Sincerehearts.nl

De meerderheid is geen bewijs dat iets correct is
bron: Sharh Masaa'il ul-Jaahiliyyah (p. 60-62)
auteur: Shaykh Saalih al-Fawzaan
Imaam Muhammad bin 'Abdil-Wahhaab (rahimahoellaah) heeft gezegd: Van de grootste van hun principen was, dat zij werden misleid door de meerderheid, terwijl ze dat gebruikten om de correctheid van een zaak vast te stellen. Zij stelden ook de incorrectheid van iets vast, als het vreemd was en de aanhangers ervan met weinigen waren. Dus heeft Allaah hen het tegengestelde daarvan gebracht, waarbij dit op vele plaatsen in de Qur'aan wordt verduidelijkt. Van de eigenschappen van de Dagen van Onwetendheid, is dat zij de meerderheid zagen als bewijs dat iets correct was en de minderheid als bewijs dat iets incorrect was. Volgens hen was het dus zo, dat hetgeen waar de meerderheid van de mensen op zat, dat dat de waarheid was. En hetgeen waar de minderheid op zat, dat dat niet de waarheid was. In hun ogen was dit de maatstaf om te bepalen of iets behoorde tot de waarheid of de onwaarheid. Dit is echter verkeerd, want Allaah zegt (in vertaling): En als jij de meesten van hen die op aarde zijn gehoorzaamt, dan zullen zij jou doen
afdwalen van de Weg van Allaah. Zij volgen slechts een vermoeden en zij vertellen slechts
verzinsels.
[Surah al-An'aam: 116]
En Hij zegt (in vertaling): Maar de meeste mensen weten niet. [Surah al-A'raaf: 187]
En Hij zegt (in vertaling): En Wij troffen de meesten van hen aan als mensen die zich niet
aan een verbond hielden. En de meesten van hen troffen Wij zeker aan als zwaar zondigen.
[Surah al-A'raaf: 102]
Dus zijn de meerderheid en de minderheid niet de maatstaf. Echter is de waarheid de maatstaf. Wie dus op de waarheid zit, zelfs als hij alleen is, dan is hij degene die correct is en het verdient om nagevolgd te worden. En indien de meerderheid van de mensen op de dwaling (valsheid) zit, dan is het verplicht om hen te verwerpen en niet door hen te worden misleid. Het is dus de waarheid wat in acht wordt genomen. Daarom zeggen de geleerden: "De waarheid wordt niet gekend aan de hand van personen, echter worden personen gekend aan de hand van de waarheid." Wie dus op de waarheid zit, is degene die gevolgd en nagevolgd dient te worden. In de verhalen van Allaah over de voorgaande volkeren, informeert Hij ons dat het altijd de minderheid is die op de waarheid zit, Allaah zegt (in vertaling): En niemand geloofde met hem, behalve enkelen. [Surah Hood: 40]
En in een hadieth (profetische overlevering) waarin de volkeren werden getoond aan de Profeet, zei hij (salallaahoe 'alayhi wassalam) dat hij een profeet zag die een kleine groep volgelingen had met hem, en een profeet die een of twee volgelingen had, en een andere profeet die niemand met zich had. Er wordt dus niet gekeken naar welke mening of visie de meeste volgelingen heeft, echter wordt er gekeken of het waar of onwaar is. Wat dus behoort tot de waarheid, hoewel een minderheid onder de mensen of niemand dit volgt - zolang het de waarheid is - dan dient daaraan te worden vastgehouden, want voorwaar het is de verlossing. Valsheid wordt niet bijgestaan omdat het een meerderheid aan mensen heeft die het volgt, nooit. Dit is een bepalende maatstaf waar de moslim zich altijd aan dient te houden.
De Profeet (salallaahoe 'alayhi wassalam) heeft gezegd (in vertaling): "Islaam is begonnen als
iets vreemds en het zal terugkeren als iets vreemds, zoals het begon."
Dit zal gebeuren
wanneer het kwaad, rampen en dwaling vermeerderen. Dus zal niemand blijven op de
waarheid, behalve de vreemdelingen onder de mensen en degenen die zich afscheiden van
hun stammen (omwille van hun religie). Zij zullen vreemdelingen worden in hun
maatschappij. De Boodschapper (salallaahoe 'alayhi wassalam) werd gestuurd, terwijl de hele
wereld was ondergedompeld in ongeloof en dwaling. En toen hij de mensen riep, verhoorden
slechts een of twee mensen zijn oproep. Het was pas later dat zij (in aantallen) uitgroeiden tot
velen. De Quraish stam, het hele arabische schiereiland en de hele wereld zaten op de
dwaling. En de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhi wassalam) was de enige die de
mensen riep. Dus degenen die hem volgden, waren ten opzichte van de hele wereld met z'n
weinigen.
Er wordt dus niet gekeken naar de meerderheid. Er wordt alleen gekeken naar wat correct is en het bereiken van de waarheid. Ja, indien de meerderheid van de mensen op de waarheid zit, dan is dat goed. Het is echter de weg van Allaah, dat de meerderheid van de mensen altijd op de valsheid zit.
En de meeste mensen zullen niet geloven, ook al wens je dat. [Surah Yoosuf: 103]
En als jij de meesten van hen die op aarde zijn gehoorzaamt, dan zullen zij jou doen
afdwalen van de Weg van Allaah. Zij volgen slechts een vermoeden en zij vertellen slechts
verzinsels.
[Surah al-An'aam: 116]

Source: http://www.sincerehearts.nl/lessen/demeerderheidisgeenbewijs.pdf

crosscurrents.org

GLOBAL WARMING AND RELIGIOUS STICK FIGHTING Michael S. Hogue lobal warming has received a spate of media and popular attention recent-G ly. News clips and television programs tug at our hearts by showing polarbears stranded on plazas of ice, hopelessly peering at us as we helplessly peerback. And icebergs, millions of years old, are shown “calving” huge chunks ofthemselves into th

feditobxl.be

Le Soir Jeudi 24 janvier 2013 Drogues : trop peu de prévention «CeprojetASSUÉTUDES Un rapport d’Eurotox met en cause les politiques publiques « Un outil de référence » d’un travail « riche et de lon- tués « en front peu commun » à Le rapport réalisé par l’Observatoire des drogues en Communauté française préconise, notamment, une meilleure in- « C’e

Copyright © 2010 Health Drug Pdf