Levensbeschouwing h3

Levensbeschouwing H3
Paragraaf 1
Opdracht 1.
4. Kindermishandling binnen en buiten de kerk 8. Bedreigingen aan politica met een mening Paragraaf 2
Opdracht 2.
b) vanuit Juristes oogpunt, hij zou deze speler een straf opleggen c) commercieel oogpunt en een Juridisch oogpunt. d) Hij moet doen wat goed is en met de speler praten, naar de politie gaan, en de speler zijn Opdracht 3.
a) De manier waarom je tegen de werkelijk aankijkt b) Optiek, Gezichtspunt, Oogpunt, Invalshoek, Gezichtshoek Rutger van kempen 4h2
Opdracht 4.
Opdracht 5
'Levendige drugshandel bij Defensie'
AMSTERDAM - Bij de Defensie Materieel Organisatie is drugshandel, machtsmisbruik en diefstal aan de
orde van de dag. Dat blijkt uit interne documenten van Defensie, schrijft de Volkskrant.

ANP Op het hoofdkantoor van de Defensie Materieel Organisatie (DMO), de Haagse Frederikkazerne, wordt door defensiepersoneel volop gehandeld in illegale sigaretten, ghb, amfetaminen, anabolen en viagra. Ook is er een levendige handel in spullen van Defensie, zoals laptops, telefoons en auto-onderdelen. Verder worden dienstauto's en andere legervoertuigen regelmatig gebruikt voor privéactiviteiten. De drugshandel en diefstal wordt in de hand gewerkt doordat hogere militairen en burgerpersoneel van Defensie
elkaar dekken, staat in de
DMO is verantwoordelijk voor de aan- en verkoop en het beheer van al het defensiematerieel. Bij de dienst
werken zesduizend mensen.
Wantrouwen
Uit een onderzoek naar de bedrijfscultuur van DMO bleek in 2008 en in 2009 al dat er bij de materieelafdeling
sprake was van een 'open winkel' en een 'risicovolle bedrijfsvoering'. Ook bleek uit het onderzoek een groot
wantrouwen tussen personeel en leidinggevenden.
Toen de conclusies van het onderzoek eind vorig jaar uitlekten, leidde dat tot een confrontatie in de Tweede
Kamer.
Minister van Defensie Hans Hillen (CDA) weigerde het rapport vrij te geven, omdat het volgens hem ging om een
incident. Hij zei dat alle misstanden waren aangepakt. Volgens betrokkenen is dat allerminst het geval.
Optiek1: Juridies gezien is dit een misdrijf Optiek2: commercieel gezien is dit een slimme manier om geld te verdienen Optiek3: Moreel gezien kan dit echt niet dit zijn belangerijke mensen in een land die gewoon Optiek4: maatschappelijk gezien kan je dit niet maken naar je “burgers” Rutger van kempen 4h2
Opdracht 6
Nederlands, klopt dit grammaticaalgezien Engels, leer mensen uit andere landen onder woorden te kunnen komen Natuurkunde, Waarom viel de appel uit de boom naar beneden, hoe komt dit? Levensbeschouwing, Hoe laat ik leerlingen hun tijd verspillen? Biologie, hoe orden ik dieren en hoe komt het dat wij leven en hoe is het leven begonnen? Scheikunde, hoe ontstaat brand, hoe kan ik een motor van een auto laten lopen? Opdracht 7
Goed, wat is goed welke betekkenissen heeft dit woord en de ethische optiek. Moet-uitspraak, Hoe moet de werkelijkheid in elkaarzitten Handelen, wat laat ons zo handelen waarom handelen we zo gericht op de praktijk. Opdracht 8
Opdracht 9
a) Is uitspraak gaat over hoe de werkelijkheid in elkaar zit, en moet gaat over hoe de b) In de wereld is armoede, in de wereld moet geen armoede zijn Opdracht 10
Het is geen speciaal vakgebied, maar overal waar je werkt kom je het tegen Rutger van kempen 4h2
Opdracht11
Alle functionarissen behoren ethisch te handelen, ik elk vakgebied kom je ethische onderwerpen Opdracht 12
Een interview met de afdelingslijder van bovenbouw Havo. Heeft u in uw beroep te maken met ethische onderwerpen: ja dagelijks eigenlijk draaid mijn hele beroep om ethiek, en proberen het juiste te doen vanuit verschillende ethische oogpunten Welke problemen komt U hierbij tegen: Vooral het uitdelen van straffen, je moet met vele punten rekening houden als je de zwaarte van de straf bedenkt. Hoe word er met die problemen omgegaan: een groot aantal mensen heeft geen respect voor de keuzes die ik maak, en komen altijd met een maar of een waarom dit is zeer lastig. Welke waarde en normen hanteert U met uw straffen: ik probeer altijd te kijken naar de situatie waarin dingen gebeuren. En ga met deze leerlingen om zonder vooroordelen. Zijn de normen schriftelijk vastgelegt: natuurlijk om bepaalde delicten moet ik een bepaalde straf geven als in corvee schorsing en leerplicht, maar ik moet ook kijken naar de maatschappelijke Leeft u deze normen altijd na: zoveel mogelijk wel maar in sommige speciale gevallen niet, omdat het Hoe kijkt U als afdelingsleider tegen deze normen aan: ik vind het goed dat er bepaalde richtlijnen zijn die je moet volgen, maar er word niet altijd rekening gehouden met de “situatie” Rutger van kempen 4h2
Paragraaf 3
Opdracht 13
Optiek is een bepaald stanpunt vanuit een bepaalde invalshoek bekijken, je visie is Optiek: synoniemen: invalshoek en perspectief Opdracht 14
Na een stemming in de tweede kamer over meer subsidie voor scholen was de stemming van de leden van de partij D66 verdeeld ondanks dat ze dezelfde optiek hadden deelden de fractieleden niet Opdracht 15
Gevolgen ethiek is er als er vanuit een bepaalde ethiek goed is gehandeld. Opdracht 16
Ik zou de vrouw van 27 jaar als eerst opereren, omdat deze vrouw nog een heel leven voor zich heeft Opdracht 17
De jonge vrouw zou nog steeds eerst geopereerd moeten worden, maar dit is een zeer lastige situatie, mijn vader zou het met mijn beslissing eens zijn. Opdracht 19
Volgens van Kant gaat het erom dat je goede bedoelingen hebt dan zijn ze ethisch goed als ze gedaan Plichtsbesef is het bewust zijn om het goede te doen en een goed mens te zijn, dat is je plichtsbesef. Bij goed handelen moet er 1 principe centraal staan namelijk de waardigheid van de menselijke persoon je mag mensen nooit als een louter middel gebruiken. Opdracht 20
Volgens Kant zou je in deze situatie plichtsbesef moeten hebben en het goeden te willen doen. En de 2000 euro bijverdiensten gewoon opgeven aan de belanstingdienst. Rutger van kempen 4h2
Opdracht 21
Beginselenethiek want het gaat over vaste beginselen ofterwijl pricipes. Opdracht 22
a) het doet dit om een bepaald doel te bereiken namelijk meer omzet draaien. Dus ja het is
b) nee hij handelt niet uit plichtsbesef hij handelt egoïstisch
c) er is niks optegen wat die doet alleen de reden is niet ethisch juist, aan de andere kant de
opdracht 23
a) er is alleen een bewering geen vraag?
b) Gevolgen ethiek
Opdracht 24
a) Gevolgen ethiek. Het is commercieel bedoeld, en heeft niks te maken met beginsel
b) Ik vind het niet ethisch niet rechtvaardig het enige doel hiervan is de economie op orde
te houden. Het is gewoon een vorm van discriminatie om werknemers voor niet Opdracht 25
2 mannen solliciteren bij een bedrijf voor een functie op kantoor. De ene man zit wel in een rolstoel Gevolgenethiek: we nemen de man die niet in een rolstoel zit omdat dat makkelijker is Beginselenethiek: we kijken welke man het best geschikt is als daar geen man uitkomt dan loten we. Ik vind zelf dat in deze situatie de beginselenethiek beter is Opdracht 26
Christenen, katholieken en gereformateerden christenen Rutger van kempen 4h2
Opdracht 27
a) allen richtlijnen want deze komen allemaal voor in bijde stromingen
b) nee ik merk niks van onze “christelijke” school
opdracht 28
a) ik vind persoonlijk dat het een hele mooie ethiek is zolang deze op de juiste manier word
b) er zou veel meer aandacht zou worden besteed aan “het” geloof
c) Ik denk dat er commercieel gezien veel zou veranderen en dat de wereld meer via het
idee marxisme zou gaan leven i.p.v kapitalisme. d) Omdat in deze wereld er veel andere invloeden zijn en ik denk dat mensen het vaak lastig
vinden om verandwoordelijkheid te nemen. Opdracht 29
5. wees niet te beroerd om soms eens hard te werken 6. streef niet alleen je persoonlijke bevrediging na 8. probeer andere niet te beïnvloeden tegen hun wil in 10. heb respect voor iemands anders zijn beslissing opdracht 30
Rutger van kempen 4h2

Source: http://tweetspreuk.woelmuis.nl/Levensbeschouwing_H3.pdf

Microsoft word - artenklassenattribute.doc

FAQ zu Datenbanken: Pivot-Tabellen Wertelisten Content Q: Zur Erstellung von Pivot-Tabellen mit Wertelisten . 1 A: Konkatenation von Zeichenketten unter VBA . 2 Datenaufbereitung . 2 Verketten . 3 Kreuztabelle . 4 Q: Zur Erstellung von Pivot-Tabellen mit Wertelisten Ich habe eine Liste mit x sich unterschiedlich häufig wiederholenden Elementen (Pflanzennamen), die n Klassen angehören un

Chew_cd.book(chew2e10_a_stimulants_nonstimulants_adhd.fm)

Stimulants Adderall and Adderall XR (amphetamine mixtures)Concerta (methylphenidate, extended release)Dexedrine and Dexedrine Spansules (dextroamphetamine)Focalin and Focalin XR (dexmethylphenidate, Ritalin, Ritalin-SR, and Ritalin LA (methylphenidate, Nonstimulants The psychostimulants, more simply known as stimulants, are used primarily in treating attention-deficit/hyperactivity di

Copyright © 2010 Health Drug Pdf