Microsoft word - ndp_projectebrigadaforestal.docx

Nota de premsa
La Fundació Drissa renova el contracte de serveis de la
brigada forestal que treballa al massís de les Gavarres
Es tracta d’un projecte finançat per l’Obra Social de Caja Madrid, amb el suport
del Consorci de les Gavarres
Girona, 10 de juliol de 2012 _ La Fundació Privada Drissa ha renovat el contracte de serveis
de la brigada forestal de la Fundació a les Gavarres. Es tracta d’un projecte finançat
íntegrament per l’Obra Social Caja Madrid amb 10.000 euros, amb el suport del Consorci de
Les Gavarres com a direcció tècnica del projecte, que permet donar feina a quatre persones i
formar-les en tasques de manteniment i conservació de l’espai natural protegit de les Gavarres.
El coordinador de l’Obra Social de Caja Madrid a Catalunya, Sergi Capell, destaca d’aquest
projecte “la importància de la col·laboració entre vàries entitats i la possibilitat d’afavorir la
inserció social, la integració laboral i la millora de la qualitat de vida de les persones amb
discapacitat”. Per la seva banda, el gerent del Consorci de les Gavarres, Oriol Armet, subratlla
“l’enorme interès que suscita aquesta actuació tant des del punt de vista social com de
conservació de l’espai natural”.
Amb la inserció laboral de les persones que pateixen malaltia mental es millora la qualitat de
vida d’aquestes. Es calcula que el mig miler de persones que han estat ateses per la Fundació
Drissa, només representa el 10% de les persones que abraça el col·lectiu amb capacitat per
treballar a les comarques gironines.
Drissa tanca l’any 2011 amb una plantilla de 100 treballadors, dels quals, 68 són persones amb
malaltia mental, que desenvolupen la seva activitat als diferents serveis productius del Centre
Especial de Treball (CET) de l’entitat. En aquests moments, del total de persones amb malaltia
mental que treballen al CET, un 68% pateix esquizofrènia paranoide, un 14% està diagnosticat
de trastorn bipolar, un 12% té trastorn de la personalitat i el 6% restant són persones que
pateixen esquizofrènia hebefrènica (2%), trastorn obsessiu (2%) i retard mental (2%). Segons
explica la gerent de la Fundació, Núria Martínez, bona part de les persones que pateixen un
trastorn mental sever tenen dificultats per accedir i mantenir-se en el mon laboral. “La seva
vulnerabilitat a l’estrès, les seves dificultats de relació i d’afrontament de situacions fa que
quedin exclosos del mercat laboral. Aquest fet comporta gairebé sempre un greuge de
l’estigma social, i en molt casos, condueix a situacions de pobresa”, afirma la gerent. “Per
aquest motiu, assegura Martínez, és important aquest projecte”.
Segons dades de la Fundació, el 79% de les persones usuàries de l’entitat són homes i el 21%
dones. La mitjana d’edat és de 41 anys i el 70% del total no té cap tipus d’ingrés econòmic; la
resta percep algun tipus de pensió no contributiva o pensió d’invalidesa. El 77% té una
discapacitat reconeguda legalment igual o superior al 65%.
La Fundació Drissa, creada el 23 de març de 1999, neix de la mà de l’Institut d’Assistència
Sanitària (IAS), empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona la Xarxa de Salut
Mental i Addicions de les comarques gironines, per donar resposta a la manca de possibilitats
laborals de les persones amb malaltia mental, “factor decisiu en la rehabilitació terapèutica i
social d’aquesta població”, segons Núria Martínez. A banda del Centre Especial de Treball, a

través del qual la Fundació ofereix serveis de jardineria i forestal, pintura i neteja, Drissa
disposa d’un servei d’acollida i borsa de treball, servei prelaboral, servei de formació i servei
d’acompanyament a la inserció laboral en el mercat ordinari. Així mateix, gestiona des del
servei d’habitatge una llar amb suport i un programa d’autonomia a la pròpia llar.
El passat mes de febrer, la Fundació va inaugurar el primer punt de venda Biodrissa (marca
d’horta ecològica de l’entitat) al mercat del Lleó de Girona. Drissa és un dels productors
ecològics més grans de les comarques gironines. El projecte d’horta compta amb una plantilla
de 18 persones, 14 de les quals són treballadors que pateixen un trastorn mental.
La Fundació compta per aquest any amb un pressupost de 2.205.649€.
Obra Social Caja Madrid Catalunya i Balears
La Obra Social Caja Madrid, només en els tres últims anys, ha col·laborat amb més de 500
projectes de diferents entitats que atenen a col·lectius socials a Catalunya i Balears. Aquestes
ajudes permeten el desenvolupament dels programes d’entitats i institucions que treballen amb
col·lectius en situació de vulnerabilitat social, amb l’objectiu d’afavorir la seva inserció social, la
seva integració laboral i millorar la qualitat de vida. Aquestes associacions treballen amb nens i
joves en risc social, persones amb discapacitat, població immigrant, malalts d’Alzheimer i
Parkinson, gent gran, dones maltractades, persones sense llar, dones amb especials dificultats
d’inserció o desocupats/ades de llarga duració.
Enllaç al reportatge sobre la feina de la Brigada Forestal de la Fundació Drissa a les Gavarres.
http://youtu.be/QJVbdiek5G4
Per a més informació us podeu posar en contacte amb:

Gabinet de comunicació i premsa
Fundació Privada Drissa

Obra Social Caja Madrid
[email protected] [email protected] / [email protected]

Source: http://www.fundaciotutelar.org/arxius/noticies/NdP_ProjecteBrigadaForestal.pdf

Microsoft word - disorder made to orde1.doc

DISORDER MADE TO ORDER: FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION? From time immemorial men have been grumbling about the regular mood changes that many women experience. Most of these guys were grumbling, “she’s about to have her period.” But they did not conclude that we go regularly insane. Not until someone came up with a diagnosis: Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD), and the pharmaceutical company

3.2_v2.qxd

Using Business Intelligence to Discover New Market OpportunitiesUsing Business Intelligenceto Discover New MarketOpportunitiesJanice FratesCalifornia State University Long BeachMany companies have customers of which theyBusiness Intelligence, Marketing, Competition,are only minimally aware, people who started using agiven product while seeking a solution for an appar-ently unrelated need. Th

Copyright © 2010 Health Drug Pdf