De-ijssel-coatings.nl

POLTIX REPARATIE SET

OMSCHRIJVING
Poltix Reparatie Set bestaat uit een voorversnelde onverzadigde polyesterhars, tube verharder, glasmat, mengbeker en spatel. VOORNAAMSTE KENMERKEN EN GEBRUIKSDOEL
 Geschikt voor kleine reparaties van polyester producten zoals boten, tanks, silo’s, carrosserie KLEUREN EN GLANS
BASISGEGEVENS (BIJ 20˚C EN 50% R.V.)
: min. 24 uur, zie aanvullende informatie max. onbeperkt, mits schoon, vetvrij en geschuurd : niet gemengd, in originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats Vlampunt (DIN53213) : basis component 31 ºC verharder component 52 ºC (benzoyl peroxide) RENDEMENT
Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vorm van het object, de conditie en het profiel van het oppervlak, de methode van applicatie, de weersomstandigheden en het ONDERGROND CONDITIE EN TEMPERATUUR
: droog en vrij van vet, verontreinigingen, oude verflagen en losse delen, geschuurd met korrel P120 en behandeld met Double Coat Ontvetter; Gedurende de applicatie en de verharding is een minimale temperatuur van 15 ºC toegestaan. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3 oC boven het dauwpunt zijn. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Voor het gebruik de componenten intensief mengen. : 100,0 basis : 2 verharder (gewichtsdelen) Maak slechts een hoeveelheid aan welke binnen de verwerkingstijd kan POLTIX REPARATIE SET
Spuitopening n.v.t. Spuitdruk n.v.t. Reiniging Double AANVULLENDE INFORMATIE
 Overschilderen van met Poltix Reparatie Set gerepareerde materialen Meng hars en verharder in de juiste verhouding. Breng dit met behulp van een kwast aan op het te repareren oppervlak. Leg in de natte hars de glasmat en druk deze aan met de kwast door middel van een tamponnerende beweging. Strijk eventueel met behulp van de spatel de lucht uit het mengsel. Herhaal deze bewerking totdat de gewenste sterkte is bereikt. Gebruik als verharder uitsluitend de bijgeleverde verharder. De verharder bevat peroxides. Bij het mengen van de basis met de verharder zal een exotherme reactie de temperatuur doen stijgen. Maak nooit een grotere hoeveelheid Poltix Reparatie Set aan dan binnen de verwerkingstijd kan Breng Poltix Reparatie Set niet aan op een oppervlak dat is behandeld met ééncomponenten
VEILIGHEIDSINFORMATIE

Dit product bevat oplosmiddelen. Tref bij de verwerking daarom de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatie blad. datum: december ’10 281-00000 Disclaimer De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan De IJssel Coatings BV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. De IJssel Coatings BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt alle voorgaande uitgaven.

Source: http://www.de-ijssel-coatings.nl/write/Bestanden/TIB%20NL/281.pdf

Annual report february 2012

Annual Report February 2012 Wings of Care (Kanfei Chesed) Inc is a not for profit, tax deductible gift recipient Organization. Its mission is to care for Jewish people who have a mental illness and give support to their families. Our vision is, through our various programs, to help prevent the onset of mental illness in our community, cater to the needs of those who are suffering, and provide e

Ann

Marchés notifiés depuis le compte rendu au Conseil Municipal du 11 octobre 2013 A.O. : Appel d'Offres / M.A.P.A. : Marché à Procédure Adaptée / M.B.C. : Marché à Bons de Commande / M.N. : Marché Négocié N° de marché procédure intitulé des lots Titulaire Montant notifié Acquisition de matériels pour la maintenance des Acquisition de matériels pour la maintenance

Copyright © 2010 Health Drug Pdf