Microsoft word - lastenboek (1-3) - 10-11-2013.doc

Remi Baertlaan (loten 01 tot 07) 8793 Sint-Eloois-Vijve Waregem, 6de Afdeling – Sectie A nrs. 0201C en 0200F4 Wat biedt Albat en Partners meer dan andere
bouwfirma’s?

Met het uitgebreide en gedetailleerde lastenboek wenst nv Albat en Partners
duidelijke informatie te verschaffen aan geïnteresseerden. Hieronder vindt u
alvast een korte samenvatting van de sterke punten van dit project.
kleinschalig project van 7 energiezuinige woningen in
het centrum van Sint-Eloois-Vijve (K –waarde 32/33
en E-peil 52)

in de onmiddellijke omgeving van het centrum,
winkels, openbaar vervoer, scholen en verbindings-
wegen tot het centrum van Waregem en de
autosnelweg.

bijzonder ruime woningen met bad- en douchekamer
grote garages met voldoende plaats voor berging en
fietsen

exclusieve architectuur
doorgedreven thermische en akoestische isolatie
aluminium schrijnwerk met gecertificeerde
inbraakwerende voordeuren (Présence)

Sectionaalpoorten met motorisatie en
afstandsbediening

trappen in beton met afwerking in beuk
ruime slaapkamers
opvang van regenwater voor gebruik in toiletten
balansventilatie met warmteterugwinning (systeem D)
klassiek pleisterwerk op muren en plafonds
exclusieve maatwerkkeukens met veel bergruimte en
SIEMENS toestellen

topkwaliteit toevoer- en afvoerleidingen van sanitair
(Geberit en Mepla)

hoogwaardig sanitair met ondermeer hangtoiletten
verwarmingstoestellen met extra debiet voor warm
waterproductie

designconvectoren Jaga
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve
A. Werfinstallatie

A.1 Algemeen
Voor de aanvang der werken zullen volgende voorbereidingen getroffen worden :
-
De bouwvergunning werd afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen op 01/06/2011. (dossier B/2011/52). Bij de ondertekening van de overeenkomst wordt een kopie van de vergunning en de goedgekeurde plannen overhandigd aan de kopers. - Een grondsondering werd uitgevoerd door bvba Lippens Jan, Oude Waalstraat 294 te 9870 Zulte. Het verslag omvat tevens een funderingsadvies. De kosten voor dit onderzoek zijn inbegrepen in de prijs. - Op basis van de plannen en het resultaat van het grondonderzoek wordt een stabiliteitsstudie uitgewerkt door de verantwoordelijke ingenieur. Om een beter zicht te hebben op de grondsamenstelling en de draagkracht ervan, werd tevens in aanwezigheid van architect en ingenieur een bouwput van een tweetal meter diepte uitgegraven. De gegevens ervan werden verwerkt in de uitvoeringsplannen. - De juiste en ondubbelzinnige ligging van het bouwperceel moet bepaald zijn en aangeduid worden op het terrein. Teneinde alle eigendomsbetwistingen uit te sluiten en de exacte oppervlakte van elke kavel te kennen moet deze opmeting door een beëdigd landmeter uitgevoerd worden. De kosten voor de opmeting en afpaling zijn ten laste van de kopers. A.2 Werfinrichting en voorbereiding terrein De werfinrichting en de voorbereiding van het terrein zijn inbegrepen in de prijs. Daarin zitten vervat : - Voorziening water en elektriciteit tot de woningen zich in de afwerkingfase bevinden. Rooien van bomen en verwijderen van overtollige beplanting. Het vrijgemaakte terrein moet minimaal de oppervlakte van de woning zijn, vermeerderd met een voldoende brede strook aan de zijkanten om vlot te kunnen werken. A.3 Inplanting Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve Het uitzetten van de woningen en de bepaling van het nulpas worden samen met de
architect gedaan. De bevoegde diensten (Technische dienst Waregem en Stedenbouw)
worden op de hoogte gebracht van de start der werken.
A.4 Afvalcontainer
Een afvalcontainer voor de verwijdering van het bouwafval is in de aannemingsprijs
inbegrepen.
B. Grondwerken

B.1 Afgraven teelaarde
De zuivere teelaarde zal opzij gelegd worden voor latere aanwending.
B.2 Grond- en aanvullingswerken
De grond die vrijkomt bij de uitgravingen wordt gedeeltelijk afgevoerd en gedeeltelijk
gebruikt voor de aanvullingen rondom de woningen.
Er zijn geen verrekeningen van deze werken ten laste van de kopers.
C. Ruwbouwwerken
C.1 Funderingen
Het funderingssysteem wordt bepaald door de verantwoordelijke ingenieur in
samenspraak met de firma die instaat voor de grondsondering. Er worden geen
hoeveelheden in meer in rekening gebracht aan de kopers.
C.2 Aardingslus
Onder de funderingen van de buitenwanden wordt een aardingsgeleider in koper
geplaatst die bovenkomt op de plaats waar later de elektriciteitsmeters geplaatst worden.
C.3 Funderingsplaat in gewapend beton
De ondervloer wordt uitgevoerd in bewapend beton waarvan de hoeveelheid staal
uitgerekend wordt door de verantwoordelijke ingenieur. Eronder wordt een folie
geplaatst tegen opstijgend vocht en ter vrijwaring van de betonkwaliteit.
C.4 Wachtbuizen en riolering
De nodige wachtbuizen voor het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen worden
geplaatst overeenkomstig de voorschriften van de nutsmaatschappijen. Om de leidingen
van gas/water/electriciteit/telelefoon/distributie binnen te brengen wordt gebruik
gemaakt van een speciaal daartoe ontworpen aansluitbocht.
Het dubbele rioleringsnetwerk (vuile waters en hemelwater) wordt uitgevoerd volgens
de plannen in Benor-gekeurde PVC-buizen.
C.5 Toezichtsputten in PVC
Geprefabriceerde toezichtsputten uit PVC met enkele controlekamer en PVC deksel zijn
voorzien. Het deksel is niet berekend op belasting door vervoer.
C.6 Siphonput in PVC
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve De geprefabriceerde reukafsluiter bestaat uit twee kamers die gescheiden worden door een schot. Opnieuw is er een PVC-deksel voorzien dat niet bestand is tegen zware belasting. C.7 Regenwaterput 7.500 L en filterput. Het hemelwater wordt afgeleid naar een betonnen regenwaterput van 7.500 liter via een filterput die bladeren en dergelijke moet tegenhouden. C.8 Gewelven als verdiepings-draagvloeren Overal waar de plafonds bepleisterd worden zijn gewelven met een ruwe onderzijde voorzien. Gewelven met een gladde onderzijde worden gebruikt boven de garage. Bovenop de geprefabriceerde gewelven wordt een druklaag aangebracht. De wapening en de dikte van de druklaag worden bepaald in functie van de overspanning en de voorziene gebruikslast. C.9 Gevelsteen De buitengevels worden uitgevoerd in handvormsteen van het merk Vande Moortel, type Mono 812. Het metselwerk wordt in halfsteensverband gemetst, om later te voegen. C.10 Spouwisolatie Voor de spouwisolatie wordt geopteerd voor een gedeeltelijke spouwvulling. De isolatie wordt door middel van aangepaste spouwhaken vastgezet tegen het binnenspouwblad. De isolatie bestaat uit polyurethaanplaten van 6 cm dikte met tand- en groef kliksysteem langs 4 zijden. De platen zijn voorzien van een aluminiumbekleding voor extra reflectie. C.11 Voegwerken Het voegwerk wordt uitgevoerd met droge voegmortel en platte voeg door gespecialiseerde vaklui. De kleur wordt gekozen in harmonie met de gebruikte gevelsteen. Beschadigingen aan het metselwerk worden hersteld vooraleer met het voegen begonnen wordt. De gevels worden stuk voor stuk afgewerkt zodat de grootst mogelijke homogeniteit in uitzicht gewaarborgd kan worden. C.12 Dorpels Onder de ramen en de garagepoort wordt een arduindorpel voorzien. De dorpels hebben een dikte van 5 cm en een diepte van 20 of 40 cm naargelang de toepassing. Alle dorpels behalve die onder de garagepoort steken 5 cm voorbij de gevel uit en zijn voorzien van een regendrupgleuf. C.13 Opgaand metselwerk Alle wanden worden recht en vlak uitgevoerd in snelbouwbakstenen van gebakken aarde om een eenlaagse bezetting toe te laten. Om een solide en stabiele constructie te garanderen zijn de nodige balken, lintelen en stalen structuurelementen voorzien. Het zichtbaar blijvend metselwerk in garage wordt meegaand gevoegd. Er zal geopteerd worden voor EPB-aanvaarde koudebrugoplossingen waarbij de aanzet van de muren zal uitgevoerd worden met isolerende materialen. Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve
C.14 Geluidsisolatie
De flankerende geluidsoverdracht wordt gereduceerd volgens het massa-veer-massa
systeem waardoor een relatief lichte en performante akoestische oplossing wordt
gekomen.
Volgende maatregelen werden in overleg met de ingenieur stabiliteit, de ingenieur
akoestiek en trillingen en de ruwbouwaannemer uitgewerkt :
Om storende geluiden van buren tegen te gaan, wordt een mat van 4 cm (type Partywall)
tussen de scheidingsmuren van de woningen geplaatst.
Het onderdak, de gordingen en de pannelatten worden onderbroken ter hoogte van de
spouw. Langs de bovenrand van de muur wordt een keper geplaatst, de voeg tussen
keper en baksteenwand wordt zorgvuldig afgekit. Een minerale wolmat wordt hoger
aangebracht tussen de panlatten schrijlings over de gemene muur.
De trappen worden niet in hout uitgevoerd maar wel in beton hetgeen lawaaihinder,
zowel binnen de woning als naar buren, uiterst gunstig beïnvloedt.
Tussen de spanten van het dak worden 18 cm dikke spijkerflensdekens geplaatst.
De muurspouwen worden geïsoleerd met 6 cm PUR.
C.15 Gewapend beton
Balken, kolommen en trappen worden gestort in gewapend beton. De afmetingen, het
gebruikte beton en de wapening worden bepaald door de betoningenieur.
D. Dakconstructie
D.1 Dakconstructie
De dakconstructie wordt uitgevoerd in gedrenkte Europese Oregon. Het timmerwerk
wordt zodanig aan de ruwbouw verankerd dat geen verschuivingen kunnen optreden
door de inwerking van statische of door de wind veroorzaakte krachten. De dakspanten
staan 45 cm uit elkaar.
D.2 Dakrandoversteken en oversteken aan luifels
De dakrandoversteken en de oversteken aan de luifels worden afgewerkt met ceder -
planchetten. Aan de voorzijde is een massieve meranti stormplank bevestigd.
D.3 Isolatie
De isolatie van het zadeldak wordt uitgevoerd met spijkerflensdekens van 18 cm dikte.
De isolatie van de platte daken is voorzien met 12 cm dikke PIR platen.
E. Dakbedekking

E.1 Dakbedekking - Onderdak - Schouwaansluitingen
Op het onderdak dat uitgevoerd wordt in een waterdichte en dampdoorlatende
onderdakfolie uit polypropyleen (Koramicfleece) komt een dakbedekking met pannen,
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve nokpannen en noordboompannen van het type Migeon Actua antracit mat van Koramic.
Waar nodig zullen loden slabben gebruikt worden voor een perfecte verdichting.
E.2 Platte daken
De platte daken worden verdicht met PVC-dakverdichtingsbanen, afgeschermd met een
laag grind.
E.3 Dakgoten en Afleiders
Er worden hanggoten in zink van 0,8 mm dikte voorzien. Het betreft een vierkant model
dat gemonteerd wordt op verzinkte goothaken die om de 45 cm geplaatst worden.
Ook de afleiders 80/80 worden in zink (0,8 mm dikte) uitgevoerd.
F. Buitenschrijnwerk
F.1 Buitenschrijnwerk
Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in alu-profielen van het merk Sapa (vroegere
RC systems) type Avantis 70 met dubbele beglazing (k-waarde 1,1 W/m2°C). De
profielen hebben een grijze tint (ral 7021). De vleugeloverdekkende voordeuren zijn
gecertificeerde inbraakwerende deuren met aan de buitenzijde een inox trekker met een
handelswaarde van 125 euro. (Présence deuren). Onderaan bevindt zich een
automatische tochtafsluiter. De openingswijze en de zin van de bewegingsrichting
worden uitgevoerd zoals vermeld op plan. De bepleistering van de wanden loopt door tot
aan de ramen of deur.
Na de voegwerken wordt de opening tussen de gevelsteen en het raam opgespoten met
een blijvend elastische kit.
F.2 Garagepoort
Geïsoleerde sectionaalpoort opgebouwd uit dubbelwandige gegalvaniseerde stalen
panelen van 0,6 mm dikte waartussen polyurethaanschuim aangebracht is. De panelen
hebben een gladde uitvoering. Flexibele rubberen dichtingen rondom zorgen voor een
perfecte afdichting. (Idem garagepoort) Kleur : grijs ral 7021 De gemotoriseerde
bediening en de zendertjes zijn standaard inbegrepen.
F.3 Dakvensters
In elke woning zijn er twee veluxramen GGL S06-3059 (114 cm x 118 cm) ) voorzien.
F.4 Gevelbekleding in houten beplanking
De woningen op de loten 2 en 3 worden uitgevoerd met een horizontale houten
beplanking in Ceder om natuurlijk te vergrijzen.
G. Bevloeringen
G.1 Thermische vloerisolatie
Over de ganse oppervlakte van de gelijkvloers wordt een isolerende uitvullingslaag
(type polyurethaan) van 10 cm geplaatst. Op de eerste en tweede verdieping is een
uitvullingslaag met polystyreenkorrels voorzien.
G.2 Chape
De chape wordt geplaatst op de isolerende uitvullingslaag of op de polystyreenmortel op
de draagvloeren op de verdiepingen. Er worden randstroken en eventueel
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve wapeningsnetten in de chape voorzien teneinde het uitzetten van de vloer toe te laten en
barsten of spanningen te vermijden. De zolder wordt volledig afgewerkt met een chape.
G.3 Tegelvloeren en wandtegels
De vloertegels worden gelijmd op de chape of rechtstreeks in de chape gelegd op de
gelijkvloerse verdieping. Na voldoende verharding worden de voegen ingewassen met
een fijne zandcementmortel.
De vloeren en wandtegels worden gekozen in een door nv Albat en Partners aangeduide
speciaalzaak waar zij over de normaal gangbare handelskortingen beschikt. Indien
geopteerd wordt voor duurdere vloeren of wandtegels, natuursteen of een plaatsing met
een hogere moeilijkheidsgraad, wordt een prijsverrekening uitgevoerd. Ditzelfde geldt
voor de plaatsing van natuursteen op een chape met witte cement.
Standaard zijn volgende eenheidsprijzen exclusief BTW en plaatsing voorzien :
vloeren in inkom, traphal, toilet beneden, keuken, berging, eetplaats en zithoek : 30
euro/m2
plinten : 8 euro/m
vloeren in badkamer, douchekamer en toilet boven : 25 euro/ m2
wandtegels in badkamer en douchekamer: 2 x 8 m2 x 23 euro/ m2
vloeren op gelijkvloers in wasplaats en garage : 15 euro/ m2
plinten : 6 euro/m
G.4 Trapafwerking
De traptredes worden bekleed met beuk.
G.5 Tussendeurdorpels
Er zijn geen tussendorpels voorzien onder de deuren.
H. Pleisterwerken
H.1 Pleisterwerken
De pleisterwerken worden vlak uitgevoerd, zowel op de muren als op de zolderingen.
(dus geen spuitplamuur op welfsels). Gegalvaniseerde hoekijzers worden aangewend ter
bescherming van de buitenhoeken.
Er worden geen pleisterwerken voorzien in de garage waar het snelbouwmetselwerk
meegaand opgevoegd wordt. De dagkanten van de ramen en deuren worden volledig
rondom uitgepleisterd.
De pleisterwerken van de zolderruimte zijn inbegrepen.
Op plaatsen waar er risico bestaat dat het pleisterwerk in contact kan komen met water
worden Kerdi-matten geplaatst onder de wandtegels. (boven bad en douches)
I. Binnenschrijnwerk
Het lot binnenschrijnwerk omvat volgende werken :
I.1 Schilderdeuren
De deuren zijn voorzien volgens de aanduidingen op de plannen, zowel wat het aantal
als de draairichting betreft. Het betreft schilderdeuren van eerste kwaliteit met inbegrip
van inox deurbeslag. Conform de EPB-normering worden de deurgehelen geplaatst met
een voeg onderaan die voldoende luchtdoorstroming mogelijk maakt tussen de
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve verschillende lokalen. De afkasting is vervaardigd uit waterbestendige MDF of
multiplex met meranti omlijsting. De inkomdeur tot de living is een gewone draaideur
en geen schuifdeur zoals voorzien op plan.
I.2 Trap
De trappen worden afgewerkt in beuk en een trapleuning wordt geplaatst.
J. Elektriciteit
De installatie wordt uitgevoerd in diverse stroomkringen om een gelijkmatig verdeelde
elektriciteitsbelasting te bekomen. Zij is van het ingewerkte type, behoudens in de
garage waar de leidingen, schakelaars, stopcontacten en lichtpunten in opbouw zijn. De
levering en plaatsing van de tellerkast door de elektriciën en de aansluitingskosten
aangerekend door de elektriciteitsmaatschappij worden apart doorgerekend aan de
koper. Voor de ingebruikname wordt de ganse installatie gecontroleerd door een erkend
keuringsmechanisme.
J.1 Standaard elektriciteitsvoorziening :
gelijkvloers :
garage :
1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen
1 zekeringskast
1 stopcontact
2 stopcontacten voor hydrofoorgroep en motorisatie poort
2 stopcontacten onder zekeringkast
berging en wasplaats :
1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen
1 stopcontact voor apart toestel
1 stopcontact voor apart toestel
1 aansluiting voor cv
1 stopcontact
inkomhal :
1 lichtpunt bediend vanop 3 plaatsen
1 stopcontact
1 beldrukknop
1 bel
1 lichtpunt buiten
1 lichtpunt onder trap
traphal 1° verdieping :
1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen (gvl – eerste)
wc
1 lichtpunt bediend vanop één plaats
eetplaats :
1 lichtpunten bediend vanop één plaats
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 3 stopcontacten waarvan 3 enkelvoudig 1 leiding voor thermostaat zithoek : 1 lichtpunten bediend vanop 2 plaatsen 5 stopcontacten waarvan 1 viervoudig en 1 enkelvoudig 1 aansluiting telefoon 1 aansluiting tv-distributie 1 RE 45 netwerkaansluiting keuken : 1 lichtpunt bediend vanop 1 plaats 1 lichtpunt onder keukenhangkasten bediend vanop 1 plaats 3 stopcontacten boven werkblad waarvan 1 tweevoudig 1 stopcontacten in te werken in keukeneiland 1 stopcontact voor dampkap 1 stopcontact voor frigo 1 stopcontact voor vaatwas 1 aansluiting voor oven 1 stopcontact voor microgolfoven 1 aansluiting voor kookplaat terras : 1 stopcontact aan achtergevel (opbouw) 1 lichtpunt buiten bediend vanop 1 plaats eerste verdieping : wc 1 lichtpunt bediend vanop één plaats traphal : 2 lichtpunten bediend vanop 3 plaatsen slaapkamer 1 tot 3 : 1 lichtpunt bediend vanop 2 plaatsen 3 stopcontacten waarvan 3 enkelvoudig badkamer : 1 lichtpunt bediend vanop 1 plaats 1 lichtpunt boven wastafel bediend vanop 1 plaats 1 stopcontact aan wastafel waarvan 1 tweevoudig 1 equipotentiale verbinding voor bad douchecel : 1 lichtpunt bediend vanop 1 plaats 1 stopcontact aan wastafel zolderverdieping : 1 lichtpunt bediend vanop één plaats 1 aansluiting voor ventilatiesysteem Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve 1 stopcontact
J.2 Algemeen
De zekeringkast is voorzien in de garage. Ze is van het merk Hager, Model Vega 54 . De
zekeringen zijn automatisch. Alle schakelaars en stopcontacten zijn van het merk Niko
model Original, kleur cream. De opbouw installatie wordt uitgevoerd met Hydro 55 van
Niko.
K. Centrale verwarming
De condenserende gaswandketel wordt in de garage geïnstalleerd. De installatie voldoet
aan de algemene voorschriften voor de uitvoering van privébouwwerken. De aansluiting
op gas wordt gecontroleerd door een erkend organisme.
K.1 Gewaarborgde temperaturen
Volgende binnentemperaturen worden gegarandeerd bij een buitentemperatuur van -10
°C.
living en eetplaats : 22 °C
keuken : 22 °C
badkamer : 24 °C
slaapkamers : 20 °C
inkom en nachthal : 18 °C
K.2 Ketel en onderdelen
ketel :
condensatie-gaswandketel van het gesloten type, voor zowel verwarming als sanitair warm water, type Renova Bulex Thermacondens F30/35B met een vermogen van 30 KW voor sanitair water met een debiet van 25 liter per minuut. radiatoren : De designconvectoren zijn van het type Jaga Linea Thermostatische kranen op alle convectoren behalve in de living waar de hoofdthermostaat staat. De leidingen zijn getrokken tot in de zolder om daar ook verwarmingselementen te kunnen aansluiten. thermostaat : elektronische thermostaat Hager EK370. schouw :
L. Sanitair

L.1 Toevoer
De toevoerleidingen worden uitgevoerd in Mepla. De leidingen worden geplaatst vanaf
de teller tot aan :
- alle sanitaire toestellen en spoeltafel in de keuken
- de cv-installatie
- de wasmachine
- de uitgietbak
- dubbele dienstkraan in de garage
- gevelkraan
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve
L.2 Afvoer
De afvoerleidingen worden uitgevoerd in polyethyleen type Geberit.
L.3 Regenwaterinstallatie
Per woning is een regenwaterpomp voorzien.
L.4 Sanitaire toestellen (budget Desco : 4.134 euro incl.BTW)
Het sanitair wordt samen met de klant en in overleg met de loodgieter in een
gespecialiseerd groothandel gekozen, waarna een individuele prijsofferte opgesteld
wordt.
Het standaard voorziene sanitair bestaat uit :
Vestiaire :
Hangtoilet ophangsysteem WC sanbloc Geberit
Afdekplaat 2-toets Samba Geberit wit
WC zitting D-code Duravit wit
Handenwasser :
Handenwasser D-code Duravit 50-22 cm wit
Kraangat rechts
Koudwaterkraan Nordica 46 mm
Berging :
Uitgietbak Delta Fims
Dubbel dienstkraan
Badkamer :
Bad
Bad Newform new fims + poten
Automatische sleuting voor bad Geberit
Eengreep mengkraan
Douche :
Tub acryl newform 90 x 90
Eengreep mengkraan voor douche
Doucheset Unica ‘C- croma
Draaideur mistral zilver – helder
Badkamermeubel :
Eengreepsmengkranen Grohe Eurodisc
Douchekamer :
Douche :
Tub acryl newform 90 x 90
Eengreep mengkraan voor douche
Doucheset Unica ‘C- croma
Draaideur mistral zilver – helder
Lavabo :
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve Lavabo d-code duravit 60 xm wit
1 greepmengkraan Fims concept E50
Nachthal :
Hangtoilet ophangsysteem WC sanbloc Geberit
Afdekplaat 2-toets Samba Geberit wit WC zitting Fims inox wit
L.4 Badkamermeubel (budget : 2.136 euro incl. BTW)
Het meubilair in de badkamer met bijhorende kranen wordt door de klant gekozen in een
gespecialiseerde firma.
In bijlage is een plan met de standaardopstelling gevoegd.
M. Keukens (budget : 10.750 euro incl. BTW)
M.1 Keukenmeubilair
Het keukenmeubilair en de apparaten worden samen met de klant gekozen bij een
gespecialiseerde firma. De keukens hebben standaard een keukeneiland en drie
kolomkasten en zijn van uitstekende kwaliteit. Het beslag is van Blum. In bijlage is een
plan van de standaardopstelling gevoegd. Afvalemmer, bestekindeling en deurremmers
(Blumotion) zijn inbegrepen
M.2 Elektrische apparaten in keuken
Koelkast :
SIEMENS HB 331 EO, multifunctie oven digitaal SIEMENS ET651RF11E keramisch met tiptoetsen
N. Ventilatie
De woningen beschikken over een balansventilatiesysteem van het merk Stockair met
warmteterugwinning. De verse lucht van buiten wordt eerst opgewarmd door de
afgezogen lucht zodat men geen tocht in de woning ervaart. Geluiddempers zijn
voorzien. Er wordt niet met de bijna onmogelijk te onderhouden flexibele leidingen
gewerkt maar wel met ronde spiraalkanalen en met platte kanalen om in de dekvloer te
verwerken.
O. Oprit en tuinaanleg
De omgevingswerken zijn inbegrepen in de prijs.
P. Algemeen

Niet voorzien zijn schilderwerken, keuringen, aansluitingskosten en BTW. Ingeval van
afwijkingen tussen de plannen en dit lastenboek, heeft dit laatste voorrang.
Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve Met de bedoeling een duidelijke omschrijving van de gebruikte materialen te geven worden soms merknamen vermeld. Teneinde te vermijden dat de promotor zich hierdoor in een zwakke onderhandelingspositie zou komen te bevinden, wordt overeengekomen dat de promotor zich het recht voorbehoudt elk merkproduct of materiaal, hierna vermeld, te vervangen door een ander product of materiaal van een gelijkwaardige kwaliteit. Opgemaakt te Gent, op 08/11/2013 Beschrijvend lastenboek Remi Baertlaan, 8793 Sint-Eloois-Vijve

Source: http://www.immodavinci.be/fortissimmo/files/896253/3027001584000001772.pdf

noabort.net

Postfertilization Effects of Oral Contraceptives and Their Relationship to Informed Consent Walter L. Larimore, MD; Joseph B. Stanford, MD, MSPH T heprimarymechanismoforalcontraceptivesistoinhibitovulation,butthismecha- nism is not always operative. When breakthrough ovulation occurs, then secondarymechanisms operate to prevent clinically recognized pregnancy. These secondary mecha-nisms ma

Copyright © 2010 Health Drug Pdf