Chess.hu

Közlemény
A Magyar Antidopping Csoport szorosan együttműködve a magyar sportolókkal, és a hazai sportszervezetekkel, tájékoztatást kíván adni, a WADA 2009. október 1-én nyil- vánosságra hozott, 2010. évi új Tiltólistájáról. A változások részletesen megtalálhatók awww.wada-ama.org, illetve a www.antidopping.hu honlapokon. Kiemelt változásoK a 2010-es tiltólistán:
Megváltozik a salbutamol és salmeterol (asztma elleni szerek) státusza. A
salbutamol (maximum napi 1600 mikrogramm) és a salmeterol használata inhalációs formában 2010. január. 1-től már nem tiltott, a továbbiakban Terápiás Alkalmazási Kivé- tel Engedélyt (TUE Engedély) nem igényel, de a használat bejelentendő. A nyilatkozatra vonatkozó további információt a Magyar TUE Bizottságtól kapnak a sportolók. Az asztma gyógyszeres kezelése során használatos egyéb beta-2-agonisták státusza változatlan. Kiegészítő oxygen alkalmazása (hyperoxia) nem tiltott.
A trombocita készítmények (például trombocitadús plazma, ‘vércentrifuga’) használa- ta intramuszkuláris alkalmazásban tiltott. Egyéb alkalmazások esetén, a használat be- jelentendő. A nyilatkozatra vonatkozó további információt a Magyar TUE Bizottságtól A pszeudoefedrin visszakerült a Tiltólistára, a versenyen tiltott szerek közé, ameny-
nyiben a vizeletmintában mért mennyisége nagyobb 150 microgramm/ml-nél. Há- rom stimuláns, a benfluorex, a prenylamine és a methylhexeneamine felke-
rült a nem meghatározott stimulánsok zárt listájára. A pszeudoefedrin 2003-ig szere- pelt a Tiltólistán, majd lekerült, és a továbbiakban a WADA a monitoring programjában tanulmányozta. A Tiltólistára való visszakerülést, a monitoring programban tapasztalt, a hatóanyaggal történő egyértelmű visszaélések indokolták. A pszeudoefedrin teljesít- ménynövelő hatása meghatározott dózis felett, tudományosan bizonyított tény. Mivel a pszeudoefedrin tartalmú készítmények széles körben használatosak, nyomatékosan felhívjuk a sportolók figyelmét a 2010-es WADA Tiltólista alapos áttanulmányozására! Az új Tiltólista 2010. január 1-én lép érvénybe.
4
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, A 2010. ÉVI TILTÓLISTA
2010. január 1-én lép hatályba
Az összes tiltot szert „Meghatározot Szerek”-nek kel tekinteni, kivéve az S1, S2.1-S2.5, S4.4 és az S6.a csoportba tartozó szereket és az M1, M2 és M3 csoportba tartozó tiltot módszereket.
MINDENKOR (VERSENY ALATT
ÉS VERSENYEN KÍVÜL)
TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK
Tiltott szerek
s1. anaBoliKUs szeReK
Az anabolikus szerek alkalmazása tilos. 1. Anabolikus Androgén Szteroidok (AAS)
a. Exogén* anabolikus androgén szteroidok, ideértve: 1-androstendiol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 1-androstendione (5α-and rost-1-
ene-3,17-dione); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasterone; boldenone; boldione
(androsta-1,4-diene-3,17-dione); calusterone; closte bol; danazol (17α-ethynyl-17β-
hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); dehyd rochlormethyltestosterone (4-chloro-
17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); desoxymethyltestosterone (17α-
methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanolone; ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-
en-17-ol); flu oxy mesterone; formebolone; furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-
androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestosterone (4,17β-dihyd-
roxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mesterolone; metenolone; meth-
andienone
(17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one);
meth and riol;
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, 5
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, methasterone (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); methyldienolone
(17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); me thyl-1-tes tosterone (17β-hydroxy-
17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); met hyl nor testosterone (17β-hydroxy-17α-
methylestr-4-en-3-one); methyl tes tos terone; metribolone (methyltrienolone,
17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one);
mibolerone;
nandrolone;
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone; norclostebol;
norethandrolone; oxa bolone; oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone;
prostanozol (17β–hydroxy-5α-androstano[3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozo-
lol; stenbolone; 1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahyd-
rogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-one); trenbolone és egyéb ha-
sonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. b. Endogén** anabolikus androgén szteroidok exogén módon alkalmazva: androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedione (androst-4-ene-
3,17-dione); dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prasterone
(dehydroepiandrosterone, DHEA); testosterone továbbá az alábbi metabolitok és izomerek:
5α-androstane-3α,17α-diol; 5α-androstane-3α,17β-diol; 5α-androstane-
3β,17α-diol; 5α-androstane-3β,17β-diol; androst-4-ene-3α,17α-diol; androst-
4-ene-3α,17β-diol; androst-4-ene-3β,17α-diol; androst-5-ene-3α,17α-diol;
androst-5-ene-3α,17β-diol; androst-5-ene-3β,17α-diol; 4-androstenediol
(androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-
dihydrotestosterone; epitestosterone; 3α-hydroxy-5α-androstan-17-one;
3β-hydroxy-5α-androstan-17-one; 19-norandrosterone; 19-noretiocholanolone.
2. Egyéb Anabolikus Hatóanyagok, a teljesség igénye nélkül:
Clenbuterol, szelektív androgén receptor modulátorok (SARM), tibolone,
zeranol, zilpaterol.
* „exogénnek” tekintendő az a szer, amelyet az emberi szervezet természetes módon ** „endogénnek” tekintendő az a szer, amelyet az emberi szervezet természetes mó- 6
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, s2. PePtiDHoRmonoK, nÖveKeDÉsi FaKtoRoK És RoKonveGYÜleteK
Az alábbi szerek valamint az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző fak- 1. Erythropoiesist Stimuláló Ágensek (pl. erythropoietin (EPO),
darbepoietin (dEPO), methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
(CERA), hematide)
2. Chorionic Gonadotrophin (CG), és Luteinizáló hormon (LH) férfiak
3. Inzulinok;
4. Kortikotrop hormonok;
5. Növekedési hormon (GH), inzulin típusú növekedési faktor-1
(IGF-1), mechano növekedési faktorok (MGFs); Trombocita erede-
tű növekedési faktor (PDGF), Fibroblast növekedési faktorok (FGFs),
Vascularis endothelialis növekedési faktor (VEGF), Hepatocita növe-
kedési faktor (HGF) csakúgy mint más növekedési faktorok, melyek izom,
ín vagy ínszalag fehérje szintézis/degradációra, vaszkularizációra, energiahasz- nosításra, regeneratív kapacitásra, rost típusú kapcsolódasra vannak hatással.
6. Trombocita eredetű készítmények (pl. Trombocita dús plazma, „vér-
centrifuga”) intramuszkuláris alkalmazásban. Az alkalmazás egyéb módjai
Alkalmazási Nyilatkozatra van szükség a Gyógyászati Célú Mentességre vonat- kozó Nemzetközi Szabvány előírásaival összhangban.
és egyéb hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek.
s3. BÉta-2 aGonistáK
Az összes béta-2 agonista, (mindkét optikai izomerjével egyetemben ahol releváns), til- tott, kivéve a salbutamol, (maximum 1600 mikrogramm 24 óra alatt) és a salmeterol inhalációs alkalmazásban, melyek alkalmazásához Alkalmazási Nyilatkozatra van szük- ség, a Gyógyászati Célú Mentességre vonatkozó Nemzetközi Szabvány vonatkozó részé- Nem tekinthető terápiás alkalmazásnak és Kedvezőtlen Elemzési Ered- ménynek tekintendő minden olyan eset, ahol a salbutamol koncentrációja a vize- letben meghaladja a 1000 ng/ml értéket, amennyiben a sportoló nem tudja igazol- ni egy ellenőrzött farmakokinetikai tanulmánnyal, hogy a normál értéktől eltérő mé- rési eredmény inhalációs formában alkalmazott terápiás mennyiségű (maximum 1600 mikrogramm 24 óra alatt) salbutamol alkalmazásának tudható be.
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, 7
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, s4. HoRmon antaGonistáK És moDUlátoRoK
Az alábbi vegyületcsoportok tiltottak: 1. Aromatáz inhibitorok, a teljesség igénye nélkül: aminoglutethimide,
anastrozole, androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedi-
one), 4-androstene-3,6,17-trione (6-oxo), exemestane, formes-
tane, letrozole, testolactone.
2. Szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM), a teljesség igénye
nélkül: raloxifene, tamoxifen, toremifene.
3. Egyéb antiösztrogén hatású szerek, a teljesség igénye nélkül:
clomiphene, cyclofenil, fulvestrant.
4. A miosztatin funkció(ka)t módosító hatóanyagok, a teljesség igénye
nélkül: miosztatin inhibitorok.
S5. DIURETIKUMOK ÉS EGYÉB MASZKÍROZÓ ÁGENSEK
A maszkírozó ágensek tiltottak. Ezek az alábbiak: Diuretikumok, probenecid, plazma expanderek (pl. glicerin és intravénás
alkalmazásban: albumin, dextran, hydroxyethyl keményítő és mannitol) és
egyéb, hasonló biológiai hatású szerek. Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenone, chlorthalidone,
etacrynic acid, furosemide, indapamide, metolazone, spironolactone,
thiazidok (pl. bendroflumethiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide),
triamterene, és egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatá-
sú szerek (kivételek: a drosperinone, pamabrom, helyileg alkalmazott dorzolamide és A gyógyászati célú mentesség nem érvényes a diuretikumokra és a maszkírozó ágen- sekre, amennyiben a sportoló vizeletmintája ezek mellett határértéken vagy határérték alatti koncentrációban exogén tiltott szer(eke)t is tartalmaz. 8
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, Tiltott módszerek
m1. az oXiGÉn-tRanszFeR nÖvelÉse
1. Vérdopping, ideértve bármilyen eredetű autológ, homológ vagy heterológ vér- illetve vörösvérsejt-készítmény alkalmazását. 2. Az oxigén-felvétel, -szállítás és -leadás mesterséges fokozása a teljesség igé- nye nélkül a perfluro származékok, az efaproxiral (RSR13) illetve a módosí- tott hemoglobin-készítmények (pl. hemoglobin-alapú vérpótló készítmények, mikrokapszulázott hemoglobin készítmények) alkalmazásával, kivéve a kiegé- m2. KÉmiai És FiziKai maniPUláCió
1. Tiltott a Doppingellenőrzések során levett Minták módosítása vagy módosításá- nak kísérlete azon célból, hogy megváltoztassák annak integritását vagy érvé- nyességét. Ezek a teljesség igénye nélkül a katéterezés valamint a vizeletminta helyettesítése és/vagy meghamisítása (pl. fehérjebontó enzimek).
2. Az intravénás infúzió tiltott kivéve azon jogszerű esetekben, amikor kórházi fel- vételi eljárás vagy klinikai vizsgálatok során adják. m3. GÉnDoPPinG
Az alábbi, a sportoló teljesítményének növelésére alkalmas módszerek tiltottak: 1. A sejtek, vagy genetikai elemek átvitele (pl. DNS, RNS) 2. Farmakológiai vagy biológiai ágensek felhasználása a génexpresszió megvál- A peroxiszóma szaporító ágens által aktivált receptor δ (PPARδ) agonisták (pl. GW 1516) és a PPARδ-AMP aktivált kináz fehérje (AMPK) axis agonisták (pl. AICAR) tiltottak.
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, 9
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, VERSENY KÖZBEN TILTOTT
SZEREK ÉS MÓDSZEREK
A fentiekben meghatározott S1-S5 és M1-M3 kategóriák mellett verseny
közben az alábbiak is tiltottak:
Tiltott szerek
s6. stimUlánsoK
Minden stimuláns (mindkét optikai izomerjével egyetemben ahol releváns) tiltott, a he- lyileg alkalmazott imidazole-származékok és a 2010-es évi Monitoring Programban* Adrafinil, amfepramone, amiphenazole, amphetamine, amphetaminil,
benfluorex, benzphetamine, benzylpiperazine, bromantan, clobenzorex,
cocaine, cropropamide, crotetamide, dimethylamphetamine, etilamphetamine,
famprofazone, fencamine, fenetyl ine, fenfluramine, fenproporex, fur-
fenorex, mefenorex, mephentermine, mesocarb, methamphetamine (D-),
p-methylamphetamine,
methylenedioxyamphetamine,
methylenedi-
oxymethamphetamine,
methylhexaneamine
(dimethylpentylamine),
modafinil, norfenfluramine, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine,
4-phenylpiracetam (carphedon), prenylamine, prolintane. Az e szekcióban kifeje-
zetten fel nem sorolt stimulánsok a Meghatározott Szerek közé tartoznak.
b: Meghatározott stimulánsok (példák) Adrenaline**, cathine***, ephedrine****, etamivan, etilefrine, fenbutrazate,
fencamfamin,
heptaminol,
isometheptene,
levmethamfetamine,
meclofenoxate, methylephedrine****, methylphenidate, nikethamide,
norfenefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphetamine, pemoline,
pentetrazol, phenpromethamine, propylhexedrine, pseudoephedrine*****,
selegiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane il etve egyéb, hasonló kémiai
szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 10
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, Az a 2010-es évi Monitoring Programba bevont alábbi vegyületek (bupropion, koffein, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol, synephrine) nem tekintendők Tiltott Szereknek.
Helyi érzéstelenítőkkel együtt vagy helyileg (például nazálisan, szemé- szeti alkalmazásban) alkalmazott Adrenalin nem tiltott.
*** A cathine akkor minősül tiltott szernek, ha a vizeletben mért koncentrá-
**** Mind az ephedrine, mind a methylephedrine akkor minősül tiltott
szernek, ha a vizeletben mért koncentrációja nagyobb, mint 10 μg/ml. ***** Pseudoephedrine tiltott ha a vizeletben mért koncentrációja megha-
s7. naRKotiKUmoK
Buprenorphine, dextromoramide, diamorphine (heroin), fentanyl és
származékai, hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone,
oxymorphone, pentazocine, pethidine.
S8. KANNABINOIDOK
A természetes és szintetikus ∆9-tetrahidrokannabinol (THC) és a THC-szerű kannabinoidok (pl. hasis, marihuána, HU-210) tiltottak. s9. GlÜKoKoRtiKoszteRoiDoK
Minden glükokortikoszteroid orális, intravénás, intramuszkuláris vagy rektális, alkalma- A Gyógyászati Célú Mentességre (TUE) vonatkozó Nemzetközi Szabványnak megfele- lően a sportolónak Alkalmazási Nyilatkozatot kell kitölteni a glükokortikoszteroid alkal- mazásáról intraartikuláris, periartikuláris, peritendinous, epidurális, intradermális injek- ciók, valamint inhaláció alkalmazásuk esetén, kivéve az alább felsorolt esetekben.
Bőrgyógyászati (ideértve az iontoforézist/fonoforézist), valamint füllel, orral, szemmel, arcüreggel, fogínnyel és a végbélnyílás környékével kapcsolatos problémák helyi kezelé- sére szolgáló készítmények nem tiltottak, és alkalmazásuk sem gyógyászati célú men- tességhez (TUE) sem Alkalmazási Nyilatkozathoz nem kötött. A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, 11
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, BIZONYOS SPORTÁGAKBAN
TILTOTT SZEREK
P1. alKoHol
Alkohol (etanol) fogyasztása kizárólag verseny közben tiltott, az alábbi sportágakban. Kimutatása a kilélegzett levegő illetve levett vér elemzésével történik. A doppingvétség küszöbértéke (hematológiai értékek) 0,10 g/l. P2. BÉTA-BLOKKOLÓK
Egyéb, ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a béta-blokkolók kizárólag versenyen • Íjászat (FITA) (versenyen kívül is tiltott) • Kilenc és tíz bábus bowling (FIQ) • Vitorlázás (ISAF) kizárólag üldözéses versenyeken, a kormányost illetően • Lövészet (ISSF, IPC) (versenyen kívül is tiltott) • Sízés/hódeszkázás (FIS) – síugrásban freestyle aerials/halfpipe, snowboardban 12
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, A béta-blokkolók, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak: Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol,
carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol,
metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod, 13
A sporttal az egészséges életet hosszabbítod,

Source: http://www.chess.hu/download/szabalyzatok/doppingellenes_tiltolista_2010_2_20091229_135129.pdf

tavistockcollege.devon.sch.uk

Skiing & Snowboarding Trip - Checklist The following list should provide a good starting point when deciding what should be taken on a skiing and snowboarding trip. Technical Equipment Mid-Layer Thermal Fleece* (we suggest 2/3) Wrist Guards (compulsory for snowboarders) Impact Shorts (recommended for snowboarders) Knee Guards (recommended for snowboarders) Small Rucksack (for us

Ok_pg 18.pmd

Neste espaço transcrevemos matérias de redação, artigos assinados e editoriais de outras publicações, do Brasil e do mundo, para que os leitores tomem conhecimento dosassuntos tratados. O turismo é um setor que, tendo adquirido grande importância, comporta visões múltiplas e diferenciadas. Os textos, pulbicados unicamente com o objetivo de oferecer um canal a mais de informaç

Copyright © 2010 Health Drug Pdf