(microsoft word - v\341r\363list\341k.doc)

A várólistákról Általános tudnivalók Nagy költségű ellátások Várólisták elérhetősége Javaslatok a szolgáltatók részére Jogszabályi háttér Gyakori kérdések Általános tudnivalók A törvények megkülönböztetnek központi és intézményi várólistákat. A központi várólisták országos listák, ezeket néhány nagy költségű ellátás (pl. a PET/CT-vizsgálat) és a szervátültetések (transzplantációk) esetében kell alkalmazni. Az alábbi transzplantációs listák működnek: szív, máj, tüdő, vese, hasnyálmirigy, felnőtt csontvelő, gyermek csontvelő. Ezek a listák az egyéni kódot és listára kerülés dátumát tartalmazzák, és az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetőek el. Mivel a szervátültetés esetében fontos szempont a donor és a szervet kapó személy közötti minél magasabb fokú egyezőség, az ellátás időpontját döntő mértékben ez – és nem a várólistára kerülés időpontja – határozza meg. A transzplantáció témakörében – így például a követett eljárásrendről és a kiválasztási szempontokról – részletes információs anyagok találhatók a Magyar Transzplantációs Társaság honlapján. Az intézményi várólisták ott alakulnak ki, ahol valamilyen szűkösség áll fenn. Ez a szűkösség lehet személyi jellegű (pl. kevés az orvos), infrastrukturális jellegű (pl. csak egy műtőblokk van), vagy finanszírozási jellegű (pl. csak bizonyos számú vizsgálat után kap az intézmény térítést). Az intézményi várólistákat ellátásonként, illetve beavatkozástípusonként célszerű vezetni. Bármi miatt is alakuljon ki várólista, az egyes ellátások halaszthatóságát figyelembe kell venni, ezért a sürgős ellátásokat minden esetben előre kell venni a várólistán. Az ellátási sorrendet az intézményi listák esetében alapvetően a várólistára kerülés időpontja határozza meg, ettől eltérni (pl. később érkezettet előrébb sorolni) a jelenlegi jogszabályok alapján csak sürgős szükség fennállása esetén lehet (azaz közvetlen életveszély, súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzésére). Ha a várólistán szereplő beteg ideiglenesen alkalmatlan (pl. más betegség miatt) az ellátás igénybevételére, akkor – várólistás pozíciójának megtartása mellett – szintén módosulhat az ellátás sorrendje. Az egyes várólisták esetében a listára való fel- és lekerülés szabályait, valamint a sürgős szükség meghatározását a várólista-protokolloknak kell tartalmazniuk. Ezek a protokollokat ellátástípusonként országosan egységesen kell meghatározni. Amíg az ellátások esetében ilyen protokollok nem állnak rendelkezésre (jelenleg ez a helyzet), addig az egyéb országos szakmai irányelveket, illetve az ezek alapján készített helyi (intézményi) szabályokat, eljárásrendeket kell alkalmazni. Ezek a szabályok nyilvánosak, tehát a biztosítottak számára megismerhetőnek, elérhetőnek és közérthetőnek kell lenniük. Ennek hiányában a várólisták lényeges funkciója, az egyenlő hozzáférést biztosító átláthatóság nem valósul meg. Javasoljuk az intézmények számára, hogy ezeket a szabályokat honlapjukon is jelenítsék meg, lehetőség szerint a várólisták nyilvános része mellett. A várólisták működtetési eljárásrendjének különösen ki kell térnie: a várólistát vezető személy(ek) nevére és elérhetőségére, az alkalmazott helyi szakmai protokollokra, a várólistára kerülési sorrendtől való eltérés lehetőségeire (az alkalmazott szakmai elvek részletezésével), valamint az esetlegesen társadalombiztosítási finanszírozáson kívül, térítéses formában nyújtott ellátásról szóló tájékoztatóra (beleértve a szolgáltatás árát is). Az interneten megjelenő várólistán egyértelműen jelezni kell a beteg egyéni kódja mellett a listára való felkerülés időpontját, a listán elfoglalt helyet (sorszámot), az ellátás várható időpontját (akár a konkrét előjegyzési időpontot), a listáról való lekerülés időpontját. Az aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmények közül jelenleg összesen 16-an rendelkeznek honlapjukon elérhető nyilvános várólistával (a Felügyelet 2007. június 19-21. között készített saját felmérése alapján). Ezek közül azonban csak 4 intézményről mondható el, hogy a közzétett lista formailag megfelel a jogszabályi elvárásoknak. Javaslatainkat külön pontban is megfogalmaztuk a szolgáltatók felé. -------------------------------------------------------------------------------- Nagy költségű ellátások A transzplantációs listákon kívül jelenleg az alábbi ellátások esetében működik központi várólista: Scoliosis implantátum, Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protézisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is, Transjugularis, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS), Cochlearis implantátum, Végtagmegőrző endoprotésis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében), Agytörzsi hallásjavító implantátum, Baclofen-pumpa, Neuropacemaker, Kardiológiai rádiófrekvenciás ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek, PET/CT. -------------------------------------------------------------------------------- Várólisták elérhetősége A jogi szabályozásnak megfelelően a várólistáknak az Egészségbiztosítási Felügyelet honlapjáról is elérhetőknek kell lenniük. A közölt linkek a 2007. június 19-21. között készített felmérésünkön alapulnak. Kérjük az intézményeket, hogy az adataikban történő változás esetén értesítsék a Felügyeletet. Központi várólisták Országos Vérellátó Szolgálat www.ovsz.hu Intézményi várólisták Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest www.bajcsy.hu Budai Egészségközpont – Gerincgyógyászat www.gnk.hu Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen www.dote.hu Erzsébet Kórház, Hódmezővásárhely www.erzsebetkorhaz.hu Erzsébet Kórház, Jászberény www.jaszberenykorhaz.hu Jósa András Megyei Kórház, Nyíregyháza www.josa.hu Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár www.kmmk.hu Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ, Budapest www.mhkhk.hu MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budapest www.mavkhbp.hu Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest www.orfi.hu Országos Sportegészségügyi Intézet, Budapest www.osei.hu Semmelweis Egyetem, Budapest www.sote.hu Szatmár-Beregi Kórház, Fehérgyarmat www.szbkorhaz.hu Szent Imre Kórház, Budapest www.szentimrekorhaz.hu Toldy Ferenc Kórház, Cegléd www.toldykorhaz.hu Uzsoki u. Kórház, Budapest www.uzsoki.hu -------------------------------------------------------------------------------- Javaslatok a szolgáltatók részére A várólisták adattartalmát és formai megoldásait illetően jelenleg nem beszélhetünk egységes intézményi gyakorlatról. A biztosítottak jobb tájékozódását elősegítendő a Felügyelet az alábbi javaslatokat fogalmazza meg az intézmények részére: Az egyedi azonosítónak alkalmatlannak kell lennie a beteg azonosítására, ezért nevének kezdőbetűiből generált kódok használata nem megengedett. A listára kerülés időpontjának szerepeltetése törvényi kötelezettség, mégis sok helyen hiányzik ez az adat. Az egyes listák esetében közérthető módon meg kell fogalmazni, hogy az adott lista milyen ellátásra vonatkozik. A várólistákat ellátásonként kell vezetni (és nem intézményi összesített szinten). A tájékozódást nagyban elősegítené, ha a listáról lekerülést is korrekt módon vezetné minden intézmény – például 2007. 06. 20-án ne szerepeljen olyan adat, hogy a beteg lekerült a listáról 2007. 07. 03-án. A biztosítottak tájékozódását a következő statisztikai adatok közzététele is segíti: a várakozók száma; az ellátottak átlagos és medián várakozási ideje (az ellátott biztosítottak hány nappal az ellátás kezdete előtt kerültek föl az intézményi várólistára); a várólistán szereplő biztosítottak átlagos és medián várakozási ideje (az adott pillanatban a listán szereplő, ellátásra várakozó biztosítottak hány napja kerültek fel a listára). -------------------------------------------------------------------------------- Jogszabályi háttér A várólisták kialakításával és működtetésével az alábbi jogszabályok foglalkoznak: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről 287/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól 45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól -------------------------------------------------------------------------------- Gyakori kérdések Milyen ellátásoknál vannak várólisták? Országos várólista Kormányrendeletben meghatározott ellátásokra van (pl. transzplantáció, PET/CT). Az egyes intézmények, kórházak várólistáiról helyben adnak felvilágosítást, illetőleg az intézmények honlapjáról tájékozódhat. Hogyan lehet felkerülni a várólistára? Amennyiben állapota indokolja, kezelőorvosa gondoskodik a felvételéről. Ha központi várólistáról van szó, egy ún. jelentőlapot kell orvosának kitöltenie és eljuttatnia az illetékes Bizottsághoz. Ha intézményi várólistáról van szó, közvetlenül jelzi a várólistát vezető személynek az Ön igényét, vagy a helyi eljárásrendben írtakat követi. A személyes adataim nyilvánossá válnak, ha felkerülök a várólistára? Nem. A nyilvános várólistán csak az Ön kódja szerepel, személyes adatai (név, lakcím, TAJ-szám, diagnózis stb.) az orvosi dokumentáció részét képezik, így nem nyilvánosak. Honnan tudom meg, hogy hányadik vagyok a listán? A várólisták nyilvánosak. Amikor felkerül a listára, Ön egyedi azonosítót (kódot) kap, melynek segítségével ellenőrizheti a várólistán elfoglalt helyét. A központi várólisták az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján érhetők el, az intézményi várólisták az intézmények honlapján. Ezeket honlapunkon keresztül is elérheti. Mikor kerül sor az ellátásomra? A jogszabályok szerint a betegeket a jelentkezés sorrendjében kell ellátni. Ettől eltérni csak orvosszakmai indokok alapján lehet; ezeket a helyi szakmai protokollok rögzítik, amelyek nyilvánosak. A várólistának az ellátás várható időpontját és helyét is tartalmaznia kell. Mi történik, ha állapotomban súlyos változás áll be? Amennyiben az Ön egészségi állapotában olyan változás következik be, amely közvetlen életveszélyt jelent, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodással fenyeget (azaz „sürgős szükség” lép fel), soron kívül kell ellátást kapnia. Választhatom-e azt az intézményt, ahol rövidebb a várólista? Igen, amennyiben a választott intézmény a területi ellátási kötelezettségén kívüli területről érkező biztosított esetében nyilatkozik arról, hogy vállalja az ellátást.

Source: http://www.boon.hu/2007/08/A_v_r_list_kr_l.pdf

Microsoft word - rede pille danach - 13.02.2014.docx

Rede von Annette Widmann-Mauz Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit Mitglied des Deutschen Bundestages „Pille danach“ anlässlich der Parlamentsdebatte am 13. Februar 2014 in Berlinwir debattieren heute über verschiedene Anträge der Oppositionsfraktionen mit dem Ziel, denArzneimittelwirkstoff Levonorgestrel – eine Variante der „Pil e dana

nzdoctor.org

sImvastatIn IntroductIon There are increasing reports to the Centre for Adverse Reaction Monitoring (CARM) of rhabdomylitis due to interactions with simvastatin, resulting from serum concentrations of simvastatin increasing over 200 times. Important medicines to be wary of:Drug interactions can be broadly categorised as pharmacokinetic or pharmacodynamic. In pharmacokinetic interactions the

Copyright © 2010 Health Drug Pdf