Schrijverijmooimens.nl

INTRODUCTIE
Deze derde, herziene editie van ‘Vaccination Is Not Immunization’ (de eerste vertaling voor Nederland en België) beschrijft de laatste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Het aantal vaccinaties dat aan Amerikaanse kinderen wordt gegeven volgt het patroon van de exponentiële groei van de In 1974 was de wereldbevolking 4 miljard, het aantal vaccinaties voor kinderen bedroeg 20. Op dit moment is de wereldbevolking 7 miljard, het aantal voorgeschreven vaccinaties voor Amerikaanse kinderen is verdrievoudigd en bedraagt nu 68. Er is geen sluitende verklaring te bedenken voor deze alarmerende toename. Geen autoriteit die durft toe te geven dat de gezondheid van Amerikaanse kinderen zeer verslechterd is en steeds meer achteruitgaat. En hoe de autoriteiten de zaken ook draaien en keren, niemand kan aantonen dat de toename van vaccinaties deze achteruitgang Geen kind wordt geboren met een intact immuunsysteem. Gedurende de eerste twee jaren is het immuunsysteem driftig Hoezeer het medisch establishment het ook blijft beweren: het is onbekend hoe het immuunsysteem tot stand komt. Wat we wel zeker weten is, dat het onvolledige immuunsysteem ten prooi valt aan door de mens geproduceerde ziekteverwekkers, conserveringsmiddelen en andere hulpstoffen. Die zijn absoluut schadelijk voor de vorming van de hersenen en het zenuwstelsel. Alle wetenschappers - zelfs de producenten van Wanneer je je door deze materie heenworstelt, valt op hoeveel fouten er zijn gemaakt. Er wordt op arrogante wijze een inconsistente en zelfs foutieve voorstelling van zaken gegeven. Zelfs de meest prestigieuze bronnen van de wetenschap doen dit, vooral in hun publicaties. Ook de voorlichting van gezondheidsorganisaties als Central Disease Control, de Food and Drug Administration en National Institutes of Health blijft niet achter. Bij al deze instanties lijkt het duidelijk dat het hen niet zozeer gaat om het vertellen van de waarheid. Het is meer een rechtvaardiging van hun eigen positie en macht – het eeuwige doel van de carrièrebureaucraat.
‘Als de natuur vanuit de oudheid zich in alle bochten heeft gewrongen om het bloed van het kind te beschermen tegen de boze buitenwereld, kunnen wij dan met minder voor de ‘De grootste vijand van de waarheid is niet altijd de leugen – bewust, kunstmatig en oneerlijk – maar het is de mythe: volhardend, overtuigend en irreëel. Het geloven in mythes geeft het voordeel van het hebben van een mening, zonder de moeite te hoeven nemen van het nadenken.’ Het lijkt alsof we in onze vaccin-bewustwording een nieuwe weg zijn ingeslagen. Elke week wordt wel een nieuwe studie gepubliceerd over vaccinatieschade, een uiteenzetting over vaccinbesmetting of een wetenschappelijk schandaal over vaccins. De kwestie over vaccins is ‘hot’, en ouders willen antwoorden over de fouten die gemaakt zijn. Slogans en Eén van de best bewaarde geheimen van de medische wereld zou kunnen zijn dat ongevaccineerde kinderen gezonder zijn dan gevaccineerde kinderen, hoe je het ook bekijkt. Als dat een feit is, is de wereld van vaccins zeker een winnaar in marketing en media-magie. Op zijn minst is het verdacht, dat dit het enige terrein in de wetenschap is waar neveneffecten van vaccins niet in klinische studies mogen worden opgenomen. Dit gebeurt in geen enkele andere wetenschap. In de legitieme wetenschap wordt per definitie de route van klinische gegevens gevolgd, waar die ook naartoe Nieuwe vaccinaties worden ieder jaar ontwikkeld, in de hoop dat ze worden opgenomen in het vaccinatieprogramma. Het is de wereld van het grote geld. Er is dan ook geen reden te bedenken dat het stopt bij 68 vaccinaties, voordat het kind 18 jaar is. Maar de kindersterfte is stijgende en de gezondheid van onze kinderen is vreselijk. Het aantal infecties en degeneratieve processen bij Amerikanen rijzen de pan uit. De verslechterde gezondheid van schoolkinderen is duidelijk. Ritalin, insuline, antidepressiva en inhalers zijn gemeengoed op scholen. Ondanks het hoogste antibioticagebruik en de toediening van de meeste vaccinaties voor iedere groep kinderen in de wereldgeschiedenis, worden onze kinderen dikker, zieker en 37% van de kinderen heeft obesitas, 60% heeft overgewicht. Volgens gegevens van het CDC, met betrekking tot astma, is het aantal astmalijders sinds 1980 meer dan verdubbeld, en zal tot 2020 opnieuw verdubbelen. [167, 81] De grootste toename is bij kinderen, met meer dan 12 miljoen gevallen Meer dan 10% van Amerikaanse kinderen heeft astma. [4, Op sommige scholen heeft één op de vier kinderen een inhaler. In het dagelijkse nieuws wordt altijd gesproken over het grote mysterie astma, en we besteden 56 miljard dollar per jaar aan behandelingen. (CDC Press release [18]) Het aantal niet-functionerende kinderen is schokkend: 13% van de schoolgaande kinderen is geplaatst in een speciaal programma voor disfunctioneren. (National Center [99]) Het CDC meldt dat 8% van Amerikaanse kinderen een leerstoornis heeft, en dat is een lage schatting. [54] Op zijn minst is 8.6% geclassificeerd als ADD. ([9] Tabel SAT indices (scholar achievement test) zijn de laatste acht jaar al tweemaal bijgesteld, om de indruk te geven dat kinderen niet zo dom zijn, zoals ze echt zijn. [50] Eindexamens worden gemakkelijker gemaakt, om de schijn van ‘achterblijvende’ kinderen te verhullen.
Een groeiende groep medische onderzoekers en artsen is het niet eens met de 68 vaccinaties die kinderen moeten Meer ouders kiezen ervoor om, via ontheffingsformulieren, hun kinderen niet te vaccineren. Ze trekken de grens en zeggen: als niets meer heilig is in deze wereld, laat dan op zijn minst het bloed van onze kinderen geen slachtoffer worden van de wispelturigheid van de politiek en het grote geld.
Bloed zou alleen in levensbedreigende situaties mogen worden beïnvloed. Maar zeker niet blootgesteld worden aan experimentele zaken of aan onbewezen en gevaarlijke Het meeste dat over vaccinaties gezegd wordt is dat het veilig, effectief en noodzakelijk is. We horen voortdurend hoe de moderne samenleving is beschermd tegen de rampzalige gevolgen van infectieziektes, door interventie van de ‘wonder’vaccinaties. We horen hoe belangrijk het is dat kinderen hun injecties krijgen om beschermd te zijn tegen ziektes, etc. We horen steeds dat nieuwe vaccinaties opeens noodzakelijk zijn, om te beschermen tegen nieuwe ziektes.
Dit lijkt een contradictie: hoe kunnen beide opvattingen Dit zijn twee conflicterende visies op de biologische realiteit. Beide uiten zich vaak op een felle, emotionele en niet-wetenschappelijke manier: zo’n brede kloof tussen beide VACCINATIES ZIJN ESSENTIEEL VOOR DE GEZOND- Er zijn veel vervalste rapporten en ontoereikende datagegevens aan beide kanten van het debat en de verontruste ouder moet zich wellicht afvragen: Wat weten we nu echt over dit Het is geen metafoor te stellen dat het bloed van onze kinderen de toekomst is van onze samenleving. Zo’n essentiële omgeving zou moeten worden beschermd. Dit hoofdstuk stelt het volgende voor: wanneer we iets in het bloed pompen, De gezondheid van het kind de vaccinatie nodig heeft.
Zo’n logische redenering komt tegenwoordig nogal radicaal over bij de niet-nadenkende, Amerikaanse bevolking die het vermogen heeft verloren rationeel te kunnen debatteren en geen verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van hun Met de komst van de vaccinaties is er een nieuwe ontwikkeling in de geschiedenis van de mens: Verplichte registratie, opgelegd door wetgeving. De overheid krijgt het recht te beschikken over het bloed van zijn Als ouders geen ontheffingsformulieren tekenen, moeten kinderen worden gevaccineerd voordat ze naar school gaan. Wetgeving wordt gereguleerd door politieke lobby. En de machtigste lobby in Washington is de farmaceutische Nu is dat al frustrerend genoeg, maar wat is nu het belangrijkste criterium: bedrijfswinsten of bewezen gezondheidswinst voor onze kinderen? Als er een keuze moet Veel ouders die dit lezen zullen zeggen: ‘Oh, dit hoef ik niet te weten. Mijn dokter is hiervan op de hoogte.’ Artsen die wel op de hoogte zijn, vaccineren hun eigen kinderen niet. Maar wel die van jou. [273] In dit hoofdstuk zal je eerst een opinie lezen van de minderheid, maar wel één met een overweldigende steun en documentatie die noodzakelijk is voor degene die overweegt zijn kind te vaccineren. Wanneer je ongelooflijk twijfelt over Vaccinatie is een zeer krachtig en emotioneel beladen onderwerp, met enorme politieke overwegingen. Om een goede beslissing te nemen, in het belang van het kind, is het noodzakelijk een geconditioneerd leerpatroon in twijfel te trekken. Maar het schijnt dat de weerstand om informatie over vaccineren te corrigeren gelijk staat aan religieus fanatisme.
In tegenstelling tot Ritalin, Lipitor of antibiotica, worden mensen emotioneel agressief over vaccinaties tot een hysterisch niveau. Er zijn veel gevallen bekend waarbij de kinderbescherming kinderen bij hun ouders weghalen, die zich het recht hadden toegeëigend hun kind vaccinaties te Vanwaar de hysterie? Waarom is vaccinatie de kip met de gouden eieren? Waarom wordt er zoveel energie verspild om Zoals in elke industrie waar miljarden omgaan, is de openbare informatie over vaccinatie strak geregisseerd. Bij het achterhalen van de waarheid over vaccinaties is men niet bedacht op de hoeveelheid systematische misinformatie, of de hoeveelheid documentatie van top-medici over hun Na een tijdje wordt het moeilijk wie je moet geloven: of het lichaam leert zelf zijn immuniteit te creëren, of het lichaam is gigantisch ontoereikend en heeft hulp nodig van de geniale medische wetenschap om te kunnen overleven.
Onze programmering begint met twee simpele woorden: vaccinatie en immunisatie. Wij denken dat het synoniemen Immunisatie betekent dat het lichaam immuun wordt voor een infectant en dit wordt zelfstandig bereikt. Dat gebeurt alleen na een doorgemaakte ziekte, of na tenminste Als contrast is vaccinatie alleen een naald in een arm steken en het individu injecteren met een door de mens gefabriceerde substantie dat we vaccin noemen. Totaal Nu weet je het verschil, dus stop te zeggen dat immunisatie Het gebruik van het woord ‘immunisatie’ in plaats van ‘vaccinatie’ is wijd verbreid in de medische, maar ook in de populaire literatuur, alsof er een taaltechnische gelijkheid Het is daarom voorspelbaar dat het moeilijk is referenties in de medische literatuur te vinden op de term ‘vaccinatie’, ook al is dat de correcte term. Maar het is een groot verschil, ‘Een verzwakte vorm van een deel of geheel gedode micro- organisme, toegediend ter voorkoming of behandeling van ziekte.’ (Dorland’s Medical Dictionary p. 696 [193]) Van een koe, want dat is de oorsprong van het woord. We zullen zien of een vaccinatie ziekte kan voorkomen of

Source: http://www.schrijverijmooimens.nl/1e%20hoofdstuk/vaccinatie1e%20hfdstk.pdf

Pii: s0923-1811(01)00129-3

Journal of Dermatological Science 27 (2001) 147 – 151Potential anti-androgenic activity of roxithromycin in skinShigeki Inui a,*,1, Takeshi Nakajima a,1, Yoko Fukuzato a, Naohiro Fujimoto b,Chawnshang Chang b, Kunihiko Yoshikawa a, Satoshi Itami aa Department of Dermatology , Course of Molecular Medicine , Graduate School of Medicine , Osaka Uni 6 ersity , Osaka , 2-2, C 5, Yamada

The prosper trial : the lancet

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)123. Home | Journals | Collections | Audio | Conferences | Education | Resource Centres | For Authors | About Us | Subscribe | My Account | Careers The Lancet, Volume 361, Issue 9355, Pages 427 - 428, 1 February 2003< Previous Article | Next Article > Article

Copyright © 2010 Health Drug Pdf