Untitled

Dynamiclear är en speciell utvärtes antiseptic blandning för användning på Herpes simplex virus besvär (HSV-1 och HSV-2 stammar). Dynamiclear är ämnat för att användas på aktiv oral och genital herpes infektioner och andra hudskador orsakat av Herpes simples virus, som herpes withlow. Dynamiclear är INTE ämnat att användas på ögon- herpesbesvär. Undvik kontakt med ögonen. Vid användandet av Dynamiclear har patienter rapporterat följande: • Snabb läkning av det infekterade området • Markerad förminskning i utbrottsfrekvensen • Förminskad styrka av symptom • Inga ytterligare utbrott i vissa fall Dynamiclear har säkerhetstestats och är dokumenterat att vara säkert på hud och *mucuous membran, men i ett fåtal fall kan en individ visa överkänslighet. Följande test kan utföras för att säkerhetsställa att överkänslighet inte är ett problem. Genomför alltid en hudkänslighets test innan användandet av Dynamiclear på en hudinfektion. För att testa medlet: • Tvätta och torka av huden på insidan av armbågen. • Blanda 1 droppe vatten med 1 droppe Dynamiclear och applicera på någon del av en oskadad hud på insidan av armbågen. • Lämna medlet på huden under en skälig tidsperiod för att utröna om någon Om en allergisk reaktion eller någon annan hudirritation uppstår, tvätta bort medlet omedelbart och stoppa användandet av det. Konsultera en läkare om irritation eller överkänslighet består. Ej för invärtes bruk, ta inte in genom munnen. Applicera medlet utvärtes endast EN GÅNG under en utbrotts cykel. Material att använda: • Bomullstuss som medföljer eller annan bomull • Glas med rent vattan • Dynamiclear medlet 1. Vänta till dess såret har öppnats upp, rinner eller når sin höjd punkt. 2. Blöt bomullstussen i vattnet och pressa ut det mesta av vattnet. Bomullstussen skall vara lätt fuktig. 3. Droppa några droppar av Dynamiclear på bomullstussen till dess att tussen inte drar till sig mer vätska. 4. Använd därefter bomullstussen för att tvätta av hela det infekterade området. Var noga med att Dynamiclear appliceras över hela infektionen. En svidande förnimmelse skall kännas om appliceringen skett på rätt sätt. 5. Använd en ren bomullstuss för varje separat infekterade sår eller område. Efter appliceringen, tvätta dina händer noga med tvål och varmt vatten och låt bli att beröra det infekterade området. 6. Tillåt infektionen att läka utan att röra området. OBS GÖR INGET AV FÖLJANDE blöt, förstör eller ta bort läkande sårskorpor om de bildas. Det är bara nödvändigt att applicera medlet EN GÅNG på varje sår under varje utbrott. Det är viktigt att inte överdosera Dynamiclear så att såret har en möjlighet att läka. Det infekterade området kan bli överkänsligt eller irriterat om produkten överdoseras. Undantag: a) Om det uppstår sårskorpor så måste dessa läka naturligt och inte röras. Sårskorpan kan tas bort om den spricker eller blir onormalt fuktig/våt. Om fallet är på detta sätt, kan en andra applicering hjälpa om sårskorpan tagits bort och om såret inte har börjat läka än. Området måste tillåtas att läka naturligt och ostört. b) Om du gör en "tidig applicering" så kan du välja att göra en andra applicering när såret har utvecklats till fullo. Var vänlig och läs mer under instruktionerna för "Förtida Applicering" och på vilket sätt man gör en tidig applicering. Det rekommenderas att använda Dynamiclear bara en gång per utbrottstillfälle när ett sår eller infekterat område bildats och är på toppen av sin cycle (eller alternativt, när symptomen är som mest aktiva). När det är möjligt, så är idealet att vänta tills blåsan har öppnats naturligt för att applicera medlet (om en blåsa bildats). Om en blåsa bildas och den inte öppnar sig naturligt kan du badda området med vatten för att hjälpa blåsan att mjukas upp och öppnas upp naturligt. Du kan göra detta genom att använda en varm och fuktig tvättlapp. Ångan kan hjälpa blåsan att öppna sig natruligt. Detta skall bara göras när utbrottet är på sin topp och när du känner att blåsan är mycket nära att öppnas. Om blåsan fortfarande inte öppnar sig naturligt så kan du välja att applicera medlet på blåsan som den är (vänta till dess att utbrottet är som mest aktivt) eller du kan välja att försiktigt sticka hål i det täckande lagret på blåsan så att Dynamiclear medlet kan appliceras direkt på infektionen. Om du gör detta, måste du vara mycket försiktig och tänka dig för, så att du inte sprider blåsans vätska. Om någon vätska kommer ut, är det viktigt att omedelbart torka bort denna, du kan också ha en bomullstuss fuktad med vatten eller antiseptiskt medel för att göra detta. Trots att ovannämnda metod alltid är att rekommenderas, så föredrar vissa användare att applicera Dynamiclear i ett tidigt stadium av utbrott, för att förhindra att utbrottet utvecklas ytterligare. Detta kan inkludera applicering av Chorapor på första tecknet av ett synligt symptom som t ex ett sår, kliande hudutslag, rodnad eller inflammation. Det är viktigt att notera, att när man applicerar Dynamiclear så måste det åtminstone finnas någon synlig irritation för att produkten skall ha någon effekt (helst ett brott i huden som ett sår, infekterat område eller rispa). Anledningen till detta är, att låta medlet få direkt kontakt med viruset. Applicering av Dynamiclear under någon annan tid är bara slöseri med produkten. När det inte finns några aktiva sår kan ett invärtes tillvägagångssätt hjälpa till, som att t ex använda speciella örter för att stärka immunsystemet eller Lysin kosttillskott för att fördröja viruset. Dynamiclear Pty Ltd kunder är berättigade till online produktstöd. Om du känner att du behöver hjälp kontakta vårt online support team när som helst. Produkt Websida: www.dynamiclear.com Inkluderar FAQ, applicerings tips och nedladdningsbar broschyr Support Center: [email protected] Hjälp med beställning, applicering och herpes support. Om en person känner trygghet genom att ta invärtes receptbelagd medicinering (som Valtrex eller Acyclovier) tillsammans med Dynamiclear så är det helt och hållet okej. Det finns inga preventiva tecken att göra detta och det finns många personer som har uppnått goda resultat genom att använda båda behandlingarna. Många som använder Dynamiclear väljer att ta suppressions mediciner för att hjälpa till att trycka ner viruset och hålla utbrotten i schack, och samtidigt använda Dynamiclear för att få bort symptomen när de uppstår. Å andra sidan, det är inte direkt nödvändigt och oftast fungerar Dynamiclear bättre utan suppressions mediciner. Till exempel, vissa personers utbrott utvecklas aldrig till blåsor. Ibland beror detta på att besväret är ganska milt eller som i andra fall, detta händer när man tagit suppressions mediciner (eftersom de kan hjälpa till att reducera aktiviteten av besväret) Bäst resultat kan förväntas när Dynamiclear är applicerat på en aktiv hudåkomma, sår eller blåsa och suppressions mediciner kan reducera aktiviteten av besväret. I denna situation, är det önskvärt att man undviker suppressions mediciner vid användandet av Dynamiclear. En sak att beakta är att när en person avhåller sig från att använda suppressions mediciner kan episoderna bli mycket aktiva under en kort tid. Detta kan förväntas när suppressions medicinerna slutas att användas, speciellt om en person har använt dem utan uppehåll under en längre tidsperiod. Alternativt, Dynamiclear erbjuder snabb läkningstid och kan därför användas i kombination med suppressions mediciner om en person känner trygghet i att göra så. Om en sårskorpa bildas efter applicering så måste man vara noga med att INTE klia, riva, plocka, knacka eller blöta sårskorpan. Området läker mycket fortare om sårskorpan hålls torr under föutsättning att området läker naturligt utan irritation, så fungerar behandlingen bra. Under ytan på sårskorpan: • Nya hudceller bildas för att hjälpa till att reparera den torra huden. • Förstörda blodkärl fixas till • Vita blodkroppar (celler som bekämpar infektioner) attackerar alla bakterier • Vita blodkroppar avskaffar också döda blod / hudceller runt såret. • Efter det att denna process är slutförd uppstår ett nytt lager av hud. • Så småningom faller sårskorpan av och avslöjar den nya huden under. Denna process händer vanligen av sig självt efter en kortare tidsperiod. Varning: Om Du plockar eller drar bort sårskorpan kan du förstöra denna reparations process och förlänga läkningen. Att ta bort sårskorpan i förtid kan leda till ärrbildning så det är viktigt att du är försiktig med din hud och tillåter sårskorpan att läka naturligt. Resultatet kommer då att löna sig Duschning: Om du är orolig att sårskorpan blir blöt eller förstörd när du duschar kan du låta bli att låta hela duschstrålen träffa sårskorpa medan den läker. För att minimera fuktighet kan du välja att använda en tvättlapp med tvål och varmt vatten, för att tvätta området direkt bredvid såret och undvika själva såret. I områden kring könsdelarna är det naturligt med fukt och sårskorpor kanske inte bildas. Om så är fallet är området normalt täckt naturligt och läker utan att bilda en sårskorpa. En rekommendation är att applicera medlet efter dusch eller bad och innan man går till sängs. Detta gör att man ger området maximalt med tid att läka före nästa dusch. Försäkra dig om att området är rent och torrt innan du applicerar medlet När en person är diagnostiserad med herpes har ofta personen massor av frågor och kan behöva stöd från personer som är i en liknande situation. En bra plats att starta på är www.herpes-coldsore.com (engelsk sajt). Detta är en websajt med många herpes resurser, inkluderat ett forum där folk kan dela sina tankar och erfarenheter om herpes: Support: http://www.herpes-coldsores.com/messageforum Information: http://www.herpes-coldsores.com Produkt Websajt: http://www.dynamiclear.com och http://www.choraphor.se Dynamiclear får inte användas för något annat syfte eller på något annat sätt än vad som beskrivits. Dynamiclear är inte skadligt men Dynamiclear PTY LTD kan inte kontrollera felaktigt användande eller olyckshändelse och ger rådet om du skulle få en ogynsamm reaktion eller om du skulle få produkten i dina ögon spola då med vatten under ca femton minuter. Skulle något av medlet sväljas, drick flera glas med vatten och konsultera läkare. Sådan händelse skall behandlas som svavelbaserad reaktion. Tillåt inte att produkten kommer i kontakt med något naturligt tyg eftersom medlet missfärgar och försämrar kvaliteten på materialet. Vi vill gärna att du hör av dig och berättar hur Dynamiclear fungerar för dig! Om du vill låta oss ta del av dina erfarenheter, fyll i formuläret och e-posta oss på: [email protected] All personlig identifieringsinformation (inkluderat ditt namn, e-post adress och telefon nummer) är strikt konfidentiella. Dessa detaljer finns bara hos Dynamiclear och delas INTE med någon annan. Namn: …………………………………. Telefon: …………………………………. E-post: …………………………………. Land …………………………………. Kund Omdömen: Skriv nedan eller på ett separat papper .………………………….……. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. …………………………………. DYNAMICLEAR PTY LTD 19 BYRNES STREET MAREEBA, QLD 4880 AUSTRALIA ORDERING HOTLINES: (engelsk sajt) USA 1-(877) 553-4488 Australia - 1800 646 921 UK - 0800 0280 956

Source: http://www.dynamiclear.se/pdf/anvandar_instruktioner.pdf

4d write-sanstitre

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, geändert durch die VerordnungVersion 4.1.0Aktualisierungsdatum: 22/10/13Druckdatum : 23/10/13ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des UnternehmensFLÜSSIGES CHLORALKALISCHES PRODUKTLEBENSMITTELINDUSTRIECHLORALKALI-SCHAUMREINIGER1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und

Microsoft word - duatlon.doc

Verslag Duatlon Pyrénéëen : 19/07/2009 Duatlon International Fos-Haute Vallée De La Garonne 12,5 km lopen – 82 km fietsen – 10 km lopen Mijn voorseizoen was sérieus in duigen gevallen door een aanslepende loopblessure. Op 2 januari ondervond ik hevige pijn aan de buitenkant van de linkerknie bij het lopen. Bovendien liep ik begin mei een scheur op in de gewrichtsbanden van mijn rec

Copyright © 2010 Health Drug Pdf