In de helft van het bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap is er sprake van een miskraam, een abortus

Wanneer u een miskraam heeft.

In de helft van het bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap is er sprake van een miskraam.
De oorzaak van een miskraam is bijna altijd een afwijking in de chromosomen die toevallig is ontstaan bij
de bevruchting van de eicel. Dit leidt tot een stoornis in de aanleg van de zwangerschap waardoor de
zwangerschap niet verder kan groeien en wordt afgestoten. De afwijking is zelden erfelijk.

Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap. Een miskraam wordt ook wel een abortus
genoemd. Er zijn verschillende vormen van miskramen te onderscheiden, meestal afhankelijk van het
stadium van de zwangerschap waarin de miskraam is opgetreden of afhankelijk van het verloop van de
miskraam.
Bij een zeer vroege miskraam is al vroeg in de zwangerschap de groei gestopt en is er geen embryo
ontwikkeld. Op de (inwendige) echo is dan alleen een vruchtzak zichtbaar.
Bij een iets latere miskraam (missed abortion) is de groei verder gekomen en een embryo zichtbaar door
middel van een inwendige echo. Het embryo heeft echter geen hartactie en is meestal kleiner dan de
zwangerschapsduur aangeeft.
Gaat de baarmoeder het zwangerschapsweefsel uitdrijven en opent de baarmoedermond zich, dan ontstaat
krampende pijn en bloedverlies.
De kans dat de zwangerschap eindigt is dan zeer groot.
Is het zwangerschapsweefsel volledig uit de baarmoeder gedreven dan verdwijnt de pijn en
het bloedverlies en sluit de baarmoedermond zich weer.
Wat is de kans op een miskraam?
Een miskraam is een vaak voorkomend en natuurlijk verschijnsel: bij tenminste één op de tien
zwangerschappen treedt een miskraam op.
In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen een miskraam.
De kans op een miskraam neemt toe met de leeftijd. Voor vrouwen beneden de vijfendertig jaar is de kans
op een miskraam bij een zwangerschap ongeveer 1 op 10. Tussen de vijfendertig en veertig jaar eindigt 1
op de 5 tot 6 zwangerschappen in een miskraam.
Kunt u iets doen om een miskraam te voorkomen?
U kunt een miskraam niet voorkomen of tegenhouden. Niet met medicijnen en ook niet met
bedrust. Een miskraam wordt niet door lichamelijke inspanning veroorzaakt, zoals door rennen,
vrijen, vallen, fietsen, paard - of motorrijden. Er is geen reden om u ergens schuldig over te voelen.
Wat als de miskraam is vastgesteld
Er is dan ook geen behandeling mogelijk. Je kunt kiezen tussen afwachten op het spontane beloop ,
medicinale behandeling of het laten weghalen van het zwangerschapsweefsel door middel van een
curettage. Onze voorkeur gaat uit naar afwachten van een spontaan verloop van de miskraam.
Afwachten
Voordelen van afwachten:
Omdat een spontane miskraam een meer natuurlijke verloop geeft. Het verdriet kan thuis beleefd worden
en eventuele complicaties van een curettage worden vermeden.
Nadelen van afwachten
Je gaat een onzekere periode tegemoet en je weet niet wanneer de miskraam gaat plaatsvinden. Dit kan
Psychische en emotioneel belastend zijn.
Curettage
Voordelen van curettage:

Minder onzekerheid dan bij afwachten en minder verstoring van het normale leven.
Nadelen van curettage:
Een curettage is een medische ingreep met het risico van complicaties
Medicinale behandeling : Misoprostol
Als een miskraam niet vanzelf op gang komt kan gebruik gemaakt worden van Misoprostol
(Cytotec). Uit onderzoek is gebleken dat het een effectief middel is om een miskraam op te
wekken.
Misoprostol is een medicijn die vaginaal wordt ingebracht. De baarmoeder gaat weeen maken en brengt
zo de miskraam op gang. Dit medicijn wordt gegeven in het UMC Utrecht.
Hoe verloopt een miskraam?
Vaginaal bloedverlies en lichte menstruatieachtige pijn kunnen het eerste teken van een miskraam zijn.
Zwangerschapsverschijnselen zoals gespannen borsten en ochtendmisselijkheid nemen soms af vlak voor
een miskraam.
Wanneer het zwangerschapsweefsel wordt uitgedreven door samentrekkingen van de baarmoeder krijgt u
weeënachtige pijn en helderrood bloedverlies. Soms verliest u grote stukken bloed,stolsels, dit mag niet te
lang duren. De pijn en het bloedverlies nemen geleidelijk toe bij een miskraam en wanneer de baarmoeder
geheel leeg is, weer af. Tijdens de miskraam kun je paracetamol gebruiken tegen de pijn. Is de pijn of het
bloedverlies te hevig of houdt het te lang aan, neem dan contact op met de verloskundige of arts.
Wanneer moet je medische hulp inroepen
Het is verstandig om in de volgende situaties de arts of verloskundige te waarschuwen:Bij hevig
bloedverlies (langdurig en meer dan een gewone menstruatie). Zeker bij klachten van sterretjes zien of
flauwvallen moet u medische hulp inroepen.
 Bij aanhoudende klachten. Als u krampende pijn en/of hevig bloedverlies blijft houden kan dit wijzen op een incomplete miskraam. Er is dan nog een rest van de zwangerschap in de baarmoeder aanwezig. Een (nieuwe) curettage kan dan nodig zijn.  Bij koorts, duizeligheid, transpireren en schouderpijn  Een temperatuur van 38/ C of hoger kan wijzen op een ontsteking in de baarmoeder, die eventueel Adviezen als het een miskraam wordt
Als het bloedverlies toeneemt of u krijgt menstruatieachtige pijn, zorg dan dat er iemand in de buurt
is bij wie u zich veilig voelt. Als het bloedverlies of de krampen (tijdelijk) hevig zijn, kan de steun
van een vertrouwd iemand belangrijk zijn. Bij menstruatie - of weeënachtige pijn kunt u een
pijnstiller nemen (bij voorkeur paracetamol). Wanneer u weefsel verliest, hoeft u dit niet te
bewaren. Verder onderzoek van het weefsel is niet zinvol.
Anti-D
Als u een rhesus negatieve bloedgroep heeft, is het van belang dat u na een miskraam van 10 weken
zwangerschap, een injectie krijgt met anti-D immunoglobuline (liefst binnen 48 uur na her
verliezen van de vrucht, maar binnen 2 weken is ook nog zinvol). Dit is om te voorkomen dat uw
lichaam antistoffen maakt die bij een volgende zwangerschap bloedarmoede bij uw baby zouden
kunnen veroorzaken.
Emotioneel herstel
Na een miskraam kunt u een moeilijke tijd hebben. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid
en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties. Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd
hiervoor nodig is. Schuldgevoelens zijn bijna nooit terecht.
Het is het verstandig te praten over uw gevoelens met uw partner, familie, vrienden of arts.
Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen goed, ook bij vrouwen die meer dan één
miskraam hebben doorgemaakt. Als je zwanger wilt worden is het sowieso verstandig gezond te leven .
Lichamelijk herstel
Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een curettage is meestal vlot. Gedurende één tot zes
weken kunt u wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is verstandig met gemeenschap
(samenleving) te wachten tot het bloedverlies voorbij is. Het zwanger worden op zich wordt door een
miskraam niet bemoeilijkt en medisch is het niet nodig te wachten met opnieuw proberen zwanger te
raken.
De volgende menstruatie treedt na ongeveer vier tot zes weken op.

Source: http://www.zwangerinzeist.nl/voorlichtingsfolder-miskraam.pdf

Microsoft word - lexapro.doc

Patient Education BUPROPION EXTENDED RELEASE - ORAL (ANTIDEPRESSANT) IMPORTANT NOTE: The following information is intended to supplement, not substitute for, the expertise and judgment of your physician, pharmacist or other healthcare professional. It should not be construed to indicate that use of the drug is safe, appropriate, or effective for you. Consult your healthcare professional before us

Poster tutti con numero

Numero poster Presentatore MINIMALLY INVASIVE COMPLETE REHABILITATION WITH FIXED PROSTHESIS IN BOTH ARCHES USING MAXILLARY COMPUTER GUIEDED- SURGERY AND NEOSS IMPLANTS AND EARLY LOADING OF FIXED PROSTHESIS IN EXTREMELY RESORBED MANDIBLE WITH SHORT BRANEMARK IMPLANTS. A CASE REPORTCOMPARATIVE STUDY ON MAXILLARY ALVEOLAR RIDGE RECONSTRUCTION WITH MONOCORTICAL FRESH-FROZEN VERSUS AUTOGENOUS RA

Copyright © 2010 Health Drug Pdf