50439 pw 38.indd

22 september 2006 • Pharmaceutisch Weekblad nr. 38 Farmakundigen passen in een maatschapApothekers moeten investeren in ondernemerschap. Volgens minister Hoogervorst kan de farmakundige daarbij ondersteunen. Veertig farmakundigen zijn inmiddels afgestudeerd. Ze werken bij apotheekketens, zorgverzekeraars en in de industrie, maar niet in de apotheek. De gemiddelde apotheek blijkt te klein, maar in een maatschap kan de farmakundige goed tot zijn recht komen. Een drievoudig portret én twee apothekers over het werken met farmakundigen.
Jeannette de Kanter (25), juni 2005 afgestudeerd “Ik heb voor een keten onderzoek gedaan” “Ik ben clinical trial assistant bij de cli- gedaan naar steunkousen. Omdat er steeds voor farmaceutische en biotechnologische bedrijven. Mijn taken zijn onder andere: het beantwoorden van vragen van artsen Waarom geen baan in de openbare apotheek? en verpleegkundigen en het filen van cor- gewerkt te hebben, was het tijd om verder steer ik de projectmanager en de clinical te kijken. Mijn nieuwe uitdaging: klinisch “De bedrijfsvoering van de apotheek is een bovendien steeds moeilijker om te functio- samenwerking tussen apotheker en farma- college gehad van een clinical research asso- ciate. Haar verhaal maakte mij meteen Waarom kiezen zo weinig farmakundigen enthousiast. Na farmakunde kon ik echter niet direct iets vinden in dit vakgebied. De Hoewel het altijd een samenwerking blijft heeft gewerkt, kan snel terugvallen in haar werkte, heeft mij toen voor een jaar een geen opleiding doen, ze wil verder komen. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die je komen, is het ook lastig, omdat zij iets over “Zelfstandig en projectmatig werken is Wat voor stages heb je zoal gelopen? heel belangrijk. Tijdens de Apotheekgame – ze niet zelf kunnen ‘ondervinden’. Ten het opzetten van een eigen bedrijf – kwam apotheek en bij een farmaceutisch bedrijf slotte zijn de carrièremogelijkheden in de dat zachtegelcapsules maakt. In het derde gestart, inclusief website bouwen, marke- tingplan, personeelsbeleid, etc. Verder is De bedrijfsvoering van de apotheek hoort bij de ‘professionaliseren’ heel belangrijk; jezelf voedingszorg. In het laatste jaar heb ik voor farmakundige, zo stelt minister Hoogervorst. verbeteren en jezelf leren presenteren.” Pharmaceutisch Weekblad nr. 38 • 22 september 2006 Apothekers: “Farmakundigen zorgen voor goede discussies.”
“Werken met een farmakundige is een nieuwe ervaring”, aldus zou dan enkele dagen per week inzetbaar kunnen zijn als be herend apotheker Peter de Kok van de Berg Apotheek in assistente. Maar of dat strookt met het profiel en de ambities van Amersfoort. De Kok, bij wie vorige jaar een farmakundige stage liep: “Apothekers in opleiding of stagiairs van de assistenten opleiding In Apotheek Opmaat in gezondheidscentrum Zorggroep Almere draaien mee in het dagelijkse apotheekproces. Een farmakundige hebben al zo’n tien farmakundigen stage gelopen. Beherend apo- daarentegen richt zich uitsluitend op manage ment taken die niets te theker Rob Linde: “Je kunt heel goed met farmakundigen praten maken hebben met patiëntencontacten. De farmakundige kan onder over projectmanagement. Ik denk dan ook dat een farmakundige andere contact onderhouden met de groothandel, het bestelsysteem de apotheekorganisatie beter kan aansturen dan de gemiddelde finetunen en het certificeringstraject managen. Verder is het heel tweede apotheker. Maar apothekers kiezen nog steeds voor een prettig om er iemand bij te hebben met een hbo-werkniveau, dat is tweede apotheker, in de hoop dat het management beter gere- goed voor de discussies. Het probleem is echter”, zo stelt De Kok, geld gaat worden.” Linde ziet nu te weinig kansen voor de farma- “hoe houd je een farmakundige 40 uur aan het werk? Je zou de farma- kundige in de gemiddelde apotheek. “De farmakundige zit niet kundige beter kunnen inzetten in een groepje apotheken, bijvoor- in de primaire receptgang en moet bovendien financieel concur- reren met de tweede apotheker. In een maatschap zie ik echter Volgens De Kok is een farmakundige in zijn apotheek wel haalbaar als wel mogelijkheden. Maar de inhoud van het beroep is nog het iemand is met een assistente-achtergrond. “De farmakundige on voldoende helder. Waar geef je als apotheker je geld aan uit?” Yvonne Ruijters (25), juni 2006 afgestudeerd apotheek. Er zijn helaas heel weinig vaca- want een farmakundige kan veel doen in de apotheek, zoals kwaliteitsbewaking of het Service Apotheken en begeleid ze bij het uitvoeren van de modules. In deze functie Daarnaast vind ik het leuker om vanuit bre- der perspectief naar de apotheek te kijken, theek, want ik kom in meerdere apotheken dan me op één organisatie te richten. Mijn en in elke apotheek zie ik nieuwe werkwij- huidige functie biedt mij bovendien meer zen. De contacten met de apothekers zijn heel goed. Het valt mij op dat ze allemaal heel gemotiveerd zijn om mee te doen met Wat voor stages heb je zoal gelopen? kleinschalig klanttevredenheidsonderzoek Waarom geen baan in de openbare apotheek? apotheek gemaakt. Voor Univé heb ik een project gedaan met jaarplannen en -versla- gen. Mijn derde stage was in een zieken-huisapotheek in Canada. Daar heb ik een “Een farmakundige kan veel doen in de apotheek, zoals kwaliteitszorg managen of 22 september 2006 • Pharmaceutisch Weekblad nr. 38 zoek gedaan voor de stichting Health Base Weten apothekers wat een farmakundige kan begeleidingsmodule voor eerste en tweede deel is dat de farmakundige geen ambitie dat niet weten. Ik moet nog heel vaak uit- leggen wat mijn opleiding inhoudt, welke Waarom kiezen zo weinig farmakundigen taken ik allemaal kan uitvoeren in de apo- Waarom zou een apotheker een farmakundige huidige functie. Ik werk hier immers pas tweede apotheker. In de apotheek blijf je bovendien altijd farmakundige, er zijn wei- Leonie Reinders (25), juni 2005 afgestudeerd “In de toekomst ga ik weer naar de apotheek” theek. En ik heb prestatie-indicatoren ont- processen in die apotheek. In het laatste gezegd, artsenbezoeker voor de producten Actos, Cialis en Forsteo. In vind de farma- wereld, die ik graag van dichtbij wil mee- een logische startpositie. Voor de opleiding werkte ik als assistente in een openbare Waarom kiezen zo weinig farmakundigen Waarom niet in de openbare apotheek? gering, de opleiding is naar mijn mening Jammer, want er is zeker ruimte voor een in de openbare apotheek – ook voor de ove- “Ik wacht op de eerste Menzis-apotheek. Het rige werkvelden was dat trouwens nog vrij andere oorzaak is dat de meeste farmakun- kan nog wel tien jaar duren, maar apothekers onduidelijk. Daarbij komt dat apothekers digen in het laatste jaar stage lopen in een waarschijnlijk niet zo snel een advertentie lijker een farmakundige aannemen – als Een apotheek is immers een kleine organi- farmakundige grijp je die kans natuurlijk.” daarbij assisteren. De apotheek is te groot satie, het aannemen van een farmakundige Is jouw beeld van de apotheek door de opleiding Wat voor stages heb je zoal gelopen? zocht hoe de levering van stomamateriaal ting en klantgerichtheid. Ze hebben de sto- vind ik heel leuk en leerzaam. Ik weet niet mamaterialen bijvoorbeeld al ‘verloren’ heb ik stage gelopen in het academisch zie- aan grote bedrijven. Daar hebben ze niet kans bestaat dat ik in de toekomst weer in

Source: http://www.cursussen.hu.nl/~/media/HU-Alumni/docs/Leefstijl%20en%20Gezondheid/Farmakunde/Artikel%20farmakundigen%20PW%2022%20sept%202006.pdf

Entrance exam spring 2010 part b

PROBLEMS 12.4.2010 Entrance examination for degree programme in maritime management Instructions The duration of the examination is 2 h 45 min Part 1 (Reading comprehension test) There are 10 statements to be marked false or true. The maximum score is 5 points. Part 2 (Mathematics + Logical deduction + physics/chemistry) There are 10 problems to solve, each worth 3 po

Copyright © 2010 Health Drug Pdf