6049615-05_03 longfunctie-onderzoek.pub

Centrumlocatie

U heeft binnenkort een afspraak voor een longfunctieonderzoek In deze folder vindt u
informatie over dit onderzoek.
Doel van het onderzoek
Bij dit onderzoek wordt de werking van de longen gemeten.
Voorbereiding thuis
U hoeft niet nuchter te zijn. Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen bent.
Voor het slagen van de test dient u te stoppen met het innemen van bepaalde medicijnen:
- Ventolin, Bricanyl, Atrovent of Salbutanol 4 uur van tevoren
- Serevent, Foradil en Oxis 12 uur van tevoren
Het onderzoek
Bij iedere longfunctietest ademt u door een mondstuk van het longfunctieapparaat. Hierbij
wordt de neus met een klem dichtgehouden om te voorkomen dat u door uw neus ademt.
Het onderzoek bestaat uit drie testen:

Spirometrie:
bij dit onderzoek wordt de longinhoud bepaald. Hiervoor moet u een aantal
keren diep in- en uitademen. Om de snelheid te bepalen waarmee u kunt uitblazen, moet u
dit ook een aantal keren heel krachtig doen. Indien uw arts dit aangegeven heeft, wordt de
test herhaald na het toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn.
Longfunctieonderzoek

Diffusietest: deze test meet de snelheid waarmee uw longen de ingeademde zuurstof aan het
bloed doorgeven. Nadat u volledig hebt uitgeblazen moet u diep inademen en deze adem 10
seconden vasthouden, vervolgens blaast u weer in het apparaat uit.

Bodybox:
dit onderzoek meet de weerstand van de luchtwegen, dat wil zeggen hoeveel
moeite het u kost om adem te halen. Tevens wordt de longinhoud gemeten. Deze test
gebeurt in een gesloten ruimte, die lijkt op een telefooncel. Indien uw arts dit aangegeven
heeft, wordt de test herhaald na het toedienen van een luchtwegverwijdend medicijn.
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten tot een uur.
Waar vindt het onderzoek plaats
Het onderzoek vindt plaats op de Röntgenafdeling. Deze afdeling bevindt zich in het hoofd-
gebouw. U kunt deze afdeling als volgt bereiken:
-via de Centrale Hal: u houdt na binnenkomst rechts aan. Hier vindt u een liftenblok.
De Röntgenafdeling bevindt zich op de 2e verdieping.
-via de ingang Poliklinieken: u neemt de lift naar de 2e verdieping. U volgt de borden
"Röntgenafdeling".
Bij verhindering
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan tenminste 24 uur van tevoren laten weten?
De polikliniek Cardiologie is bereikbaar van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 14.30 uur op
telefoonnummer (010) 463 31 53.
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie gegeven door de arts. Mocht u iets niet duidelijk zijn, dan kunt u bellen naar de polikliniek Cardiologie van 13.30 - 16.30 uur op telefoonnummer (010) 463 31 53. Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40

Source: http://www.thoraxcentrum.nl/pat/folders/Longfunctie-onderzoek.pdf

patients.thoracic.org

AMERICAN THORACIC SOCIETY SERIES ON TOBACCOPrescription Medications to Congratulations! Making the decision to stop smoking is the most important thing you can do to improve and protect your health, as well as the health of those around you. Trying to quit on your own, sometimes called “cold turkey”, may be difficult and uncomfortable. Tobacco users are sometimes more successful in quitting i

Cardio-greffes haute-normandie

CARDIO-GREFFES HAUTE-NORMANDIE Association régie par la loi du 1er juillet 1901Siège social : C.H.U. de ROUEN - Pavillon DerocqueService de chirurgie cardio-vasculaire - 76031 ROUEN Tel/Fax : 02 35 10 63 60 – Site Internet : http://cghn.voila.net COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2013 A L'ESAT D'YVETOT Etaient présents ou représentés :J. Altmann, F. Barq, A.M. Be

Copyright © 2010 Health Drug Pdf