwangerschap anders heeft gedaan. Iedere verandering, nalatigheid of gebrek aan voorzorgsmaatregelen die zij tijdens dit onderzoek kan aanwijzen, kunnen leiden tot ernstige schuldgevoelens. Deze gevoelens kunnen een post-partum depressie in de hand werken. Naar alle waarschijnlijkheid was de ongunstige, ongewenste uitkomst van de zwangerschap niet te voorkomen geweest, maar dit voorkomt de depressieve druk die de moeder ervaart niet. Daarom, ook al ben ik mij ervan bewust dat er geen medische reden is waarom de mangosteen gevaarlijk zou zijn tijdens de zwangerschap, raad ik aan, wanneer iemand eerder een ongunstige uitkomst van een zwangerschap heeft meegemaakt of zich zorgen maakt over een dergelijke uitkomst, er niet tijdens de zwangerschap mee te starten. Mijn advies in deze is gebaseerd op de vurige wens ernstige schuldgevoelens bij een moeder die de mangosteen tijdens de zwangerschap met enige vorm van twijfel gaat gebruiken, te voorkomen.
Zal de mangosteen helpen bij problemen met de luchtwegen zoals COPD, astma,
longemfyseem en chronische bronchitis?

Mangosteen grijpt op verscheidene punten in het ziekteproces m.b.t. luchtwegproblemen in. Haar antivirale, antibacteriële en antischimmeleffecten kunnen de regelmaat waarmee longinfecties zich voordoen, verminderen, waardoor cumulatieve weefselbeschadiging wordt teruggebracht. Hierdoor zullen minder behandelingen met antibiotica noodzakelijk zijn. Het ontstekingsremmende effect van xanthonen (actieve biologische ingrediënten in de mangosteen) vermindert zowel ontstekingen als celbeschadiging, terwijl het ondertussen helpt een dodelijke aanval van druk op de longen te voorkomen. Omdat de mangosteen ook krachtige antioxidante effecten heeft, intervenieert het in elk proces waar vrije radicalen celbeschadiging veroorzaken. Het maakt niet uit of deze schade veroorzaakt wordt door ontsteking of chronische bronchitis of de vernietiging van het elastisch vermogen van de longblaasjes om terug te veren bij longemfyseem: de vrucht voorziet in bescherming.
Zal de mangosteen helpen bij fibromyalgie?
De mangosteen bevat een COX-2 remmer en is daarmee de enige, door betrouwbaar onderzoek bewezen plantaardige substantie die zulke eigenschappen bezit. Het COX-2 enzym is altijd aanwezig in de cerebrospinale vloeistof en is direct betrokken bij de perceptie van pijn. Vermoedelijk wordt de pijn bij fibromyalgie veranderd door de onderdrukking van het COX-2 enzym door de mangosteen. Echter, het tempo waarmee dit gebeurt, varieert enorm per individu. Sonmigen ervaren binnen één à twee weken verbetering, terwijl anderen tot wel drie maanden moeten wachten voordat het effect voelbaar wordt. Vanwege de helende eigenschappen van xanthonen verbeteren ook andere problemen waarmee fybromyalgie gepaard gaat, zoals vermoeidheid, slaapproblemen en gevoelige punten op het lichaam. Uit klinische ervaring blijkt dat xanthonen helpen het slaappatroon te herstellen en daarnaast ook nog eens voortreffelijk in een toename van energie voorzien.
Zal de mangosteen helpen bij seizoensgebonden allergieën (hooikoorts etc.)?
De xanthonen in de mangosteen hebben een bewezen anti-histamine en ontstekingsremmend effect wat beiden handig is wanneer men vat wil krijgen op de symptomen van allergieën. Uit klinische ervaring blijkt dat zowel kinderen als volwassenen baat vinden bij de mangosteen. Sommigen konden stoppen met het farmaceutische medicijn Singulair (een leukotriene-remmer). Daarnaast kan preventief gebruik van de mangosteen allergische en astmatische symptomen het hele jaar door bij veel patiënten voorkomen.
Helpt mangosteen bij het voorkomen van kanker?
Het bewijs dat supplementatie het risico op kanker vermindert, is overtuigend. Meerdere studies hebben aangetoond dat mensen die supplementen gebruiken minder vaak kanker krijgen. In een land waar 21 procent van alle overlijdensgevallen veroorzaakt wordt door kanker, is dat een heel belangrijk feit dat geen enkel intelligent mens zou moeten negeren. Naarmate wij ouder worden, wordt ons immuunsysteem minder efficiënt, neemt celbeschadiging door vrije radicalen toe en stijgen kankercijfers exponentieel. De mangosteen heeft inmiddels in diverse laboratoriumonderzoeken bewezen behalve beschermende ook krachtige anti-tumor effecten te bezitten. Mangosteen bevat krachtige phytoceuten, genaamd xanthonen. Eén xanthoon, garcinone E, is in het laboratorium onderzocht tegenover zes chemotherapieën (5 flouraurcil, cisplatin, vincristine, methotrexate, mitoxantron en taxol) om haar vermogen kankercellen te vernietigen te vergelijken. De cellijnen kwamen van long-, maag- en primaire leverkanker. Garcinone E bleek effectiever dan alle geteste medicatie uitgezonderd taxol. Daarnaast is het een vaststaand feit dat antioxidanten (zoals xanthonen) optreden als modulator van gen-expressie. Dit betekent dat zij op het niveau van het DNA in de cel werken om zowel mutatie als activatie van kankerveroorzakende genen te voorkomen.
Is de mangosteenvrucht vanwege haar antioxidante eigenschappen gevaarlijk wanneer iemand
het gebruikt in combinatie met Coumadin (een medicijn tegen bloedstolling)?

Het gebruik van antioxidanten in combinatie met Coumadin is onderwerp van discussie en er bestaat nog geen duidelijk antwoord. Op dit moment, zonder bewijs van het tegenovergestelde, geloof ik dat er geen reden tot zorg is wanneer Coumadin en mangosteen beiden gebruikt worden. Echter, wanneer iemand zich serieus zorgen maakt over een mogelijke interactie tussen voedsel en medicijn, dienen zij gedurende drie of vier dagen een vaststaande hoeveelheid mangosteensap in te nemen. Op de vierde of vijfde dag dienen zij met hun arts contact op te nemen om een bloedonderzoek te laten doen om te zien of de Coumadindosering aangepast moet worden. Coumadin wordt dagelijks gebruikt, maar de dosering voor een enkele dag kan het bloedverdunnende effect niet veranderen omdat een verandering hierin om verschillende doseringen vraagt. Voedsel dat vitamine K bevat, vermindert het effect van het medicijn. Mangosteen bevat geen vitamine K; mangosteen zal het bloedverdunnende effect van het medicijn versterken. Gebruikers van Coumadin maken zich, gerechtvaardigd, zorgen over het schommelende effect van het medicijn. Daarom adviseer ik onderzoek te laten doen met als doel geruststelling.
Zal de mangosteen helpen bij migraine en hoofdpijnen?
Ik ben ervan overtuigd dat noch slachtoffers van migraine, noch hun hoofdpijnen effectief ingedeeld kunnen worden. Geen enkel medicijn, geen enkele combinatie van behandelingen zal voor iedereen effectief zijn, zelfs de meest recente medicijngroep triptans (lijkt op Imitrex) niet. De mangosteen is succesvol gebleken waar andere behandelingen faalden. Op de Phytoceutical Research website (www.mangosteenmd.com) staan talrijke persoonlijke ervaringen die hiervan getuigen. Echter, niet alle patiënten vinden verlichting. In de frustrerende zoektocht naar effectieve behandeling van migrainehoofdpijnen moet naar mijn mening geen mogelijkheid onbenut blijven. Voor veel patiënten die aan chronische migraine lijden, heeft een preventieve dosis van 30ml per dag bij de maaltijd echter tot positieve resultaten geleid.
Zal de mangosteen helpen bij een hoog cholesterol?
We leven in een tijdperk waarin de helft van ons aan een hartaanval of beroerte zal overlijden. Dat is een onthutsend cijfer. Maar wat nog verrassender is, is het feit dat de meeste van deze overlijdensgevallen te voorkomen zijn. Hart- en vaatziekte of arteriosclerose is voor het overgrote deel een levensstijlziekte, net als in veel gevallen van kanker (veroorzaakt door roken of andere factoren). Eén van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekte is een hoog cholesterol. Cholesterol is een vettige substantie in uw lichaam. U krijgt cholesterol op twee manieren: één, door het eten van voedsel waar cholesterol inzit; en twee, uw lichaam maakt het aan. Helaas zijn sommigen van ons genetisch belast met een hoog cholesterol, terwijl anderen het krijgen door onvoldoende beweging en slechte eetgewoontes. Degenen met de genetische belasting produceren teveel cholesterol, wat voor hen het risico misschien nog wel groter maakt dan bij degenen die te weinig bewegen en slecht eten. Er zijn twee verschillende types cholesterol - HDL (High Density Lipoproteïne - Lipoproteïne met een hoge dichtheid - ook wel "goed" genoemd) en LDL (Low Density Lipoproteïne - Lipoproteïne met een lage dichtheid - ook wel "slecht" genoemd). De problemen ontstaan wanneer zich oxidatie van het LDL voordoet. En dat is waar de mangosteen kan helpen. In Thailand en Taiwan ontdekten twee groepen onderzoekers dat gamma mangostin (een xanthoon in de mangosteen) "krachtiger antioxidante activiteit vertoonde dan alpha tocopherol (vitamine E)." Australische wetenschappers onderzochten hetzelfde xanthoon in experimenten met LDL en sterke vrije radicalen. Het xanthoon beschermde het LDL met succes tegen oxidatie door de vrije radicalen. Aangaande het onderwerp cholesterolverlaging stel ik voor niet te stoppen met de inname van uw voorgeschreven medicijn(en). Wanneer u geen medicijnen gebruikt voor uw hoge cholesterol, dan raad ik u aan dat wel te doen. In combinatie met de medicicatie kunt u uw dagelijkse dosering mangosteen nemen met weinig zorgen over een interactie tussen voedsel en de medicatie, want daar is geen melding van. Ik heb bij patiënten en bij mijzelf gezien dat de mangosteen helpt het cholesterol met tien tot 30 punten te verlagen en feitelijk het goede cholesterol (HDL) te doen stijgen, iets wat ongelofelijk moeilijk voor elkaar te krijgen is met medicijnen of beweging.
Ik lijd al jaren aan een lichte vorm van depressiviteit genaamd dysthymia. Kan de mangosteen
mij helpen?

Het is nog onduidelijk waarom de manogsteen helpt bij stemmingsstoornissen (angst, paniek, depressiviteit). Echter, het aantal meldingen van positieve resultaten is te talrijk om buiten beschouwing te laten. Ik geloof dat de mangosteen, die effect heeft op de opname van serotonine, ook betrokken kan zijn bij verandering van de niveaus van andere neurotransmitters. De neurotransmitters die in de hersenen gegevens overbrengen van zenuwcel naar zenuwcel zijn qua structuur net als xanthonen fenolisch. Hoewel patiënten met ernstige depressiviteit en zelfs bipolaire patiënten melding maken van gunstige resultaten door het gebruik van de vrucht, raad ik niet aan dat patiënten medicatie weigeren of stopzetten in het voordeel van het gebruik van de mangosteen. Als er geen medicijnen zijn voorgeschreven, is het zinnig om alleen de vrucht te gebruiken. Maar in alle andere gevallen zou het toegevoegd dienen te worden aan de medicatie totdat het effect makkelijk waarneembaar wordt. Op dat moment kan de medicatie in overleg met een arts worden aangepast. Voor behandeling van stemmingsstoornissen is een gebruik van drie keer per dag noodzakelijk. Voor informatie omtrent dosering verwijs ik graag naar het boekje The Medical Applications of Mangosteen.
Ik heb maagzweren en GERD (spijsverteringsreflux) vanwege een bacterie waarvan ik niet wist
dat ik die had opgelopen. Kan mangosteen mij helpen?

Het is aangetoond dat de bacterie Helicobacter pylori de belangrijkste oorzaak is van maag(slijmvlies)ontsteking, GERD en maag- en darmzweren. Geen van de paarse pillen die ingezet worden om deze stoornissen te verhelpen, komen tegen deze bacterie die bij het merendeel van de patiënten met maagzweren wordt aangetroffen, in actie. Recent is de H. Pylori ook aangewezen als de mogelijke oorzaak van aderfibrillatie, een hartritme-stoornis. De mangosteen bleek in een in vitro onderzoek tegen H. pylori de bacterie te vernietigen. In een onderzoek bij ratten verklaarden de onderzoekers dat "dieren behandeld met xanthonen een merkbare bescherming tegen zweren vertoonden." Mijn eigen GERD is met de mangosteen onder controle en ik vond dat het effectiever was voor mijn patiënten met GERD of zweren dan alle paarse pillen die ik gewoonlijk voorschreef.
Ik heb de mangosteen met succes gebruikt om de artritis van mijn hond te behandelen. Is er
enige reden waarom het niet gebruikt zou moeten worden bij dieren?

Er is mij geen reden bekend waarom de voordelen van de mangosteen dieren ontzegd zou moeten worden. Ik ben geen dierenarts, maar ik heb met veel dierenartsen gesproken die het product gebruiken voor hun dierlijke patiënten. Veel medicijnen die voor mensen gebruikt worden, vinden ook bruikbare toepassingen bij dieren. Laatst bezocht ik één van de beroemdste fokkers voor racepaarden in Kentucky om de heilzame resultaten die trainers hebben waargenomen bij het gebruik van de mangosteen bij hun paarden, te bespreken. De krachtige ontstekingsremmer en andere eigenschappen van de vrucht rechtvaardigen, naar mijn mening als non-expert, het gebruik bij dieren waar medicijnen het alternatief zouden zijn.
Ik gebruikte gedurende twee maanden de mangosteen precies zoals u heeft aangeraden, maar
mijn symptomen zijn niet verbeterd. Waarom heb ik niet dezelfde resultaten geboekt als al die
anderen?

Geen enkele behandeling werkt voor iedereen en niemand, arts of anderszins, weet genoeg om uit te kunnen leggen waarom dat zo is. Biologisch zijn wij uniek en onvoorspelbaar waar het gaat om een specifieke reactie op biologische inmenging. Wij lijken in het algemeen op andere mensen en meer specifiek op familieleden, maar tenzij we een één-eiige tweeling zijn, is niemand exact hetzelfde als wij. Daarom kan wat in ons lichaam gebeurt, anders zijn dan bij ieder ander. Ziekte vertegenwoordigd ook nog een enorme variabele. Tekenen en symptomen kunnen voldoende overeenkomen om gemeenschappelijke kenmerken van de ziekte te herkennen, maar hoe een ziekte een willekeurig individu raakt, is erg onvoorspelbaar. Combineer de individuele variaties die besloten liggen in de biologische diversiteit van zowel de patiënt als de ziekte en het is verrassend dat er überhaupt resultaten geboekt worden door therapeutische inmenging die kenmerkend genoeg zijn om geïdentificeerd te kunnen worden in groepen mensen en ziektes. Het is dan ook niet schokkend dat 20 - 25 procent van de mensen met de veelvoorkomende problemen waarvoor de vrucht gebruikt wordt (ontstekingsziektes bijvoorbeeld), niet reageert op de mangosteen. Het is nu eenmaal de realiteit van het leven zelf en moet als zodanig worden geaccepteerd. Naar mijn mening is de reactie bij de meeste problemen net zo goed of slecht bij het gebruik van de mangosteen als bij het gebruik van medicijnen en er zijn geen gevaarlijke bijwerkingen - een belangrijk voordeel van de mangosteen. Tot slot, dat iemand geen verlichting ervaart in de symptomen, is geen reden om aan te nemen dat de mangosteen "niets goeds voor mij doet." De meeste heilzame veranderingen in het lichaam gebeuren, net als kwaadaardige veranderingen, grotendeels onopgemerkt. Ik geloof dat gebruik van de mangosteen op lange termijn een positief effect zal hebben op de meeste organen en systemen in het lichaam. Mangosteen verlicht symptomen bij de meeste, maar niet bij alle patiënten. Het is een opmerkelijke plantaardige remedie, maar het is geen "magie."

Source: http://www.dosol.be/nieuws/nieuws_foto_2009/Informatie%20over%20Xango/25%20Veelgestelde%20Vragen%20over%20Mangosteen.pdf

2010_eng_ncsa_price_list

Processing +++ Archiving +++ Managing +++ Marketing +++ Searching +++ Distributing +++ Purchasing Price List 2010/2011 Provider: picturemaxx AG Contact: picturemaxx Sales Team About picturemaxx As a highly specialized supplier of Software as a Service (SaaS), picturemaxx™ licenses Web-based application software picturemaxx™ provides a comprehensive en

Gesundheitsamt

Hygienemaßnahmen bei Vorkommen von MRSA in Altenheimen MRSA = Multi-Resistente Staphylococcus aureus. Es gibt gesunde MRSA-Träger sowohl bei den Heimbewohnern wie auch beim Personal. Das Personal und die behandelnden Ärzte müssen über MRSA informiert sein. Nur eingewiesenes, informiertes Personal soll MRSA-positive Bewohner/Patienten betreuen. Informationspflicht über MRSA-Tr�

Copyright © 2010 Health Drug Pdf