FÆrdig hÅndbog enkeltsider

MEDIEREt af de mest effektive kommunikationsredskaber i en kampagne i dag er de sociale medier. Brug af facebook, Twitter og Instagram bør derfor tænkes ind i jeres kampagne. Særligt facebook kan fungere som kommu- nikationskanal både internt og eksternt. Hvordan kan I bruge de sociale medier i jeres kampagne? 9 gode råd til sociale medier: Inden I går i gang:
1. Læg en strategi
ĕſ Diskuter på et møde i kampagnegruppen, hvordan I vil bruge de enkelte so- ciale medier og formulér herefter en plan for det, som vil være let at forstå og ĕſ Sørg for en klar fordeling af, hvem der har det primære ansvar for at opdatere hvilke medier. Hvis det formuleres som et fælles ansvar ender det tit med ikke ĕſ Læg en plan for, hvor ofte I vil lave opdateringer. Husk, at det er mest effektivt at lave opdateringer i tidsrum, hvor mange andre sidder bag skærmen, så jeres opdateringer bliver set. (Fx i frokostpausen, om eftermiddagen og om aftenen 2. Sæt relevante og realiserbare målsætninger
Hvorfor gå op i, hvor mange, der liker din side på facebook, hvis der kun er få af dem, der ser dine opdateringer? Sæt mål for, hvordan jeres kampagne på sociale medier skal forbedres løbende, men vær omhyggelig med, hvilke parametre, I må- ler jeres succes efter. De vigtigste parametre vil ofte være, hvor mange der a) ser dine opdateringer, b) responderer på dem og c) deler dem på sin egen side. I kan med fordel dele jeres målsætninger med jeres støtter for at motivere dem til at dele 3. Lav en samlet mobilisering, når siden går i luften
Sørg for at lave en samlet mobilisering af folk til at være en del af din gruppe/like /følge din side. Folk liker ikke af sig selv. I kan opfordre jeres egne netværk, invol- vere andre organisationer og opreklamere igennem eksisterende grupper/sider. I kan overveje at købe jer til en annoncering af jeres facebookside og derigennem promovere jeres side eller en enkelt af jeres opdateringer/billeder/film. Når I er i gang:
4. Tænk over, hvordan I kommunikerer fængende:

ĕſ Skriv kort og vær’ meget fokuseret – kommunikér kun om det emne, jeres kam- ĕſ Up-load ting, der er lette at dele – det skal være aktuelt og må gerne være hu- ĕſ Pas på at up-loade for mange ting på en gang. Planlæg forud, så I ved, hvad I 5. What’s the word on the street?
Læg mærke til, hvad venner og netværk ”taler om” på facebook – reagér på det, f.eks. med et meme (billede) eller en video. Følg også med i, hvad andre organisa- tioner og personer med relevans for jeres kampagne/budskab fylder på de sociale medier, så I hurtigt kan reagere på det. 6. Lav løbende test af jeres brug af de sociale medier
Prøv forskellige opdateringer og metoder af, og se, hvad der er størst respons på, og hvordan folk responderer. Udnyt, at man på de fleste sociale medier og mail- programmer (f.eks. mailchimp) kan trække en masse statistik ud omkring, hvor mange og hvilke målgrupper, der ser jeres posts, læser jeres mails mv.
7. Tag ved lære af andre
Vær opsøgende omkring, hvordan andre har brugt de sociale medier i deres kam- pagner. Måske er der noget, som kan inspirere jer? Vær ikke bange for at kigge ud over jeres eget område – måske kan I hente inspiration fra foreninger og organisa- tioner inden for helt andre felter, eller måske sågar blive inspireret af virksomhe- 8. Inddrag jeres frivillige og støtter af kampagnen
Fremhæv det, jeres frivillige gør offline gennem jeres online-medier. Repost en fed video eller flotte billeder fra de frivilliges arbejde. Bed dem om at bidrage med indhold til jeres side, og publicer det, de sender dig. I kan også bruge de sociale medier til at sende en hilsen til samarbejdspartnere andre steder i landet eller til at anerkende alliancepartneres arbejde/støtte. Brug også de sociale medier til at for- tælle om jeres eget arbejde, så frivillige og støtter kan følge med i det. Undgå dog at lægge interne opdateringer ud, som kan virke frastødende eller for private for andre – fx for mange festbilleder, intern humor, kedelige kontorbilleder o.lign. 9. Praktisér total gennemsigtighed
På de sociale medier er det værre at prøve at skjule sin ufuldkommenhed, end det er at begå fejl. Et forsøg på at fremstille ting perfekte og rosenrøde vil hurtigt blive set som kunstigt. Sørg i stedet for at jeres side bliver personlig og autentisk – og brug billeder, historier og casepersoner, som folk kan relatere til. Lad også være med at skjule jeres fejl eller slette kritik på jeres side. Svar i stedet hurtigt på spørgsmål og kritik i en altid venlig tone, og tag godt i mod feedback.
10. Brug andre kampagnesider/kampagneaktiviteter på sociale medier
Brug og bak op om kampagnesider og kampagneaktiviteter fra de andre byer, som er aktive i kampagnen. Del aktiviteter fra de andre byer, så jeres aktive og støtter kan se, hvad der sker rundt omkring i landet. Husk også at følge med på www.bed- restudieby.nu, hvorfra nyheder kan deles på de sociale medier og følg hashtagget

Source: http://www.bedrestudieby.nu/sites/default/files/toolbox/dokumenter/guide_til_sociale_medier.pdf

Microsoft word - document65

Actos Recall Issued in France Due To Risk of Bladder Cancer Published: July 12th, 2011 A month after French regulators suspended sales of their popular diabetes drug due to concerns about an increased risk of bladder cancer, Takeda Pharmaceuticals has agreed to issue an Actos recall in France. However, there is no indication that the drug maker is going to voluntarily take similar a

Microsoft word - curriculum d'en miquel 200601 _internet_.doc

Curriculum Vitae Datos Personales: Fecha Nacimiento: 9 de diciembre de 1964 Historial Académico: Gestión de Proyectos Informáticos . Institut Català de Tecnologia. 21 h. Administración SonicWall Firewall . Infolan. 16h. Notación UML . Institut Català de Tecnologia. 15 h. Usabilidad en páginas web . Institut Català de Tecnología. 15 h. Herramientas de desa

Copyright © 2010 Health Drug Pdf