Microsoft word - skolinfo med gul logga, vers 3.doc

Information och råd om Nya influensan A(H1N1)v
Smittskyddsenheten, Dalarna
Till personal, elever och föräldrar i förskola/skola

Bakgrund
Varje år är vi vana vid att influensan dyker upp, som regel på vinterhalvåret. Befolkningen insjuknar i
mer eller mindre omfattning och tidvis blir frånvaron hög i skolor och på arbetsplatser. Dessa
återkommande influensaepidemier är vi vana vid. De personer som har haft influensa får en
immunitet, som finns kvar många år och skyddar mot kommande snarlika influensavirus. Ibland byter
dock influensavirus skepnad totalt, vilket innebär att ingen längre har immunitet. Den nya influensan
A(H1N1) är ett sådant nytt virus.
Viruset orsakar samma influensasjukdom, men fler kommer att drabbas på grund av att immunitet
saknas i befolkningen. Rapporter hittills har dock beskrivit att äldre personer har insjuknat i mycket
liten omfattning. Det förklaras av att de sannolikt har ett skydd efter tidigare genomgången influensa.
De som framförallt har insjuknat är barn och unga personer under 30 år.

Nya influensan - inte farligare men fler drabbas
Larm i media om svåra sjukdomsfall kan ge en falsk bild om att risken generellt är stor för
komplikationer och död. Så är det inte. De allra flesta har haft en lindrig sjukdom och endast en liten
andel har varit svårt sjuka. Trots detta blir det faktiska antalet som får en svårare sjukdom ändå stort,
då den nya influensan drabbar så många. I de länder som nu har haft en omfattande spridning, t ex
England och Australien, har sjukvården problem med platser och resurser.
Den nya influensan har samma symtom som den återkommande säsongsinfluensan. I många fall är
den ofta lindrigare och kan mer likna en vanlig förkylning. Sjukdomsbilden är ett ofta hastigt
insjuknande i frossa, feber, muskelvärk, huvudvärk och därefter tilltagande symtom från luftvägarna,
främst hosta. Ibland förekommer också kräkning och diarré. Efter några dagar brukar tillståndet ge sig
och efter en vecka är man frisk igen. Hosta och trötthet kan kvarstå en tid efter.
Den vanligaste komplikationen hos barn i samband med influensa är öroninflammation. Risk för
allvarlig sjukdom, som t ex lunginflammation, löper framförallt de personer som har underliggande
sjukdomar, t.ex hjärt- och lungsjukdomar, svår astma, diabetes, neurologiska sjukdomar som påverkar
andningsmuskulaturen, cancerbehandling och andra sjukdomar eller behandlingar som ger nedsatt
immunförsvar. Även barn med utvecklingsstörning och gravida kvinnor anses tillhöra en riskgrupp.
Smittspridning
Viruset finns i salivdroppar, som sprids vid hosta och nysning. Smittan flyger inte långa vägar i luften
utan det krävs nära kontakt med den som är sjuk för att själv drabbas. Virus kan också överföras till
ytor, handtag etc. Kontakt med dessa kan innebära en smittrisk då man överför viruset, via sin händer,
till slemhinnor som t ex näsa och öga. Influensa smittar som mest i samband med insjuknandet.
Därefter avtar smittsamheten fort och efter 7 dagar räknar man att smittsamheten upphört. Små barn
kan vara smittsamma något längre.
Åtgärder som förebygger smittspridning
Vaccination - när vaccinet finns tillgängligt.
Stanna hemma när du är sjuk. Precis som vid annan influensa gäller att minimera antalet
kontakter. Återgång till förskola/skola sker när symtomen klingat av och allmäntillståndet tillåter.
Minst ett dygns feberfrihet (utan febernedsättande medel) rekommenderas. Barnet ska dessutom ha ork
för att klara av en hel dags aktiviteter. Att hålla friska barn hemma från skola/förskola som en
skyddsåtgärd om andra i barnets familj är sjuka, påverkar smittspridningen mycket lite och
rekommenderas inte generellt.
”Hostetikett” - minska risken för att sprida ”host- och nysdroppar”. Undvik att hosta i handen utan
använd armvecket eller pappersnäsduk som slängs.
Hygien - minska risken att sprida virus från händer. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
Komplettera eventuellt också med handsprit.

Vaccination

Ett vaccin mot den nya influensan är under produktion. De första leveranserna beräknas komma
tidigast i slutet av september. Totalt har Sverige beställt 18 miljoner doser som räcker till hela
befolkningen. Två doser ska tas med några veckors mellanrum. Vaccinet är sedan tidigare godkänt för
individer 18 – 60 år. Vi inväntar för närvarande resultaten och ett eventuellt godkännande för
vaccination av barn och gravida. En noggrann säkerhetsuppföljning kommer att ske från myndigheter
och tillverkare.
Landstinget förbereder och planerar nu intensivt för att vaccinera alla i Dalarna. Praktiska detaljer om
hur och var det ska ske kommer längre fram.
Alla uppmanas vaccinera sig!
Ju fler som vaccinerar sig, desto mindre virus kommer det att finnas i samhället och desto färre blir
sjuka. Det är viktigt att hindra smittspridningen för att skydda dem som kan bli allvarligt sjuka av
influensa.
Utvecklingen
Vi kommer troligen att få en tidigare influensastart än vanligt under hösten (normalt brukar den
komma kring jultid eller senare). Det är också mycket troligt att när den första ”vågen” mattats av
kommer influensan tillbaka i en andra och eventuellt tredje ”våg” under nästa år. Risk för att viruset
ska förändra sig och bli mer aggressivt finns, men i nuläget är det inget som talar för att detta håller på
att ske.
Om du blir sjuk
Precis som vid vanlig influensa behöver man inte uppsöka sjukvård om man är lindrigt sjuka. Egenvård räcker. Symtomen kan lindras med bl.a. receptfria feber- och smärtstillande läkemedel. Drick rikligt med dryck. Det finns speciella virusläkemedel (Tamiflu®, Relenza®) som ”bromsar” och lindrar förloppet om det sätts in tidigt (inom 48 timmar). Eftersom viruset riskerar att bli resistent (motståndskraftigt) vid en alltför hög användning av dessa medel, ska de användas till framförallt svårt sjuka personer och de som tillhör en riskgrupp (se föregående sida). Antibiotika hjälper inte mot virus och ges enbart vid bakteriella komplikationer. Den som tillhör någon riskgrupp, har andningsbesvär eller misstänker någon annan komplikation rekommenderas att kontakta sjukvården per telefon. Ring 1177 - Sjukvårdsrådgivningen så hjälper de dig.
Undvik att gå direkt till akuten eller vårdcentral, eftersom man då riskerar sprida smitta. Sjukvården
har rutiner för att ta hand om misstänkta fall och det är därför bra om de är förberedda när någon söker
vård.

Skolstängning

Det är inte aktuellt att generellt stänga skolor i syfte minska smittspridning. Effekten av att stänga en
skola har diskuterats mycket. Det är mycket tveksamt om denna åtgärd har någon betydande inverkan
på influensans utbredning. Det medför också andra stora konsekvenser för samhället, skolan och
familjen både ekonomiskt och socialt.
Mer information
Mer information hittar du på www.krisinformation.se och på landstingets hemsida www.ltdalarna.se
Ansvariga myndigheter har öppnat en telefonlinje, där man kan få svar på sina frågor. Telefonnumret
är 020-20 20 00

Source: http://www.sater.se/download/18.4a9a5b3e122a24c589a8000600/1346403291580/skolinfo%2BNya%2Binfluensan.pdf

General internal medicine & health services research case conference teaching module

GENERAL INTERNAL MEDICINE & HEALTH SERVICES RESEARCH CASE CONFERENCE TEACHING MODULE Hirsutism - Answer key Reviewed by Lisa Skinner, MD July 2011 Articles: #1: Endocrine Society Clinical Practice Guideline #2: A Practical Approach to Hirsutism #3: Evaluation and treatment of Women with Hirsutism (just look at Figure 1, page 2569) #4: Evaluation of Women with Hirsutism

Fda

Tainted Weight Loss Pills Flagged as Health Risks On Dec. 22, 2008, the Food and Drug Administration (FDA) alerted consumers not to buy or use more than 25 different weight-loss pill products because the products may be harmful to their health. FDA has recently expanded this alert. Which products have been cited? For the latest list of tainted weight loss products, visit www.fda.gov

Copyright © 2010 Health Drug Pdf