Microsoft word - ghid dermatofitii.doc

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC I TRATAMENT PENTRU DERMATOFI II

1. Introducere
1.1. Defini ie
Dermatofi iile sunt dermatomicoze produse de un grup de fungi parazi i, caracterizat prin Keratinofilie ce afecteaz omul i animalele care pot produce leziuni inflamatorii cu aspect clinic variat putând fi superficiale sau profunde cu posibil afectare 1.2. Importan a medico-social
Epidermofi iile se întâlnesc în 15-30% din popula ia adult , în special cea urban , iar în unele colectivit i sportive sau în internate afecteaz pân la 50% din persoane. Factori favorizan i: ciorapii i lenjeria sintetic , înc l mintea sintetic i de cauciuc, utilizarea detergen ilor i nu a s punului, via a în colectivit i, c mine, etc. Ultimele studii scot în eviden tendin a sc derii masive a pilomicozelor i cre terea însemnat a micozelor determinate de T. rubrum (aproximativ 45% din totalul 2. Criterii de diagnostic
2.1. Simptome i semne clinice esen iale vor fi abordate ulterior la forme clinice.
2.2. Explor ri diagnostice:
2.2.1. – minimale: examenul direct a produsului patologic (scuame, fir de p r, raclaj
2.2.2. – op ionale: • Îns mân are pe medii de cultur selective (ex. mediu Sabouraud)
• IDR cu extracte de cultur de ciuperci
2.3. Forme clinice ( i complica ii)
a) Tinea cruris: prurit inghino-genital, zon congestiv i/sau madidant cu un chenar de vezicule sau scuamo-curste la periferie. b) Tinea pedis: prurit de intensitate mare interdigitoplantar, macerare alb , fisurare i vezicula ia spa iilor interdigitale (mai ales IV), descuama ie lamelar , c) Tinea faciei: pl ci circinate, cu margini elevate, leziuni eritemato-scuamoase d) Tinea manuum: form hiperkeratozic sau form veziculoas exudativ de e) Pilomicozele sunt localizate la nivelul scalpului i a b rbii, f) Tinea capitis : afecteaz regiunea scalpului i are urm toarele variante clinico-etiologice: Microsporia: apare la copii colari i produce mici epidemii în colectivit i, fiind foarte contagioas . Clinic: pl ci mari scuamoase la nivelul scalpului cu fire de p r rupte egal la 3-4mm de la emergen , cu aspect îngro at de un depozit pulverulent în man on, eviden iearea dermatofitului la examenul firului de p r tip ectotrix, la lampa Wood apare fluorescen verzuie: Tricofi ia forma uscat : pl ci scuamoase în pielea p roas a scalpului de talie mic , numeroase cu fire de p r rupte la diferite Tricofi ia forma profund inflamatorie: leziuni papulo-nodulare pustuloase, intens inflamatorii, grupate sau confluente tumoral în pielea scalpului, la copii (Kerion Celsi) sau pielea b rbii la adult (Sicozis); epilarea este lejer ; examen micotic – parazitare Favusul: alopecie atrofo-cicatricial progresiv , excentric , cu alterarea elasticit ii i luciului firului de p r, apari ia godeului favic, decelarea parazitului prin examen micologic endotrix cu Tinea unguium: deformare i friabilitate unghial , îng lbenirea unui sector din lama unghial , deta area lamei unghiale de patul 2.3.1. Complica ii: pot ap rea complica ii infec ioase – piodermit stafilococic sau
erizipel în cazul micozelor plantare sau chiar i alt localizare. Eczematizarea este destul de frecvent . Limfangit cu adenopatie locoregional în cazul pilomicozelor inflamatorii. 3. Atitudine terapeutic .
3.1. Principii generale:
Pentru formele de micoz superficial – tratament concomitent cu evitarea factorilor favorizan i i a autocontagiunii sau a contagiunii în familie i colectivitate. Pentru pilomicoze – izolarea cazurilor cu anchet epidemiologic i controlul copiilor din colectivit i, spitalizarea celor bolnavi, dezinfec ia obiectelor cu care a venit în contact bolnavul; Pentru micozele zoofilice se va efectua controlul veterinar al 3.2. Tratamentul ambulator se preteaz la toate formele de micoz superficial .
3.2.1.
Protec ia persoanelor din anturajul bolnavului 3.2.2. Tratamentul medicamentos:
Produ i topici :deriva i imidazolici ( clotirmazol, miconazol, econazol, ketoconazol, bifonazol, fenticonazol etc ), terbinafin , ciclopiroxolamina produ i de uz general : Fluconazol, Itraconazol, Terbinafina Tratamentul dermatofi iilor se poate face numai topic i/sau sistemic în Localizarea la nivelul unghiilor i p rului necesit i tratament Micozele inflamatorii necesit tratament sistemic Leziunile localizate extinse necesit i tratament local i sistemic Tratamentul antimicotic topic se aplic de 1-2 ori / zi, 4-8 s pt mâni. În cazul pilomicozelor inflamatorii se indic i epilarea mecanic . b) Chirurgical plus tratament antimicotic c) Local: avulsie chimic plus tratament antimicotic local i sistemic
3.3. Criterii de internare:
Micozele superficiale extinse i complicate cu infec ia bacterian (erizipel) 3.4. Tratamentul spitalicesc – conform formei clinice i complica iilor coexistente.
3.5. Dispensarizarea:
Supravegherea tratamentului pân la vindecare Controlul colectivit ilor (anchet , depistare, tratament) Control al mediului profesional favorizant. CANDIDOZELE CUTANEO-MUCOASE

1. Introducere
1.1. Defini ie:
Candidozele sunt infec ii micotice acute, subacute, mai rar cronice, provocate de specii de ciuperci din genul Candida, cu localizare pe piele, unghii sau pe mucoase (gur , tubul digestiv, vagin, bronhii, pl mâni). Terenul este factorul de baz în apari ia manifest rilor determinate de infec ia micotic . 1.2.Importan a medico-social
Reprezint aproximativ 25% din totalul infec iilor micotice, Cu r spândire larg , la persoane de toate vârstele. 2. Criterii de diagnostic
2.1.Simptome i semne clinice esen iale:
existen a la nivelul leziunilor de depozite alb cremoase leziunile sunt acompaniate de prurit i senza ie de arsur 2.2. Explor ri diagnostice
2.2.1. Minimale:
Îns mân area pe mediu de cultur selectiv (m. Sabouraud) 2.2.2. Op ionale:
Aspectul microscopic al culturii ( celule levurice, pseudofilamente) Identificarea speciilor de candida prin testele de fermentare ale Antifungigrama ( pentru formele cronice i rezistente) 2.2.3. Forme clinice i complica ii:
Candidoze cutanate: intertrigoconi, foliculite i perifoliculite candidozice Suprainfectare bacterian Eczematizare Eczematide, leziuni secundare la distan 3. Tratamentul
3.1. Principii generale:
eliminarea circumstan elor etiopatogenetice cunoscute: diabet, tratamente antibiotice i imunosupresoare, etc. tratamentul de sterilizare a rezervorului digestiv de candida tratamentul local: m suri de evitare a umezelii i aerisirea spa iilor intertriginoase, cu schimbarea ph-ului local, m suri de tratamente clasice: comprese cu solu ii antiseptice de Borax 3%, badijon ri cu violet de gen ian 1%, crème i unguente sau pudraje pentru localiz rile cutanate; badijon ri cu solu ii antimicotice sau ovule pentru localiz rile mucoasei vaginale. Tratamentul sistemic se recomand în candidozele cutaneo-mucoase cronice i în septicemia cu candida. În restul situa iilor tratamentul local este suficient.
3.2. Tratamentul medicamentos: Substan ele antimicotice sunt numeroase:
Antibiotice: Nistatin, Amphotericin B, Pimaricina Vioformul, Decadermul, Timol, Fenosept, Iodul, etc. Deriva i imidazolici: Clotrimazolul, Ketoconazolul, Itraconazolul, Fluoconazolul Deriva i imidazolici: utiliza i exclusiv local: Econazol, Isoconazol, Clotrimazol, Deriva i azolici utiliza i în micozele sistemice: Fluoconazolul (Diflucan) i Alte antifungice: 5-Fluorocitozina (Ancotil), Terbinafina (Lamisil) i Natamicina 3.3.Tratamentul ambulator se preteaz pentru toate formele de candidoz simpl .
3.4.Tratamentul în spital se face pentru cazurile cronice, cazurile complicate, cazurile
asociate unor afec iuni grave, cazurile de candidoz sistemic 3.5.Dispensarizarea:
Supraveghrea bolilor asociate infec iei micotice M suri pentru încadrarea bolnavului în profesie

Source: http://hofigal.in/alina/ali's/ghDer.pdf

utoronto.ca

JAMA -EXPRESS Varenicline, an ␣ 4 ␤ 2 Nicotinic Acetylcholine Receptor Partial Agonist, vs Sustained-Release Bupropion and Placebo for Smoking Cessation A Randomized Controlled Trial Context The ␣4␤2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are linked to the re- inforcing effects of nicotine and maintaining smoking behavior. Varenicline, a novel␣4␤2 nAChR partial agoni

atozhandbooks.co.uk

REPLACEMENT INDICATORS (indicator wording amended) continued AGREED CHANGES TO QOF 2011/12 2009/11 2011/12 2011/12 Indicator wording Points Threshold With effect from 1 April 2011, 12 QOF indicators have been retired: Indicator Indicator CH5, CHD7, DM5, DM11, DM16, STR5, MH7, EP7, Information 4, Records The percentage of patients with diabetes in whom the 21, PE7 and PE8. New and

Copyright © 2010 Health Drug Pdf