Ovralid.net

En eftermiddag med Heidenstam 150 år
FREDAGEN den 13 mars 2008 klockan 15
LOKAL: Nationernas hus. Forumteatern
Sekelskiftets modernitet
Föredrag, musik, underhållning och prisutdelning MARTIN KYLHAMMAR: VERNER SEDD I KATES BLICK
HANS HENRIK BRUMMER: "NORDEN SKALL NU FÖRA KONSTENS RUNOR MED
DEN ÄRAN: KRING SEKELSKIFTETS KONSTKULTUR ÖSTGÖTA KAMMARKÖR under ledning av HANS LUNDGREN: DEN KLINGANDE,
FOLKLIGA NATIONALISMEN:
Stenhammar: “Sverige” (1904-1905) (Heidenstam) – kör Alice Tegnér: Ett av tävlingsbidragen: “Du ärorika fosterland” (1901) (Bernhard Elis Malmström) – kör Sjögren: “I drömmen är du mig nära” (1890) (Tor Hedberg) – sång och piano Peterson-Berger: “Jungfrun under lind” (1895) (Ernst von der Recke) – sång och piano P-B: “Gratulation” (eller något annat Frösöblomster) – piano solo Alfvén: “Min födelsedag” (1920) (folklig sång ur ”Andelig Dufvoröst” utgiven av Kolmodin 1734, arr för kör av Litet prat Alfvén, Ossiannilsson och Svenska flaggans dag Alfvén: “Sveriges flagga” (1916) (Ossiannilsson) – kör P-B: “Våren kom en valborgsnatt” (1895) (text av P-B) – kör KARIN JOHANNISSON: MODERNITET IN PÅ KROPPEN
Prisutdelning: KATE BANG-PRISET (100 000 KRONOR) TILL YNGRE FORSKARE ANDERS BURMAN: SEKELSKIFTESDRÖMMAR
Programmet är öppet för alla och gratis
Välkomna hälsar Stiftelsen Övralid i samarbete med Linköpings universitet:
landshövding Björn Eriksson, författarna Kerstin Ekman och Per Wästberg, professorerna Inge Jonsson och Martin Kylhammar, doktor Sten Gustafsson samt stiftelsens sekreterare Bo Törnqvist.
Öppnande: Verner sedd i Kates blick
Martin Kylhammar, professor vid Tema Kultur och samhälle, Linköpings
universitet
”Norden skall nu föra konstens runor med den äran” -kring sekelskiftets konstkultur Hans Henrik Brummer, professor, konstvetare, tidigare intendent på bland
annat Waldermarsudde
Östgöta Kammarkör under ledning av Hans Lundgren
PausVi bjuder på kaffe/te och tilltuggBokbord, försäljning och signering Modernitet in på kroppen
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Kate Bang-priset utdelas för första gången Sekelskiftesdrömmar
Anders Burman, idéhistoriker vid Södertörns högskola
Björn Eriksson, landshövding
Symposiet har även en fortsättning på lördagen i form av ett vetenskapligt seminarium där yngre forskare träffa för att diskutera det svenska sekelskiftet 1900 och Nobelprisens kulturhistoria. Seminariet ger deltagare och åhörare en möjlighet att orientera sig i pågående forskning kring Heidenstam, hans tid, texter och teman.
För anmälan till och information om lördagens seminarium kontakta: Gustav Källstrand, telefon 013-28 10 00
e-post: guskaisak.liu.se
Seminarium kring Nobelprisens kulturhistoria
LÖRDAGEN den 14 mars 2008 klockan 10
Lokal: Nationernas hus

Inledare:Anna Gunder från Litteratursociologi i UppsalaJenny Westerström från Litteratursociologi i UppsalaGustav Källstrand från Tema Q i LinköpingRebecca Lettervall från idéhistoria på SödertörnHillevi Ganetz från genusvetenskap i Uppsala Seminariet är öppet för alla intresserade och en riktad inbjudan till yngre forskare kommer att sändas ut.

Source: http://www.ovralid.net/userfiles/file/pdf/13mars2008.pdf

Schoolnurse03.indd

A TSA EDUCATION PUBLICATION by Lawrence Scahill, MSN, Ph.D. and Sharon Ort, RN, MPHPatrick, a 9-year-old fourth grader, was brought into the school nurse’s (Mary Jones) office to wash an abrasion on his face. He had been in a fight with another boy during recess. As Ms. Jones cleaned Patrick’s face, she inquired about the fight. “Johnny called me a weirdo,” Patrick said. “Why did

Capitulo 6

6. Gestión Ambiental de Actividades que Requieren Ingresar al SEIA El presente Capítulo explica, de forma general, el tratamiento ambiental que deberían tener aquellas activida-des, asociadas a los proyectos de infraestructura, susceptibles de generar impactos negativos significativossobre el medio ambiente y que, por tanto, requieren ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental(S

Copyright © 2010 Health Drug Pdf