Mollex.dk

Virker på Pseudomonas aeruginosa, Serratia sp. og en del stammer af Proteus sp., E. coli og Enterobacter sp., som er resistente over for ampicillin Piperacillin kombineret med tazobactam, som hæmmer β-lactamaser. Det bakteriologiske spektrum er identisk med piperacillins, men omfatter desuden β-lactamaseproducerende varianter af de bakterier, der normalt er piperacillinfølsomme. Virker baktericidt på bakterier i vækstfasen. Stofferne hæmmer opbygningen af de grampositive bakteriers cellevæg på et trin, der ligger før β-lactamantibiotikas hæmningssted Cephalosporin, 2. generations. Moderat aktivitet Cephalosporin, 3. generations. Hæmmer opbygning Monobactam. Kun effektiv mod Gram negative aerobe stave eks. Pseudomonas, Neisseria meningitidis og Haemophilus influenzae. Ingen effekt på Gram positive eller anaerobe organismer. Carbapenem. Bredt spektrum. Aerobe og anaerobe Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere Gram positive og Gram negative organismer. Behandling for seriøse infektioner (sepsis og meningitis). Makrolid. De bindes reversibelt til 50S delen af Penicillin kombineret med penicillinasehæmmere bakteriernes ribosomer, blokerer transpeptideringen. Effektiv mod Gram positive bakterier og spirokæter, Kun effektiv ved nogle få Gram negative (N.gonorrhoea, H.influenzae Mycoplasma pnemoniae, Legionella sp. Samt nogle klamydia inf.) Forhindrer bindingen af RNA til 50S-delen af Makrolid. Mindre aktiv mod Gram positive, men bakteriernes ribosomer, således at proteinsyntesen udviser god effekt mod H.influenzae, Legionella sp. blokeres. Fusidin virker bakteriostatisk. Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes Binder til forskellige sites på bakterielle ribosomer ribosomer og blokerer transpeptidationen, hvorved (30S) og stopper proteinsyntese. Effekt hovedsagligt proteinsyntesen hæmmes. Den reversible binding bakteriostatisk. Tetracykliner chelerer metal ioner bevirker, at både makrolider og clindamycin får (Ca2+, Magnesium, jern, aluminium) og danner non-absorberbare komplekser. Altså skal stoffet ikke indtages med mælkeprodukter. Aminoglykosid. Transporteres aktivt over bakteriecellemembranen og bindes til 30S-delen af ribosomerne, hvorved der vil ske en fejllæsning af mRNA med defekte nysyntetiserede proteiner til følge. Bindingen er irreversibel, således at aminoglykosiderne er baktericide. Bruges kun til seriøse infektioner pga. hæmtologisk toksitet. Bakteriostatisk. Bakteriocidt for Bivirkninger: Alvorlig idiosynkratisk knoglemarvsdepression medførende pancytopeni. TB specifik ,3 mdr. behandling. Ukendt funktion. Passerer cellemembranen og trænger ind i mikroorganismerne. I mikroorganismer med obligat anaerobt stofskifte omdannes det til aktive metabolitter, som bindes til DNA og forårsager brud på DNA-strengene. TB – specifik. Inhibition af mycol syre syntese Fluorkinolon er et bredspektret syntetisk fremstillet antibiotikum af familien kinoloner. Disse virker ved nødvendigt for at bringe DNA-dobbeltstrengen på en form, hvor replikation og transskription kan foregå. Stoffet virker dermed baktericidt Sulfonamid. PABA analog, substrat i folinsyresyntesen i bakterier. Konkurrerer med PABA om dihydropteroat synthetase. Bakteriostatisk. Synergi med trimetoprim. Folatantagonist. Konkurrerer om bakterielle dihydrofolat reductase, som er meget mere sensitiv til trimetroprim end det humane enzym er. Bakteriostatisk. Synergi med sulfonamid. Proteasehæmmer. Inden ”knopskydning” af Aciclovir virker selektivt i herpesinficerede celler, viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for herpesvirusspecifikke thymidinkinase til kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til aciclovirmonophosphat, der hæmmer den sitet hvor kløvningen skal finde sted. herpesvirusspecifikke DNA-polymerase, hvorved virusproduktionen ophører. Proteasehæmmer. Inden ”knopskydning” af CMV-replikationen benytter en virusspecifik viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne thymidinkinase, som phosphorylerer ganciclovir i findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for CMV-inficerede celler. Det triphosphorylerede kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til ganciclovir hæmmer CMV-DNA-polymerasen i sitet hvor kløvningen skal finde sted. koncentrationer, der er langt lavere end dem, som er nødvendige for at hæmme humane. Proteasehæmmer. Inden ”knopskydning” af Foscarnet (natriumsaltet af phosphormyresyre) viruspartiklen skal denne kløves af protease. Denne hæmmer funktionen af en række virale DNA- findes ikke i værtscellen og derfor et godt target for polymeraser. Til forskel fra fx aciclovir, ganciclovir kemoterapeutika, HIV-specifikke proteaser binder til og zidovudin udøves den hæmmende effekt af sitet hvor kløvningen skal finde sted. foscarnet direkte uden forudgående phosphorylering. Blokerer M2-kanal, og hindrer replikation pga. manglende surhed. Bruges mod influenza-virus. Interferon virker antiviralt ved at hæmme den Neuraminidasehæmmere bindes irreversibelt til ribosomale syntese af virusspecificerede proteiner. neuraminidasens aktive område og blokerer Ud over denne effekt har interferoner en sammensat enzymaktiviteten, således at der ikke kan aktivitet, der regulerer en række fysiologiske syntetiseres neuraminidase (overfladeprotein). cellefunktioner og påvirker immunapparatet. Ribavirin er en syntetisk fremstillet purinanalog, der Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse kemisk ligner guanosin, der er en naturlig bestanddel transcriptase, hvis funktion er essentiel for virus-af RNA og DNA. Ribavirin har antiviral effekt på et bredt spektrum af humanpatogene RNA- og DNA-virus. Humaniseret IgG monoklonalt antistof mod Kombination af lamivudin og zidovudin. Begge respiratorisk syncytialvirus (RSV) til intramuskulær stoffer hæmmer selektivt et HIV-specifikt enzym, reverse transcriptase, hvis funktion er essentiel for virusreplikationen. Nukleosid-analog. Oligonukleotid der blokerer translation af viralt Selektiv hæmmer af et HIV-specifikt enzym, reverse mRNA ved at binde til kodende sekvens. Virker transcriptase, hvis funktion er essentiel for Kortikosteroider er den vigtigste gruppe af Azol. Antimykotikum til systemisk brug. Anvendes antiinflammatoriske stoffer. Steroiderne er kun undtagelsesvis til systemisk behandling af hudens svampeinfektioner på grund af risiko for cytokinudskillelsen og -virkningen, hvorved den T- Syntetisk glukokortikoid. Hydrocortison og Echinacandin. Antimykotikum til systemisk brug. prednisolon er de virksomme hormoner. Prednison Anidulafungin og caspofungin er semisyntetiske må for at kunne udøve sin virkning omdannes til lipopeptider tilhørende en gruppe af antimykotika, echinocandiner, med virkning over for Candida og Aspergillus. Syntetisk glukokortikoid. Virker antiemetisk. Ikke Nukleotidanalog. Antimykotikum til systemisk brug. Flucytosin transporteres vha. cytosinpermease ind i sensitive celler, herunder patogene svampe. Intracellulært metaboliseres til det 5-fluoruracil, der inkorporeres i og derved forstyrrer syntesen af DNA og RNA. Glukokortikoid til lokalt brug (inhalation). Stofferne virker på symptomer, lungefunktion samt den Amphotericin B er et yderst bredspektret bronkiale hyperreaktivitet og kan reducere risikoen antimykotikum, der ligesom nystatin tilhører for eksacerbationer og død af astma. De kan gruppen polyenantimykotika. Stoffet bindes formentlig forhindre udvikling af permanent nedsat reversibelt til ergosterol i svampenes cellemembran, hvorved membranpermeabiliteten øges. Herved tabes kalium og andre intracellulære molekyler. Virker gennem en specifik hæmning af enzymet squalenepoxidase, som katalyserer et tidligt trin i svampenes ergosterolbiosyntese. Terbinafin virker fungicidt over for dermatofyter, skimmelsvampe og dimorfe svampe samt fungistatisk over for gærsvampe. Antimykotikum til lokalt brug. Antimykotikum til lokalt brug. Nystatin har effekt på gærsvampe, men ikke dermatofyter og Malassezia. Histaminantaagonist, H2. Indgår ikke i nogle Antihistaminikum med blokerende virkning på H2-receptorer. Diagnostikum til udredning af type I-allergier. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H1. Sederende antihistamikum. Adrenerge bronkodilatator. Sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel og som vehæmmende middel. Histaminantagonist, H1. Sederende antihistamikum. Adrenerge bronkodilatator. Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Kombination af et syntetisk glukokortikoid og et langtidsvirkende sympatomimetikum. Methylxantinerne (coffein, theobromin og antihistamintypen. Den hostestillende virkning theophyllin) har en direkte afslappende virkning på glat muskulatur, herunder bronkialmuskulaturen. De fleste studier viser, at theophyllins bronchodilaterende effekt er mindre end effekten af Korttidsvirkende antikolinergikum virkning beregnet til inhalation. Ved binding til de muskarine receptorer i den bronkiale glatte muskel hæmmes den kolinerge bronkokonstriktion. Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal Histaminantagonist, H1. Serotonin-antagonist. Natriumcromoglicat har en beskeden plads i astmabehandlingen bruges kun ved uacceptable bivirkninger af inhalationssteroid. Stofferne anvendes kun profylaktisk, formodes at svække antigeninduceret frigørelse af de inflammatoriske mediatorer fra mastceller. Astmamiddel. Leukotrien D4-receptorantagonist. Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. Insulin er organismens kraftigste anabole hormon og er nødvendigt for opbygningen af glykogendepoter, fedtdepoter og protein. Tilførsel af insulin kan ophæve alle de af insulinmanglen betingede abnorme stofskifteprocesser. Middel mod adipositas. Hæmmer reabsorptionen af Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og Malabsorptiva. Orlistat virker ved at begrænse Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og optagelsen af fedt fra tarmen, idet mave- Der kendes to klinisk relevante thyroideahormoner: Peroralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og levothyroxin (T4) og liothyronin (T3). Begge secerneres fra glandula thyroidea. I blodet er de overvejende bundet til thyroxinbindende globulin (TBG). T3 bindes løsere til TBG end T4. Thiouracilderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af exogent eller endogent insulin. Biguanid. iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Imidazolderivat. Antithyreoidt stof. Modvirker dels Peroralt antidiabetikum, virker kun i nærværelse af iltningen af iodid til iod, hvorved indbygningen af iod i thyroglobulinmolekylet forhindres, dels hæmmes kobling af mono- og diiodtyrosin til liothyronin og levothyroxin. Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende Peroralt antidiabetikum. Kombination af glimepirid, middel uden egenstimulerende ("intrinsic") som er et sulfonylurinstof, og rosiglitazon, som er et Middel til sænkning af total-kolesterol, statinderivat. hormonsekretionen fra glandula thyroidea tillige med kirtlens vaskularisering. Langvarig iodidindgift til raske kan fremkalde myksødem. Iodidindgift til patienter med atoksisk struma kan derimod fremkalde tyrotoksikose. Peroralt antidiabetikum. α-glucosidasehæmmer. Højt oprenset humant menopausehormonpræparat (HP-hMG) med både follikelstimulerende (FSH)- og luteiniserende (LH)-aktivitet pga. indholdet af hCG. Fremstilles ud fra klimakterielle kvinders urin. Naturligt gestagen. Det naturligt forekommende Gonadotropinpræparat med follikelstimulerende progesteron anvendes til fertilitetsbehandling hos (FSH)-aktivitet fremstillet ved rekombinant DNA- kvinder med insufficient lutealfase og som teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstre. substitution efter nedregulering med GnRH i fertilitetsbehandling. Progesteron administreres ikke peroralt, inaktiveres ved førstepassage metabolisme. Gonadotropin med overvejende luteiniserende progesteronreceptorer men ingen signifikant androgen-, østrogen- eller antimineralokortikoid virkning. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. Bromocriptin er en dopamin-receptoragonist, der lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. nedsætter et forhøjet serumprolaktinniveau, som Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet hæmmer gonadotropinsekretionen. Derved kan for progesteronreceptorene men også en svag sekretionen af såvel follikelstimulerende hormon østrogen- og androgen aktivitet in vitro. (FSH) som luteiniserende hormon (LH) stimuleres. Estran. Omdannes til norethisteron, f.eks. Clomifen, som er et syntetisk non-steroid med svag lynestrenol, norethisteronacetat og dienogest. østrogenvirkning, virker formentlig på Norethisteronacetat har først og fremmest affinitet østrogenreceptorerne i hypofyse og hypothalamus for progesteronreceptorene men også en svag og bevirker derved frigørelse af gonadotropinerne, østrogen- og androgen aktivitet in vitro. specielt follikelstimulerende hormon (FSH). Peroralt kontraceptivum til kontinuerlig anvendelse, Metabolisk effekt (øger proteinnedbrydning, indeholdende gestagen af gonangruppen, minipille. Hypofysær effekt (hæmmer gonadotropinet LH og derved den endogene androgenproduktion hos mænd) Antiandrogenet cyproteronacetat, som har Tamoxifen virker ved en antagonistisk og agonistisk steroidstruktur, er et progesteronderivat, som har virkning på østrogenreceptoren på den maligne Calciumcarbonat foretrækkes. Der bør alene anvendes præparater, hvor calciums absorptionsforhold er dokumenteret. D-vitaminmangel findes hos > 50% af alle ældre. D- Raloxifen tilhører gruppen af Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM), der udgøres af stoffer, der har varierende selektiv agonistisk eller knogleomsætningen, og knogletabet begrænses. D- antagonistisk virkning på væv, der påvirkes af vitamin kombineret med calcium bedrer desuden østrogen. Raloxifen har østrogeneffekt på knogler og muskelfunktionen og reducerer dermed faldrisikoen. antiøstrogeneffekter på endometrium og mamma. Mifepriston er et syntetisk steroid, der udøver sin virkning ved kompetetivt at binde sig til progesteronreceptorerne, hvorved effekten af progesteron blokeres. Indeholder såvel gestagen som østrogen. Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de Flerfasepræparater (sekvenspræparater). Kontinuerlig eller cyklisk administration af østrogen med sekventiel administration af gestagen i 10-14 knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna dage. (I Danmark findes kun præparater i cykli på 4 (5-9%) som i hofteregion (2-6%). uger eller 3 måneder). Dette regime medfører en menstruationslignende "bortfaldsblødning". Bisphosphonaterne virker antiresorptivt, idet de nedsætter osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og derved øger knoglemineraltætheden. BMD stiger såvel i columna (5-9%) som i hofteregion (2-6%). Strontium bindes til knoglevæv ved adsorption til hydroxyapatitkrystaller og virker agonistisk på den ekstracellulære calciumfølsomme receptor (CaSR). Strontium stimulerer tilsyneladende osteoblastproliferationen og knogleformationen samtidig med, at knogleresorptionen hæmmes. Rekombinant humant PTH stimulerer osteoblaster og lining cells til øget knogleformation. Den anabole knoglevirkning kræver én daglig subkutan indgift. Ved kontinuerlig indgift øges knogleomsætningen og knogleresorptionen som ved primær hyperparatyroidisme. Cinacalcet påvirker den calciumsensitive receptor (CaSR) agonistisk i gl. parathyroidea. Herved reduceres PTH-sekretionen efter få timer. Faldet i plasma-PTH medfører et fald i plasma-calcium, indtil der er etableret en ny ligevægtstilstand. Cinacalcet kan reducere PTH-sekretionen 30%. Calcitonin er et polypeptid-hormon. Det dannes i de parafollikulære C-celler i gl. thyroidea. Sekretionen stimuleres primært af en stigning i serum-calcium. Til terapeutisk brug anvendes syntetisk laksecalcitonin, der har større biologisk aktivitet end human calcitonin. Tramadol har kun en svag µ-receptoraffinitet og er Opioidreceptorer findes i de dybe hjernecentre, egentlig farmakologisk mere beslægtet med SNRI- hjernestamme og medulla spinalis' baghorn, men præparaterne. De svage opioider kan anvendes til findes også uden for nervesystemet, hvor de blandt behandling af lette til moderate smerter - ofte i andet indgår i det perifere akutte inflammatoriske kombination med paracetamol eller NSAID. respons. Der findes tre receptortyper µ-, κ- og δ-receptorer. Morphin er denne gruppes referencestof. Codein er en svag opioidagonist (methylmorphin), Rene agonister (de stærkt virkende som demethyleres til morphin i leveren og er således opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Dextropropoxyphen er en svag opioidagonist, hvis Rene agonister (de stærkt virkende analgetiske virkning svarer til codeins, ASA's og opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Acetylsalicylsyres (ASA) og de øvrige NSAIDs Partielle agonister/antagonister med partiel affinitet analgetiske, antiinflammatoriske, antipyretiske og (buprenorphin) kan formentlig ikke udløse samme trombocytaggregationshæmmende virkninger maksimale effekt som morphin, hvilket dog oftest prostaglandinsyntesen. ASA er en selektiv hæmmer af cyklooxygenase 1 (COX-1). Paracetamol har analgetisk og antipyretisk effekt, Rene agonister (de stærkt virkende men kun en svag antiinflammatorisk virkning. opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, virkningsmekanisme og påvirker dannelsen af prostaglandiner i CNS. Paracetamol har ingen kendt nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, Rene agonister (de stærkt virkende antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende opioidanalgetika) med overvejende affinitet til µ- receptorerne (morphin, alfentanil, fentanyl, hydromorphon, ketobemidon, methadon, nicomorphin, oxycodon, pethidin, remifentanil og sufentanil) Baclofen virker som GABA-B agonist på spinalt NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende virkning. NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende Quinin Mefloquin Tetracycliner Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor Dantrolen virker ved at hæmme frigivelsen af Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den calcium fra det sarcoplasmatiske reticulum og autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, dermed bremse processen for malign hypertermi. spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Etanercept er en solubel TNF-α-hæmmer, hindrer stimulation af immunologiske målceller. Det proinflammatoriske cytokin TNF-α (Tumor NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, Necrosis Factor-alfa) spiller en vigtig rolle i den antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende autoimmune inflammation ved reumatoid artritis, spondylartritis og psoriasisartritis/kutan psoriasis. Inflixamab binder cytokinet TNF-α. Et af de sidste led i nedbrydningskæden af puriner til NSAID med antiinflammatorisk, analgetisk, urat er xanthin, der ved hjælp af et specifikt enzym, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende xanthinoxidase, oxideres til urinsyre. Dette foregår næsten udelukkende i leveren. Xanthinoxidasen og dermed urinsyredannelsen kan hæmmes specifikt af allopurinol, der er et purinderivat. Ved indgift af det urikosuriske stof, probenecid, hæmmes reabsorptionen af urat både proksimalt og Folsyreantagonist, idet stoffet binder og inaktiverer distalt for det sekretoriske segment i tubuli, hvormed enzymet dihydrofolatreduktase, hvilket medfører uratudskillelsen øges. mangel på tetrahydrofolat og dermed hæmning af DNA-syntesen. Colchicin er et alkaloid med antiinflammatorisk virkning ved akut arthritis urica. Ikke markedsført i DK. Dinitrogenoxid (kvælstofforilte) (N2O) er i luftform. Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af Gasanæstetikum. Smal anæstesibredde. Kan give vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion. Depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Middel til intravenøs anæstesi. Barbituratderivat, har ingen smertestillende eller refleksdeprimerende virkning Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Propofol er et kortvarigt virkende anæstetikum til anæstesiindledning og kortvarig anæstesi samt længerevarende anæstesi ved kontinuerlig infusion. Desuden sedering af patienter i respiratorbehandling under intensiv terapi. Propofol besidder ringe analgetisk virkning. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Ketamin synes at inducere somatisk sensorisk blokade ved selektivt at afbryde associationsbanerne i hjernen. Ketamin virker analgetisk i doser, som ikke har sedativ eller hypnotisk virkning. Ketamin fremkalder en såkaldt "dissociativ anæstesi" karakteriseret ved, at øjnene ofte er åbne. Ikke-depolariserende. Neuromuskulært blokerende. Benzodiazepinerne binder sig med stor affinitet til specifikke receptorer i hjernen (GABA-A receptorer som er lokaliseret til Cl--kanal-komplekset). GABA-A-receptorkomplekset formidler effekten af en lang række medikamenter, der anvendes i behandlingen af angst, søvnløshed og kramper.

Source: http://mollex.dk/wp-content/uploads/2013/01/Vendespil-FARMA.pdf

sharapova.s3.amazonaws.com

Extraordinarily rich in nutrients and antioxidants, Spirulina has garnered buzz as a highly sought after alternative nutrition therapy, often called a “Superfood”, claiming to offer users general wellness and clarity, as well as powerful immune system and energy boosts. Spirulina is a type of single-celled blue green algae (cyanobacteria) which grows abundantly in tropical bodies of water w

kelseytrailhealth.ca

Want to QUIT SMOKING? HERE’S HELP… QUIT SMOKING SUPPORT SMOKERS’ HELPLINE A package of information on ways to make quitting 1-877-513-5333 easier is available from Kelsey Trail Health Region . This confidential and free helpline provides To access this package or to speak to someone one-on-one counseling and uses a proven method about quitting, call Mental He

Copyright © 2010 Health Drug Pdf