Egeszsegedert.hu

Alkalmazási területek, mellékhatások Az antibiotikumok szedésénél általában a követke­ző szabályokat kell követni: • Az antibiotikumok erős hatású gyógyszerek, ezért soha nem szabad őket orvosi javaslat nél­kül szedni. A felbontott, de fel nem használt an­tibiotikumot vigye vissza a gyógyszertárba, ahol a megsemmisítéséről gondoskodnak. Semmikép­pen ne szedje be ezeket a gyógyszereket, akkor sem, ha a tünetei „nagyon hasonlóak" ahhoz, amire az orvos a gyógyszert felírta, mert súlyos mellékhatások alakulhatnak ki, és megnőhet a szívós, nagy ellenálló képességű baktériumok száma, amelyek ellen már sokkal erősebb gyógy­szerre lesz szükség. Sok antibiotikumnak vi­szonylag rövid a lejárata, és ha ez után vesszük be a gyógyszert, az további kockázatokkal jár. • Soha ne adja oda az Ön számára felírt antibioti­ • Ha valamely antibiotikum-készítményt elkezdi szedni, semmi esetre se hagyja abba korábban, mint ahogy azt az orvos elrendelte, akkor sem, ha betegségének tünetei közben már megszűn­tek. Ellenkező esetben kialakulhatnak olyan mikroorganizmusok, amelyek a szóban forgó antibiotikumra már nem érzékenyek, és csak erősebb hatású, lényegesen súlyosabb mellékha­tásokat kiváltó gyógyszerekre reagálnak. • Az antibiotikumok használatáról kizárólag az orvos dönthet, aki tisztában van a különböző gyógyszerek hatásával és adagolásával. Sajnos az orvosok is túl gyakran és sokszor nem megfelelő esetekben írnak fel antibiotikumokat. Erről azonban később részletesebben is szólunk. A legfontosabb és legtöbb mellékhatást kiváltó
antibiotikum-csoportok
Béta-laktám antibiotikumok
Ez az antibiotikum-csoport a sejtfal károsításával hat, idetartoznak a penicillinek és a cefalosporinok. Ezek baktericid, azaz baktériumölő hatású gyógy­ szerek. Igaz, csak azokat pusztítják el, amelyek ép­ pen az osztódás fázisában vannak, mert a hatóanyag egy olyan anyagcsere-folyamatba avatkozik be, amely csak akkor zajlik, amikor új baktériumfal jön létre. Az inaktív baktériumok túlélik az antibioti­ kum-terápiát, és főleg gyenge immunrendszerrel rendelkező betegeknél visszaesést okozhatnak, vagy megakadályozzák a gyógyulást. A penicillinek hatásspektruma viszonylag széles, sok különböző baktérium ellen hatékonyak, és fő­ leg a fül, orr, garat, torok és a légzőrendszer fertő­zéses megbetegedéseire alkalmazzák. Súlyos mel­lékhatások viszonylag ritkán fordulnak elő. A leg­veszélyesebb ezek közül az allergiás reakció, amely legrosszabb esetben halálos kimenetelű anaphyla-xiás sokkhoz vezethet. Ez a jelenség azonban már az allergiák sorába tartozik, és akkor is felléphet, ha például egy eperre allergiás ember véletlenül epret tartalmazó ételt fogyaszt. A cefalosporinok a légzőrendszer, a vese, a húgyutak és különböző sebek számos fertőzésfor­rása ellen hatékonyak. Sokszor alkalmazzák penicil­linallergiás betegeknél, mert ritkán fordul elő, hogy valaki mindkét antibiotikum-fajtára allergiás. A ce-falosporinoknak viszonylag kevés akut mellékhatá­suk van, ritkán fordul elő vesekárosodás vagy aller­giás reakció. Idősebb betegeknél előfordulhatnak véralvadási zavarok. Aminoglikozid antibiotikumok
Ezeket a nagy hatékonyságú antibiotikumokat főleg
súlyosabb esetekben alkalmazzák injekció formájá­ ban, vagy helyi alkalmazásra szolgáló kenőcsökben és cseppekben, többek között a szem, a száj és a bőr fertőzéseire. Ha injekcióként alkalmazzuk, vi­szonylag nagy a szív-, vese- vagy idegrendszeri ká­rosodás veszélye. Terhesek, újszülöttek és kisgyer­mekek nem szedhetnek aminoglikozid antibioti­kumokat, mert az agyi idegek károsodhatnak. Tetraciklinek
Ezek a gyógyszerek a penicillinekhez hasonlóan vi­szonylag kevés mellékhatással rendelkeznek. Erede­tileg nagyon széles hatásspektrumuk volt, de ez fo­kozatosan lecsökkent, mert egyre több mikroorga- nizmus vált rezisztenssé a tetraciklinekkel szemben. Jellegzetes mellékhatásuk a rosszullét, gyomor­ görcs, hasmenés, valamint fejlődésben lévő kisgyer­ mekeknél a fogak elszíneződése. Ritkán májkároso­dás is előfordul. A tetraciklineket a bronchitis bi­ zonyos válfajaiban, tüdőgyulladásban és egyes kró­nikus bőrbetegségekben alkalmazzák. Makrolid antibiotikumok
Ebbe a csoportba tartozik a viszonylag jól ismert és
elterjedt erythromycin, amelyet gyakran a penicilli­
nek vagy a cefalosporinok helyett alkalmaznak. Szé­
les spektrumú antibiotikum, amelyet a tüdő ritkább
fertőzéses megbetegedései esetén alkalmaznak,
amelyekre más antibiotikumok szinte hatástalanok.
Toxoplazmózis (toxoplasma okozta súlyos fertő­
zés; főleg csecsemők és gyermekek betegsége, a
kórokozó elsősorban az idegrendszerben élősködik
-a Szerk.) esetén is ezt használják, amelyet már egy magzat is megkaphat a terhesség második felében, és ami súlyos születési rendellenességekhez vezet­het. Mellékhatásként májfunkciózavarokat, gyo­mor- és bélrendszeri problémákat, és ritkábban hal­láskárosodást okoz, ami azonban általában vissza­fordítható. A DNS egy nukleinsavakból felépülő molekulalánc, amely tartalmazza a sejtek szaporodásához szüksé­ges összes genetikai kódot. Ez a baktériumokban másként épül fel, mint a magasabb rendű élőlények- ben. A girázenzim-gátlók egy olyan DNS-enzimre hatnak, amely speciálisan csak a baktériumokban ta­lálható meg, és ezzel megakadályozzák a sejtosztó­ dást. Ezeket általában akkor alkalmazzák, amikor a beteg a többi antibiotikumra allergiás. Különösen hatékonyak a húgyúti, légzőrendszeri és bőrfertő­zésekben. Még a Helicobacter pylorit is, amely leg­újabb ismereteink szerint részt vesz a gyomorfekély kialakulásában, elpusztítják a girázenzim-gátlók. Mellékhatásként megjelenhet rosszullét, gyomorfá­jás, hasmenés. Ritkán, de viszonylag súlyos formá­ban felléphet fejfájás, szédülés, depresszió, alvásza­ varok és izgatottság. Terhesség, szoptatás idején, valamint a növekedés befejeződése előtt nem sza­bad girázenzim-gátlókat szedni, mert fennáll a ve­ szélye, hogy a csontokban és az ízületekben növe­kedési rendellenesség alakul ki. Folsavantagonisták A csoport legismertebb képviselője a már említett szulfonamid. Az emberre közvetlenül nem károsak, és a baktériumokat csak gátolják, nem pusztítják el. Ma már csökken a felhasználásuk, mert egyre több baktériumtörzs válik rezisztenssé ellenük. A szul- fonamidot hatóanyagként csak trachomában, egy speciális szemfertőzésben használják. A szulfon-amidot használják még más antibiotikus hatóanya­gokkal együtt a tüdőgyulladás egyik formájának ke­zelésében, valamint toxoplazmózis és malária ellen. Klóramfenikol csoport
Ezek az antibiotikumok megzavarják a baktériu­
mok és sajnos az emberi sejtek fehérjéinek felépülé­sét is, és súlyos mellékhatásokat okozhatnak. Ezért ma már csak tífusz ellen használják őket, olyan ese­tekben, amikor más gyógyszerekkel nem sikerült hatást elérni, és a haszon/kár arány az alkalmazás mellett szól. Nagyon súlyosan károsítják a csontve­lőt és a vérképző szerveket. Linkozamid
Ennél az antibiotikum-csoportnál, amelynek fő
képviselői a lincomycin és a kb. 10-szer erősebb
clindamycin, sokkal erőteljesebben jelentkezik egy olyan mellékhatás, amely az enyhébb formában minden antibiotikumra jellemző: az ember termé­szetes bélflórájának károsítása. A linkozamidok a többi antibiotikumnál hatékonyabban irtják ki azt a sok millió baktériumot, amelyek az egészséges bél­rendszer természetes lakói, és az élethez nélkülöz­hetetlen funkciót látnak el. Egészséges bélrendszer­ben a különböző baktériumtörzsek egy természetes egyensúlyt tartanak fenn. Ha antibiotikumot, külö­nösen ha linkozamidokat szedünk, az érzékenyebb baktériumtörzsek elpusztulnak, a kevésbé érzéke­nyek vagy rezisztensek pedig mérhetetlenül elsza­ porodnak. Ezzel felbomlik a természetes egyensúly. Súlyos gyulladás léphet fel a vastagbél nyálkahártyá­ jában (ún. colitis pseudomembranacea), amely gya­ kori, véres hasmenéssel jár, és halálhoz is vezethet. A linkozamidokat emiatt „páncélszekrény" antibio- tikumoknak nevezik, amiket csak akkor szabad al­kalmazni, ha más gyógyszerek hatástalanok. Ilyen esetek lehetnek a csont, az ízületek és a nemi szer­ A modern orvostudományban alkalmazott antibio­ tikumok felsorolását a végtelenségig lehetne foly­tatni, de úgy érzem, az eddig elmondottak elegen­dőek annak alátámasztásához, hogy az antibioti­kumok egyrészt erős hatású és bizonyos esetekben életmentő gyógyszerek, másrészt viszont számos Antibiotikum­
csoport
béta-laktám antibioti­
Maripen Ospen Penicillin Promptcillin Retardillin Retarpen Ceclor Cecloretta Cedax Cefaclor Fortum Pyassan Rocefin Suprax Vercef Zinacef Zinnat Antibiotikum-
Készítmény neve
csoport
aminoglikozidok
Ez a táblázat csak néhányat mutat be a jelenleg használt antibiotikumokból. Folyamatosan kerül­nek piacra új készítmények, a régebbiek közül pe­dig egyeseket bevonnak. Egy-egy készítménynév valószínűleg ismerősen cseng. Egyes antibiotikus hatóanyagok olyan készítményekben is megtalálha­tók, amikről először nem is gondolnánk, például pattanás elleni kenőcsben, szemcseppekben vagy húgyúti panaszokra szolgáló gyógyszerekben. Antibiotikum-felírási szokások
Az orvosi szakirodalom meglepően sokszor tesz említést arról, hogy az antibiotikumokat a kelleté­nél sokkal gyakrabban írják fel. Vajon mikor van tényleg szükség az antibiotiku­ Az emberi szervezet immunrendszere az esetek nagy többségében képes azokkal a baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal megküzdeni, amelyekkel nap mint nap a levegőn, vízen vagy az élelmiszere­ken keresztül kapcsolatba kerül. Előfordulhat, hogy fellépnek bizonyos tünetek, mint például láz, le­vertség, fejfájás, amelyek azt jelzik, hogy a szerve­zet küzd a betolakodókkal. A tünetek általában né­hány nap alatt elmúlnak. A pihenés, a természet pa­tikájának immunerősítő szerei, esetleg különösen makacs betegségnél enyhe gyógyszer, hatékonyan segítik a gyógyulást. Ha azonban a szervezet véde­kezőrendszere összeomlik, akkor viszonylag ártal- matlan baktériumok is elszaporodhatnak, roncsol­hatják a szöveteket, méreganyagokat bocsáthatnak ki, és súlyos esetben a vérkeringéssel akár az egész szervezetben szétszóródhatnak, és létfontosságú szervekben megtelepedhetnek. Természetesen van­nak olyan baktériumok is, amelyek annyira virulen­sek, azaz olyan túlélő képességgel rendelkeznek, és annyira aktívak, hogy villámgyorsan legyőzik az im­munrendszert. Az antibiotikumok tehát kétségtelenül haszno­ sak, ha súlyos fertőzés tünetei jelentkeznek, ha ve­szélyes járvány közeleg, vagy ha valakinek nagyon gyenge az immunrendszere. Súlyos sérülések vagy műtétek esetén is nagyon nagy a fertőzésveszély, ezekben az esetekben az antibiotikumok akár meg­előzés céljára is alkalmazhatók. A kritikusok azt hangoztatják, hogy éppen azok a betegségek, amelyeket a napi orvosi gyakorlatban leggyakrabban antibiotikummal kezelnek, az esetek nagy részében antibiotikus kezelés nélkül is meg­gyógyulnának. Felesleges antibiotikum-rendelések
A British Medical Journalban 1997-ben megjelent egy felmérés, amely szerint a középfülgyulladással orvoshoz kerülő gyermekek 60%-ánál másnapra elmúlt a fájdalom, függetlenül attól, hogy antibioti­kumot vagy placebót, azaz hatóanyag nélküli tablet­tát kaptak. Az antibiotikumos kezeléssel legtöbb-

Source: http://egeszsegedert.hu/jotanacs/2012_04_02.pdf

Microsoft word - 1.33 aida (aml17).doc

1 Acute Promyelocytic Leukaemia 1.33 AIDA – Clinical Trial AML17 Indication Induction and Consolidation of APL – Arm A of AML 17 Clinical Trial Pre-treatment Evaluation Morphology of blood and bone marrow aspirate. Trephine biopsy and ‘roll preparations’ should be made if the aspirate is difficult 6ml bone marrow or 30ml peripheral blood in EDTA to be collected from tr

Microsoft word - document2

The Visit Telephone Transmitter Art. no. BE1430 Introduction The Visit system consists of a number of radio transmitters and receivers. The transmitters detect different events in the surrounding area and transmit a radio signal to the receivers. The receivers pick up this signal and provide indications using light, sound and/or vibration. The transmitter determines what type of light,

Copyright © 2010 Health Drug Pdf