Vlooien bij hond en kat : een irriterend probleem

VLOOIEN BIJ HOND EN KAT : EEN IRRITEREND PROBLEEM !!
Vlooien zijn op onze huisdieren levende parasieten die veel overlast kunnen veroorzaken bij dier en
mens. De overlast (jeuk) ontstaat doordat met name de vrouwelijke vlooien een bloedmaaltijd nodig
hebben voordat ze eieren leggen. De beten veroorzaken irritatie en ontstekingsreacties, maar kunnen
ook bij sommige mensen en dieren tot allergische reacties leiden, die gepaard gaan met zeer heftige
jeuk (zie ook ons stencil vlooienallergie).
De levenscyclus van de vlo bestaat uit 4 stadia (zie schema ).
1) De volwassen vlo
Op onze huisdieren komt voornamelijk de kattenvlo voor. Deze vlo leeft vrijwel permanent op hond
en kat en legt gedurende 100 dagen ongeveer 2000 eieren. Vlooien zitten bij voorkeur achter op de
rug en op de buik van hond en kat en veroorzaken daar jeuk. Vlooien produceren uitwerpselen die
in de vorm van kleine zwarte korreltjes in de vacht zijn te vinden. Vlooien zijn niet bestand tegen
lage temperaturen en een lage luchtvochtigheid.
2) De eieren
Vlooieneieren vallen vrijwel allemaal van het dier af en komen daar terecht waar het dier zich
ophoudt. Dit betekent dat vooral de ligplaatsen van onze huisdieren, mand, dekens, bank,
(auto)stoelen en vloerbedekking broedplaatsen zijn van nieuwe vlooien. Vergeet echter ook de
leefomgeving buiten niet ! Met de moderne middelen (groeiremmers zoals methopreen) zijn we in
staat de eieren onschadelijk te maken.
3) De larven
Larven van vlooien zijn 2-5 mm lang, leven op de grond en in de nabijheid van de eieren. Ze
voeden zich met vlooienontlasting en organisch afval. Larven zijn lichtschuw en kruipen actief in
de vloerbedekking, in kieren en spleten of buiten onder bladeren e.d. Larven zijn niet bestand tegen
een lage temperatuur en een lage luchtvochtigheid. Zij gedijen goed op vochtige donkere plekken.
Met moderne middelen als lufenuron en fenoxycarb kunnen we heel specifiek de larven
onschadelijk maken.
4) Het pop stadium
Tijdens dit stadium is de jonge vlo omgegeven door een dikke ondoordringbare wand, waardoor hij
goed beschermd is tegen invloeden van buiten, zoals bijv. insecticiden. In dit stadium blijft de vlo
zo’n 150 dagen vitaal. Komt een huisdier of mens in de buurt dan zullen uit deze poppen massaal
nieuwe vlooien komen. Poppen zijn alleen te bestrijden door herhaald stofzuigen en herhaaldelijk
toepassen van insecticiden.
De bestrijding

Bij hardnekkige vlooienproblemen moeten we de vlooien op 3 fronten tegelijk en herhaaldelijk
bestrijden:
a. bestrijding van volwassen vlooien op het dier en op alle contactdieren
b. bestrijding van de eieren
c. bestrijding van de larven in de leefomgeving

Alleen op deze manier bereiken we het beste effect !!

Dit betekent dat we de volgende middelen tegelijkertijd en herhaaldelijk moeten inzetten :
Voor op de hond:ProMeris, Pulvex ,Stronghold en Pratic.
Voor in huis; herhaaldelijk stofzuigen met verwijdering van de stofzak uit huis en zorgvuldig
sprayen met tetramethrin + permethrin (bv. IndoorX).
Voor op de kat : ProMeris, Stroghold, Effipro en Program in injectievorm.
Voor in huis; herhaaldelijk stofzuigen met verwijdering van de stofzak uit huis en sprayen met
IndoorX
.

Stronghold doodt de vlo en andere uitwendige parasieten ( uitgezonderd de teek), maar
daarnaast ook alle wormen (uitgezonderd de lintworm) en bij de kat is het tevens effectief
tegen oormijten. Het is een uitgesproken veilig middel en is vanwege het brede werkzame
gebied uitermate geschikt voor kittens ( 3 vliegen in een klap).
Wanneer je er vanuit gaat de hond en kat 4 x per jaar ontwormd dienen te worden, dan is het
te adviseren om dit met Strongholt te doen. De overige maanden van het jaar kan ProMeris,
Pulvex of Effipro gebruikt worden tegen de vlooien.
WAARSCHUWING
Middelen zoals Bolfo druppels, Cyflee-tabletten en Vectocyte voor door het eten zijn middelen
die via de bloedbaan werken, deze middelen zijn veel te giftig en kunnen zeker bij langdurig
gebruik leiden tot lever- en nieraandoeningen. Ze zijn zeker voor drachtige en zogende dieren
af te raden en met puppies en kittens dient men t.a.v. deze middelen ook zeer voorzichtig te
werk te gaan. Jaarlijks maken we een paar maal ernstige vergiftigingsgevallen mee ten
gevolge van deze middelen, niet zelden met een fatale afloop.
Buitenshuis
dient u waar mogelijk de schaduwrijke schuilplaatsen voor de larven op te ruimen : dat
betekent dorre bladeren, takken e.d weghalen. Wees attent op andere honden en katten of
zwerfdieren : zij kunnen de leefomgeving van uw dier opnieuw besmetten. In dit verband zijn ook
uitlaatveldjes berucht. De bodem kan hier fors met eieren en larven besmet zijn.
Biergist of knoflooktabletten zijn niet werkzaam. De waarde van een vlooienbandje is gering en
wordt daarom door ons niet aanbevolen.
Mocht u naar aanleiding van deze tekst nog vragen hebben dan zijn wij daarvoor bereikbaar.
Wij wensen u veel succes bij de vlooienbestrijding!

Source: http://www.dapvandermark.nl/html/Artikel/VlooienHondKat.pdf

Chew_cd.book(chew2e10_a_stimulants_nonstimulants_adhd.fm)

Stimulants Adderall and Adderall XR (amphetamine mixtures)Concerta (methylphenidate, extended release)Dexedrine and Dexedrine Spansules (dextroamphetamine)Focalin and Focalin XR (dexmethylphenidate, Ritalin, Ritalin-SR, and Ritalin LA (methylphenidate, Nonstimulants The psychostimulants, more simply known as stimulants, are used primarily in treating attention-deficit/hyperactivity di

Microsoft word - 15. a study on drug use at upazilla health complex.doc

ASA University Review, Vol. 7 No. 1, January–June, 2013 A Study on Drug Use at Upazilla Health Complex, Savar, Dhaka S.M.A. Sayeed Ibn Elias* Abstract A cross sectional study at Upazilla Health Complex, Savar, Dhaka for prescription analysis and assessment of drug dispensing in 30 patients revealed that the average number of drugs prescribed per encounter was 2.33. About 44.28% dru

Copyright © 2010 Health Drug Pdf