Microsoft word - acord de asociere asociatia newtown.doc

DRAFT ACORD DE ASOCIERE
ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NewTown
din Str. Dristorului nr. 91- 95, Sector 3, 1. ASOCIEREA
1.1 Prin prezentul acord, avand in vedere prevederile Legii privind organizarea si functionarea
asociatiilor de proprietari nr.230/2007 si a H.G. nr.1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, noi, proprietarii de bunuri imobiliare (locuinte/apartamente si/sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta) din condominiul situat in localitatea Bucuresti, Str. Dristorului nr. 91- 95, Sector 3, am hotarat sa ne asociem in asociatie de 1.2. Asocierea a fost determinata de existenta proprietatii comune, indivizibil legata de proprietatile
individuale pe care le detinem in cadrul condominiului. Asociatia de proprietari se constituie ca forma de organizare si de reprezentare a intereselor tuturor proprietarilor, legate de intretinerea, functionarea, dezvoltarea si exploatarea proprietatii pe care o detinem in comun. 2. PROPRIETARII UNITATILOR IMOBILIARE
2.1. Asociatii sunt posesori ai unei/unor unitati de proprietate imobiliara, compusa dintr-un spatiu de
locuit (apartament) sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta,(parcari sau spatii de depozitare), ca proprietate individuala, impreuna cu cota-parte din proprietatea comuna. 2.2. Lista proprietarilor, a datelor lor personale, precum si cotele-parti de proprietate indiviza din
proprietatea comuna, conform contractului de vanzare-cumparare / contractului de construire, se prezinta in Procesul - verbal - ANEXA nr.1 la acest Acord de Asociere, care cuprinde si semnatura individuala, valabila, pentru constituirea Asociatiei. 3. DESCRIEREA PROPRIETATII
3.1. Proprietatea, pentru care se constituie asociatia de proprietari, se afla la adresa mentionata in
Cap.1 al acestui acord de asociere. Proprietatea figureaza in planul de urbanism al localitatii 3.2. Condominiul are urmatoarele caracteristici:
a) 5 blocuri avand regim de inaltime P+5E si respectiv P+12E. b) structura in functie de destinatia proprietatii: - un numar de 316 apartamente, cu o suprafata utila totala de . m.p., destinate locuirii,
- un numar de .parcari subterane situate la subsol -1 - un numar de .parcari subterane situate la subsol -2 - un numar de .parcari supraterane situate la exteriorul cladirilor d) structura cladirii: diafragme din beton armat, integral prefabricate, cu pereti interiori neportanti, stalpi si grinzi, precum si cadre; diafragme din beton armat sau inlocuitori, plansee din beton armat/ e) cladirea a fost data in folosinta in anul 2009 si nu este inclusa in lista monumentelor istorice. f) cladirea este legata la retelele de utilitati ( apa rece, canalizare, telefonie, electricitate, gaze) comunale si are incalzire individuala pe fiecare apartament prin centrale termice. 3.3. Proprietatea, in cadrul asociatiei de proprietari, este reprezentanta prin proprietatea
individuala si proprietatea comuna.
3.4. Proprietatea individuala (apartamentul, parcarea sau spatiul de depozitare) apartine exclusiv
proprietarului si este un bun al sau, asupra caruia poate decide in deplina libertate. Fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat acea de locuinta consta in suprafata cuprinsa intre zidurile, subdiviziunile dintr-un apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta si zidurile de perimetru cu suprafata interioara a acestora. Zidurile interioare, podelele si tavanele se considera ca facand parte din apartament, respectiv din spatiul in care sunt cuprinse. Zidurile de invecinare intre apartamente si/sau spatiu fac parte din cota-parte egala din fiecare dintre acestea. Proprietatii asupra unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta ii corespunde si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna, proportionala acesteia, alocata conform cotelor inscrise in ANEXA nr. 1 la prezentul acord de asociere. 3.5. Proprietatea comuna include partile din condominiu care nu sunt parti dintr-un apartament sau
spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Toate aceste parti formeaza obiecte ale coproprietatii fortate, adica a starii de indiviziune fortata si perpetua, destinate a fi utilizate in comun Proprietatea comuna include urmatoarele: terenul aferent constructiei, in suprafata totala .m.p.,
fundatiile, fatada, intrarile, suprafata exterioara a zidurilor de perimetru ale proprietatilor individuale, scarile comune, casa scarii, casa ascensoarelor, ascensoarele, trotuarele, canalizarea, instalatiile de apa si incalzire centrala, de gaze, electricitate si telefonice de la punctul de bransament sau de racordare la reteaua stradala (exclusiv acesta) pana la punctul de racord la instalatia interioara a apartamentului/spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, culoarele cladirii, subsolurile -1 si -2, incaperile personalului de administrare si intretinere a cladirii, incaperea/ constructia destinata depozitarii gunoaielor, instalatii de ventilatie, canale termice, spatiile care deservesc crematorii, podul, acoperisul si invelitoarea acestuia, antena si cablul TV pana la priza de bransament, adapostul Suprafetele exterioare zidurilor de perimetru ale proprietatilor individuale, podelele si tavanele din jurul acestor proprietati si orice conducte, cabluri, linii de utilitati, care trec prin acestea si care deservesc mai mult de o asemenea proprietate, sunt considerate obiecte aflate in proprietate/ folosinta comuna, fiind supuse starii de indiviziune fortata. Toate aceste componente ale proprietatii sau folosintei comune se vor defini concret, dupa caz. Terenul aferent constructiei (cladirii) este in suprafata totala de .mp si este in proprietatea
Regimul de folosire a proprietatii comune, ca si drepturile si obligatiile proprietarilor in legatura cu ele, vor fi conforme cu prevederile legale si cu hotararile si masurile adoptate de catre adunarea generala a proprietarilor in conditiile impuse de statutul si regulamentele interne ale asociatiei. 3.6. Fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, impreuna cu cota-parte
indiviza a sa din proprietatea comuna reprezinta o parcela individuala de proprietate imobiliara si formeaza o unitate care poate fi instrainata sau transferata in orice mod numai ca un tot. 3.7. Fiecare dintre proprietatile imobiliare din cadrul condominiului poate fi folosita, ipotecata sau
instrainata in deplina libertate de catre proprietarul/ proprietarii acesteia, tinandu-se seama de conditia mentionata mai sus si de legile si reglementarile in vigoare. 3.8. Baza tehnico-materiala a asociatiei, la data semnarii prezentului acord de asociere, este formata
Asociatii pot hotari dezvoltarea si, dupa caz, restrangerea bazei tehnico-materiale, numai in cadrul adunarii generale a proprietarilor conform statutului asociatiei. 4. MODIFICAREA PROPRIETATII
4.1. La constituirea asociatiei de proprietari si la semnarea procesului-verbal anexat prezentului
acord de asociere, proprietarii din condominiu detin cotele-parti din proprietatea comuna conform 4.2. Recalcularea cotei-parti de proprietate indiviza din proprietatea comuna (%) se face raportand
suprafata utila sau cu alta destinatie decat aceea de locuinta, modificata, la suprafata totala destinata locuirii sau altor activitati, in cadrul blocului [suprafata anterioara modificarii apartamentului/ spatiului +/_ suprafata nou creata (m.p.): suprafata totala anterioara modificarii +/_ suprafata nou 5. INREGISTRAREA PROPRIETATII
5.1. Proprietatile imobiliare sunt in numar de .(nr. total de imobile din condominiu), inscris/
transcrise in cartea funciara SECTOR 3 Bucuresti. 5.2. Pentru fiecare proprietate imobiliara care a fost trecuta in proprietate privata, si la fiecare
transfer de proprietate ulterior se vor face consemnarile necesare la birourile de publicitate imobiliara/ de carte funciara prin grija proprietarului/ proprietarilor acesteia. 5.4. In momentul dobandirii unui apartament/ spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta,
fiecare proprietar poate deveni membru al asociatiei de proprietari prin semnarea unui act aditional la acordul de asociere la data respectiva. 5.5. Fiecare proprietar va ramane membru al asociatiei de proprietari, pana la pierderea calitatii de
6. RESTRICTII PRIVIND FOLOSINTA SI CONSTRUCTIILE
6.1. Fiecare proprietar, indiferent daca face parte sau nu din prezenta asociatie, are dreptul de a folosi
proprietatea comuna din cladire, in conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritatilor in drept, de statutul asociatiei, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incat sa lezeze drepturile sau interesele oricarui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul acord de asociere si prin statutul asociatiei. 6.2. Proprietatea comuna se afla in grija tuturor proprietarilor, care participa, proportional cu cota-
parte indiviza de proprietate la intretinerea si la repararea ei. 6.3. Chiriasii din proprietatile imobiliare individuale, aferente condominiului, nu pot participa la
managementul acestora sau la adoptarea de decizii ale asociatiei de proprietari, ci trebuie sa se supuna regulilor adoptate de asociatia de proprietari, in masura in care acestea se aplica tuturor 6.4. Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta il poate folosi
conform destinatiei: pentru sine, pentru familia sa, pentru chiriasi sau pentru musafiri.Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta are dreptul de a-l inchiria, cu conditia ca respectivul chirias sa accepte folosirea acestuia in conditiile prevazute in prezentul acord de asociere, statutului, regulilor sau regulamentelor asociatiei. 6.5. Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de lociunta este obligat sa
mentina apartamentul sau spatiul respectiv in buna stare si este raspunzator de daunele provocate din cauza neindeplinirii acestei obligatii. Proprietarul unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta poate face lucrari de constructii sau renovari ale acestuia, doar daca aceste lucrari sunt realizate pe riscul si cheltuiala sa si in conformitate cu conditiile stabilite de lege. 6.6. Orice instalatie suplimentara fata de cele cuprinse in cartea tehnica a constructiei pe proprietatea
comuna, in favoarea unuia sau a mai multor proprietari (fire electrice, antene de televiziune, masini si echipamente, dispozitive de aer conditionat, instalatii telefonice etc.), sau pe peretii exteriori ai cladirii, prin strapungerea peretilor si/sau acoperisului, se poate realiza numai cu acordul asociatiei si al proprietarilor direct afectati din vecinatate si dupa obtinerea aprobarilor legale. 6.7. Reprezentantii asociatiei de proprietari au dreptul sa intre intr-un apartament sau intr-un spatiu
cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in baza unui preaviz de 15 zile, semnat pentru luare la cunostinta de catre proprietar si inmanat acestuia, pentru a repara, a efectua si lucrari de intretinere, a renova sau a inlocui parti ale proprietatii comune din apartament sau din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sau la care accesul se poate face numai prin apartamentul ori spatiul Daca necesitatea de a intra in apartament sau in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta este urgenta (cazuri de calamitate: incendiu, inundatii, emanatii de gaz, scurgeri de substante chinice nocive etc.), nu este nevoie de preaviz, iar reprezentantii asociatiei de proprietari pot intra, indiferent daca proprietarul este sau nu prezent, cu respectarea prevederilor legale referitoare la cazurile de In cazul cand proprietarii care nu au semnat acordul de asociere se opun acestor prevederi, se vor utiliza caile legale de atac a unor asemenea pozitii, asociatia de proprietari revendicandu-si dreptul de a calcula si de a pretinde daune morale si materiale provocate de acest refuz. 6.8. Orice tip de publicitate in/pe proprietatea comuna se poate face numai cu acordul asociatiei de
proprietari si al proprietarilor direct afectati din vecinatate.Ocupantii apartamentelor sau ai spatilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta trebuie sa acorde atentie folosirii obiectelor zgomotoase, instrumentelor muzicale, echipamentelor cu amplificare audio, televizoarelor, radiourilor, astfel incat sa nu ii deranjeze in nici un fel pe ceilalti vecini/ proprietari ai blocului. Proprietarii care detin animale de casa in apartament sau in spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, in nume propriu sau al ocupantilor acestora, raspund pentru deteriorarea proprietatii comune de catre animale si trebuie sa ia masuri pentru a nu afecta linistea si confortul proprietarilor/ locuitorilor din imobil, nelasand in libertate ori fara supraveghere animalele care pot prezenta pericol 7. ADMINISTRARE, SANCTIUNI SI REGULI INTERNE
7.1. Asociatia de proprietari raspunde de administrarea si de functionarea cladirilor si de intretinerea,
repararea, renovarea si imbunatatirea proprietatii comune iar costurile aferente vor fi calculate conform cotei-parti indivize de proprietate sau, dupa caz, conform numarului de persoane care locuiesc in condominiu la data respectiva (prevazute in anexa la prezentul acord de asociere). Se pot face precizari concrete privind repartizarea cheltuielilor comune de intretinere pe cota-parte indiviza sau pe numar de persoane, dupa caz, avandu-se in vedere prevederile legale si optiunile asociatiilor de proprietari, acolo unde legea permite acest lucru. 7.2. Nici un proprietar de apartament sau de spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu va fi
exceptat de obligatia de a contribui la cheltuielile comune, ca urmare a renuntarii la folosirea unei parti din proprietatea comuna, a abandonarii apartamentului sau a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sau in alte situatii. 7.3. Administrarea cladirii se va face in conformitate cu prevederile prezentului acord de asociere,
precum si cu regulile si regulamentele statutului asociatiei de proprietari, care se vor adopta prin vot 7.4. Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament sau spatiu cu alta destinatie decat
aceea de locuinta se va conforma regulilor prezentului acord de asociere, regulilor si regulamentelor asociatiei de proprietari, precum si hotararilor si rezolutiilor adoptate legal de catre asociatie. Nerespectarea acestor prevederi, hotarari si rezolutii va constitui temeiul actiunii in justitie a asociatiei de proprietari impotriva celor in cauza, pentru recuperarea daunelor sau in vederea obligarii la conformare. In cazul in care un chirias sau un alt ocupant al apartamentului sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta nu respecta reglementarile mentionate, asociatia de proprietari poate chema in judecata pe chiriasul/ ocupantul ori pe proprietarul respectivului apartament sau spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta, sau pe ambii, dupa cum hotaraste 7.5. Daca o hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari sau prevederile prezentului acord
de asociere conduc la lezarea intereselor unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate intenta actiune in justitie impotriva asociatiei de proprietari, pentru invalidarea hotararii sau a prevederii respective, in termen de 45 de zile de la adoptarea ei. Actiunea in justitie nu suspenda executarea hotararii sau aplicarea prevederii, decat daca instanta hotaraste ca o astfel de suspendare este necesara. Presedintele comitetului executiv va reprezenta asociatia de proprietari in procesele intentate impotriva proprietarilor sau de catre proprietari. 8. REVOCAREA SAU AMENDAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
8.1. Prezentul acord de asociere poate fi revocat sau amendat cu acordul a cel putin 2/3 din
semnatarii acestuia, in cadrul Adunarii Generale a proprietarilor, conform prevederilor statutului 9.DISPOZITII FINALE
9.1. Asociatia, ca persoana juridica romana si subiect de drept privat, va dezvolta relatiile sale cu
tertii (persoane fizice si/sau juridice romane si straine), in conditiile economiei de piata si cu respectarea prevederilor legislatiei in materie. 9.2. Asociatii sunt de acord, fara a avea restrictie legala in acest sens, ca asociatia sa intreprinda
activitati cu scop lucrativ, potrivit unor programe si bugete de venituri si cheltuieli aprobate de catre adunarea generala in conditiile statutului propriu, folosind si elemente sau parti din proprietatea comuna, avand drept scop cresterea resurselor financiare si diminuarea eforturilor materiale ale In scop similar, asociatii propun plasarea fondurilor asociatiei, in conditiile legii si a propriului statut si fara a prejudicia asociatia, in actiuni profitabile scopurilor asociatiei, generatoare de venituri. 9.3. Oricare drepturi si obligatii ale membrilor asociatiei, nascute din calitatea de asociat se transmit
dobanditorilor sau subdobanditorilor eventuali, conform legislatiei in vigoare referitoare la asemenea 9.4. Eventualele litigii dintre asociatie si alte persoane fizice sau juridice sunt de competenta
instantelor judecatoresti sau de arbitraj, iar litigiile dintre asociati se vor rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila sau, in caz contrar, prin hotarare judecatoreasca. 9.5. Pentru problemele neprecizate in prezentul acord de asociere, se vor aplica prevederile Legii
locuintei nr.114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile altor legi si acte normative aparute ulterior datei semnarii prezentului acord. 9.6 Anexa nr.1 este parte integranta din prezentul acord de asociere.
10. SEMNAREA ACORDULUI DE ASOCIERE
10.1. Acordul fiecarui proprietar se consemneaza, prin semnatura individuala a titularului/ titularilor
sau a reprezentantului legal al acestuia/ acestora, in procesul-verbal din ANEXA nr.1 11.1. Prezentul acord se completeaza cu Regulile de Management ale complexului

Source: http://www.new-town.ro/asociatie/acord_de_asociere_asociatia_newtown.pdf

Exmo

A TUTELA DE SAÚDE COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL DO CIDADÃO por André da Silva Ordacgy * A Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal, porque se consubstancia em característica indissociável do direito à vida. Dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, deven

En 1/2009

ENDODONCIA • Volumen 27 • Número 1 • Enero-Marzo 2009 Artículo Investigación Acción antimicrobiana in vitro de distintasmedicaciones sobre Enterococcus faecalis y Actinomyces israelii L. Rodríguez-Varo1, J. Pumarola2, C. Canalda31DDS, PhD. 2DDS, DMD, PhD, Associated Professor. 3DDS, DMD, PhD, Professor. Dental Pathologyand Therapeutics, Faculty of Dentistry, University of Barc

Copyright © 2010 Health Drug Pdf