Thuistesters.nl

INHOUD VERPAKKING
BENODIGD MAAR NIET MEEGELEVERD
• Keukenpapiertje of papieren zakdoekje INSTRUCTIES
Totaal-Check® uitvoeren bij kamertemperatuur. Indien de test gekoeld is
bewaard, deze ook eerst op kamertemperatuur laten komen (15-30ºC). Was de
genitaliën zorgvuldig voordat u gaat testen.
PRINCIPE
1. Verwijder de strip uit de verpakking en gebruik deze zo snel mogelijk. Totaal-Check® is een urine thuistest voor mannen en vrouwen om te testen op 11 Vang de urine eerst op in een schone en droge beker. Dompel de strip in de urine en verschillende parameters in urine. Urine biedt een goede afspiegeling wat er zich verwijder deze direct weer. Haal de zijkant van de strip dan over de rand van de beker afspeelt in het lichaam. Totaal-Check® is de eerste en meest uitgebreide urinetest om om overtollige urine te verwijderen. Zie afbeelding 1 hieronder.
zelf thuis uit te voeren. De test bestaat uit een plastic strip met elf op de strip bevestigde 2. Nadat de urine is toegevoegd dient u de zijkant van de strip direct in contact te urine testen. Bij een positief resultaat op een test - en zeker op meerdere testen - kan laten komen met een absorberend materiaal (wc papier, keukenpapier of papieren verder onderzoek noodzakelijk zijn. Neem dan contact op met uw huisarts. Zie ook de zakdoekje) om overtollige urine te verwijderen. Leg de strip met de test gedeeltes naar bijgeleverde kleurenkaart voor de juiste beoordeling van het resultaat.
boven gericht op een vlakke ondergrond en begin met het timen. Zie afbeelding 2 Urine ondergaat veel veranderingen bij de aanwezigheid van bepaalde aandoeningen of 3. Bepaal de kleur van de test gedeeltes met de kleuren op de kleurenkaart. Houd de lichamelijke afwijkingen. Nog voordat deze aan zijn te tonen in het bloed. Urine analyse strip vlakbij de blokken op de kleurenkaart en vergelijk zorgvuldig de kleuren op de test is een zeer bruikbare indicator bij gezondheid of ziekte en kan zo een rol spelen bij een met de kleuren op de kleurenkaart. Per test staat aangegeven wanneer u het resultaat routinematige gezondheid-screening. Totaal-Check® kan helpen bij het diagnosticeren dient te bepalen. Zie afbeelding 3 hieronder. Opmerking: de test niet meer aflezen na en monitoren van metabolische of systematische aandoeningen welke de werking van de nieren beïnvloeden, bij endocriene ziekten (o.a. diabetes, schildklier aandoeningen en verdere aandoeningen van hormoon afscheidende organen zoals bijnieren, geslachtsorganen en de alvleesklier) en afwijkingen aan de urinewegen.1,2 OPBOUW TEST EN GEBRUIKTE REAGENTIA
Kleuren dienen slechts ter illustratie en komen niet overeen met de werkelijke strip Reagentia
Afleestijd
Samenstelling (Engels)
Omschrijving
Dompel de strip in de urine Dep de zijkant van de strip droog Beoordeel de Ascorbinezuur
RESULTATEN BEPALEN
Bepaal het resultaat door de kleuren op de test te vergelijken met de kleuren op de kleurenkaart. Match de kleur van de test met de kleur welke het meest overeenkomt met de kleur op de kleurenkaart. In sommige gevallen kan de uitslag van de test worden beïnvloed waardoor de test een foutieve uitslag kan geven. Neem altijd contact op met Bilirubine
uw arts voordat u beslissingen van medische aard neemt naar aanleiding van de uitslag Ascorbinezuur: De aanwezigheid van ascorbinezuur (vitamine C) zorgt voor een
kleurverandering van blauw-groen tot oranje. Mensen met een normaal dieet scheiden dagelijks tussen de 2 - 10 mg/dL uit. Na inname van een hoge dosis vitamine C kan de Glucose: Deze enzymatische test meet de reactie tussen glucose oxidase, peroxidase
Soortelijk
en chromogeen. De mate van oxidase van het chromogeen bepaalt de mate van gewicht (SG)
verkleuring. De kleur varieert tussen groen en bruin. Glucose dient niet voor te komen in urine. Zeer kleine hoeveelheden kunnen worden uitgescheiden door de nieren.3 Een glucose gehalte vanaf 100 mg/dL dient als abnormaal te worden beoordeeld.
Bilirubine: Afhankelijk van het niveau zal er een roze achtige verkleuring optreden
evenredig met de aanwezigheid van bilirubine in de urine. In normale gezonde urine dient er nooit bilirubine aanwezig te zijn. Zelfs het kleinste spoortje dient zo snel mogelijk verder onderzocht te worden. Atypische resultaten (kleuren die niet overeenkomen met de positieve of negatieve kleuren op de kleurenkaart), kunnen duiden op pigment van bilirubine afvalstoffen en kunnen de bilirubine reactie maskeren.
Ketonen: De test detecteert ketonen reacties en de kleur kan variëren van light roze
(negatief) tot een donker roze / paars (positief). Ketonen zijn normaal gesproken niet aanwezig in urine. Ketonen zijn aantoonbaar gedurende een lichamelijke stress periode Proteïnen
tetrabromophenol blue; buffer and Toont albumine aan vanaf (vasten, zwangerschap en repeterende zware lichamelijke inspanning).4-6 In het geval van uithongering of andere abnormale situaties in het metabolisme, kunnen ketonen in zeer hoge concentraties aanwezig zijn voordat deze aantoonbaar worden in bloed (serum).7 Urobilinogeen
Soortelijk gewicht: De kleur van de test varieert van donkerblauw-groen (urine met en
laag soortelijk gewicht) tot aan geel-groen bij een oplopende concentratie. De normale variatie ligt tussen de 1.003-1.035.8 Urine welke bewaard is (24 uur) van een normale volwassene met een gezond dieet heeft een SG tussen de 1.016-1.022.8 Bij zware nier schade of nier falen is het soortelijk gewicht 1.010 (bovengrens test) of hoger.
Bloed: De test meet enkele hemoglobine (rode bloedlichamen) reacties waarbij het
resultaat varieert tussen oranje, via groen naar donkerblauw. Iedere groene verkleuring binnen 60 seconden is positief en de urine dient verder onderzocht te worden. Bloed kan aanwezig zijn bij menstruerende vrouwen. Indien de test is afgenomen in deze periode, Leukocyten
dient mate van aanwezigheid klinisch beoordeeld te worden door een arts.
pH: De test is in staat het brede spectrum van de pH of zuurgraad van de urine te tonen.
De kleur kan variëren van oranje tot geel en groen tot blauw. De normaal te verwachten uitslag bij pasgeborenen is pH 5-7.9 De te verwachten uitslag bij normale urine is pH 4.5- OPMERKINGEN
Deze informatie volledig doorlezen alvorens een test uit te voeren.
Proteïne: Deze reactie is gebaseerd op het feit dat bij een normaal en constant niveau
• Uitsluitend toepassen als urinetest. Gebruik geen bloed om te testen.
van de zuurgraad (pH) van de urine, iedere groene kleur duidt op de aanwezigheid • Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum (EXP).
van proteïnen (albumine). De kleur kan variëren van geel tot geel-groen bij een negatief resultaat en van groen tot groen-blauw bij een positief resultaat. Bij een normale • Alleen te gebruiken als IVD test. Niet innemen. nierfunctie zal de afscheiding tussen de 1-14 mg/dL bedragen.10 Bij een kleur (uitslag) • Gooi gebruikte strips weg volgens lokale wetgeving.
boven deze waarde worden er teveel proteïnen uitgescheiden en dient de uitslag verder klinisch onderzocht of beoordeeld te worden.
BEWAREN EN HANTEREN
Urobilinogeen: Urobilinogeen is een van de hoofdbestanddelen van urine. De te
• Bewaren op een droge plek tussen de 2-30°C of 36-86°F. Niet invriezen. Niet bewaren verwachten waarde/uitslag bij normale urine is 0.2-1.0 mg/dL (3.5-17 µmol/L).8 Een waarde van 2.0 mg/dL (35 µmol/L) of hoger is klinisch relevant en de urine dient dan • Open de verpakking van de strip pas direct voor gebruik. • Niet gebruiken als de verpakking van de afzonderlijke strips geopend of kapot is.
Nitriet: Nitriet wordt door (gramnegatieve) bacteriën omgezet vanuit nitraat. De
• Raak de test gedeeltes op de strip niet aan.
aanwezigheid wordt aangetoond middels een roze verkleuring van de test. Nitriet behoort niet aantoonbaar te zijn in urine.9 Een positieve uitslag kan optreden bij sommige ontstekingen waarbij dit mede afhangt hoe lang de urine in de blaas heeft gezeten. 0070 XC bijsluiter Totaal Check A4.indd 1 Hoe langer de urine in de blaas heeft gezeten, des te gevoeliger is de test en is nitriet Leukocyten: Het resultaat dient tussen de 60 en 120 seconden te worden bepaald
eenvoudiger aan te tonen. Een positieve nitriet test duidt vaak op een urineweginfectie.
om de complete kleurverandering plaats te laten vinden. De intensiteit van de kleur is Leukocyten: Deze test laat de mate van aanwezigheid van leukocyten (witte
recht evenredig met de aantallen leukocyten aanwezig. Een hoog niveau van proteïnen bloedlichamen) zien. In normale urine dient de uitslag altijd negatief te zijn voor deze test. of hoog gehalte glucose in de urine (≥ 2000 mg/dL) kan ertoe leiden dat de uitslag voor Een positief resultaat dient altijd herhaald te worden. Neem daarvoor nieuwe (ochtend) de leukocyten test te laag uitvalt. De aanwezigheid van cefalexine, cefalotine, of hoge urine en was de genitaliën goed voordat er weer getest wordt. Is ook deze 2e test concentraties van oxaalzuur kunnen ook een onnatuurlijke lage uitslag geven. De test positief, neem dan contact op met uw arts en bespreek de uitslag.
reageert niet op normaal in de urine aanwezige bacteriën.8 BEPERKINGEN VAN DE TEST
VRAGEN EN ANTWOORDEN
In sommige gevallen kan de uitslag van de test worden beïnvloed waardoor de test een 1. V: Wat zijn de gangbare symptomen van een urineweginfectie?
foutieve uitslag kan geven. Neem altijd contact op met uw arts voordat u beslissingen van A: Meest voorkomend zijn: irritatie of pijn tijdens het plassen, vaker moeten plassen, 2. V: Kan ik ook een urineweginfectie hebben zonder symptomen?
Opmerking: De uitslag kan worden beïnvloed door de aanwezigheid van stoffen welke A: Ja. Een urineweginfectie kan ook voorkomen zonder symptomen bij jonge kinderen, zorgen voor een verkleuring van de urine (bijvoorbeeld maar niet exclusief: Pyridium®, Azo Gantrisin®, Azo Gantanol®), Nitrofurantoïne (Microdantin®, Furadantin®) en riboflavine. De 3. V: Moet ik testen met de eerste ochtendurine?
verkleuringen van de test kunnen worden gemaskeerd of verkeerd worden beoordeeld.
A: Hoewel u iedere urine van de dag kunt gebruiken, valt dit wel aan te raden. De eerste ochtendurine bevat de meeste bacteriën indien u een urineweginfectie heeft. Ascorbinezuur (Vitamine C): Er is geen interferentie bekend.
Vrouwen moeten de test niet uitvoeren tijdens de menstruatie. Glucose: De reagentia op de strip reageert niet met lactose, galactose, fructose of
4. V: Hoe nauwkeurig is the test?
andere metabolische substanties of metabolieten van gangbare medicijnen (aspirine, A: De resultaten van Totaal-Check® zijn vergeleken met vergelijkbare professionele ibuprofen etc). De gevoeligheid kan lager liggen bij een verhoogd soortelijk gewicht urine teststrips. De studie toont een zeer goede overeenkomst aan voor de (>1.025) en bij ascorbinezuur concentraties van ≥ 25 mg/dL. Een ketonen niveau van ≥ 100 mg/dL kan leiden tot een fout negatief resultaat bij kleine hoeveelheden glucose in de 5. V: Wordt de test beïnvloed door bepaald eten, alcohol of gangbare
medicijnen?
Bilirubine: Bilirubine is nooit aanwezig in urine. Iedere positieve uitslag dient derhalve
A: Algemeen: de meeste substanties reageren niet op de test. Neem contact op verder onderzocht te worden. Een reactie kan optreden bij hoge doses chloorpromazine met uw arts indien u antibiotica neemt. Sommige medicijnen of vitamine preparaten of rifampin en dit kan leiden tot een foutieve vaststelling van bilirubine.9 Atypische (bijvoorbeeld vitamine B2) kunnen de kleur van de urine beïnvloeden en kunnen een resultaten (kleuren die niet overeenkomen met de positieve of negatieve kleuren op foutief resultaat veroorzaken. Grote hoeveelheden vitamine C (niet het geval bij een de kleurenkaart), kunnen duiden op pigment van bilirubine afvalstoffen en kunnen de normaal dieet) kan leiden tot een foutief negatief resultaat. Stop met Vitamine C bilirubine reactie maskeren. Hoge concentraties ascorbinezuur kunnen de gevoeligheid preparaten 24 uur voordat u de test afneemt. 6. V: Hoe moet ik de uitslag(en) van de test(en) beoordelen?
Ketonen: De test reageert niet op aceton of bèta-hydroxyboterzuur.8 Urine met een hoge
A: Van belang is altijd dat u niet zelf beslissingen neem van medische aard. Zeker bij hoeveelheid pigment en andere substanties bevattende sulfhemoglobine geven soms een meerdere afwijkende resultaten is het zeer raadzaam om contact op te nemen met uw (huis)arts. Hij of zij kan dan beoordelen of verder onderzoek noodzakelijk is.
Soortelijk gewicht: Ketose of een proteïne niveau van 300 mg/dL of hoger kunnen
7. V: Waar kan ik meer uitleg vinden over de verschillende parameters/testen en
leiden tot verhoogde resultaten. Het resultaat wordt niet beïnvloed door non-ionische mogelijke oorzaken van afwijkende resultaten?
urine componenten zoals glucose. Bij een pH groter dan pH, dient u 0.005 op te tellen bij A: Algemeen: uw (huis)arts is in staat om de mogelijke afwijkende waardes te de waarde verkregen via de kleurenkaart.
beoordelen en het verband te leggen tussen meerdere afwijkende uitslagen. Voor meer Bloed: Een gelijkmatige blauwe kleur indiceert de aanwezigheid van myoglobine,
informatie over de parameters (en mogelijk gerelateerde aandoeningen) kunt u terecht hemoglobine of gehemolyseerde erytrocyten. Verspreide of compacte blauwe gedeeltes op www.totaal-check.nl Met klem wijzen wij u erop dat alleen uw (huis)arts de kennis duiden op de aanwezigheid van nog intacte erythrocyten. Om de nauwkeurigheid te en kunde heeft om u dit uit te leggen.
verhogen zijn er afzonderlijke kleurenscala’s aanwezig voor hemoglobine en erythrocyten. 8. V: Hoe vaak raadt u mij aan om te testen?
Vrouwen in de menstruele fase testen vaak positief. Een hoge pH waarde kan leiden tot A: Dit hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en medische voorgeschiedenis. Voor een verlaagde gevoeligheid van de test. De vorming van de kleur van de test kan negatief een algemene check is het echter verstandig om minimaal 2 maal per jaar een urine worden beïnvloed door hoge concentraties vitamine C. Microbiologische peroxidase (vaak voorkomend bij een blaasontsteking) kan leiden tot een fout positief resultaat. De test is iets gevoeliger voor vrije hemoglobine dan voor myoglobine en intacte erythrocyten.
KARAKTERISTIEKEN VAN DE TEST
pH: Indien de juiste procedure (verwijderen van de overtollige urine door de zijkant van
De betrouwbaarheid van de test is gebaseerd op klinische en laboratorium testen. De de strip af te strijken op de rand van de urine beker) niet wordt gevolgd, kan er een sensitiviteit van de test hangt af van: het vermogen kleuren te kunnen onderscheiden, de fenomeen optreden welke bekend staat als “runover” (“doorlopen”). De zure buffer van aan- of afwezigheid van remmende factoren (bijvoorbeeld weinig tot geen nitraat in het de Proteïne reagentia in de test ernaast, loopt dan met de urine mee naar het pH test dieet) en de lichtcondities waaronder de test wordt beoordeeld. Beoordeel Totaal-Check® gedeelte. De waarde kan dan onnatuurlijk laag worden.
altijd in een goed verlichte omgeving (niet in direct zonlicht). Proteïnen: Iedere groene verkleuring duidt op de aanwezigheid van proteïnen
(albumine) in de urine. De test is hoog gevoelig voor albumine en veel minder gevoelig BIBLIOGRAFIE
voor hemoglobine, globuline en micro albumine. Een negatief resultaat sluit de 1 Free AH, Free HM. Urinalysis, Critical Discipline of Clinical Science. CRC Crit. Rev. Clin. aanwezigheid van andere proteïnen niet uit. Hoog alkalische urine kan leiden tot een fout positief resultaat. De aanwezigheid van sommige bestandsdelen in persoonlijke 2 Yoder J, Adams EC, Free, AH. Simultaneous Screening for Urinary Occult Blood, reinigingsproducten kan leiden tot een fout positief resultaat. Urine met een erg hoog Protein, Glucose, and pH. Amer. J. Med Tech. 31:285, 1965.
soortelijk gewicht kan een foutief negatieve uitslag geven.
3 Shchersten B, Fritz H. Subnormal Levels of Glucose in Urine. JAMA 201:129-132, Urobilinogeen: Een resultaat lager dan 1 mg/dL urobilinogeen dient beschouwd
te worden als een normale uitslag. Een negatief resultaat kan de afwezigheid van 4 McGarry JD, Lilly. Lecture, 1978: New Perspectives in the Regulation of Ketogenesis. urobilinogeen niet compleet uitsluiten. Het reagentia gedeelte kan interfereren met substanties welke bekend staan om te reageren met de zogenaamde “Ehrlich’s reagent” 5 Williamson DH. Physiological Ketoses, or Why Ketone Bodies? Postgrad. Med. J. (June (“p-aminosalicylic acid” en sulfonamiden.)9 Bij de aanwezigheid van Formaline kan een foutief negatieve uitslag worden verkregen. De test is niet geschikt om porphobilinogeen 6 Paterson P, et al. Maternal and Fetal Ketone Concentrations in Plasma and Urine. Nitriet: De test is specifiek voor nitriet en reageert niet met andere substanties normaal
7 Fraser J, et al. Studies with a Simplified Nitroprusside Test for Ketone Bodies in Urine, aanwezig in urine. Iedere gelijkmatige roze tot rode verkleuring duidt op de aanwezigheid Serum, Plasma and Milk. Clin. Chem. Acta II: 372-378, 1965.
van nitriet in de urine. De intensiteit van de kleur is niet recht evenredig met de aantallen 8 Henry JB, et al. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 20th Ed. aanwezige bacteriën. Roze punten of een roze rand dienen niet als een positief resultaat Philadelphia. Saunders.371-372, 375, 379, 382, 385, 2001.
te worden opgevat. Het resultaat bepalen tegen een witte achtergrond kan helpen om 9 Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. W.B. Saunders Company. 1976.
een lichte verkleuring waar te nemen. Ascorbinezuur boven de 30 mg/dL kan leiden 10 Burtis CA, Ashwood ER. Tietz Textbook of Clinical Chemistry 2nd Ed. 2205, 1994.
tot een fout negatieve uitkomst bij een laag niveau nitriet (minder dan 0.05 mg/dL). De gevoeligheid van de test is lager bij hoog alkalische urine of urine met een hoog soortelijk Revisie bijsluiter NL: versie 1.1 September 2012 gewicht. Een negatieve uitkomst sluit de aanwezigheid van bacteriën niet uit. Een negatief resultaat op Nitriet kunt u ook krijgen als: de urineweginfectie wordt veroorzaakt door een bacterie welke nitraat niet omzet in Nitriet; wanneer de urine niet lang genoeg in de blaas aanwezig is geweest (minimaal 4 uur); indien u antibiotica gebruikt of wanneer uw dieet Gebruikte symbolen
Distributie Benelux:
0070 XC bijsluiter Totaal Check A4.indd 2

Source: http://www.thuistesters.nl/media/manuals/Totaalcheck.pdf

dicksontaekwondo.com

Miss Elizabeth Goad, Mr. Justin Tummins, Mr. Daniel Lewis, Mr. Tyler Lewis, Miss Amanda Hayes, and Mr. Chase Vaughan have all recently accomplished a great achievement by receiving their First Degree Black Belt and Certificate presented by Tony Lewis, owner and chief instructor of Dickson Taekwondo (608 Henslee Drive). 615-446-5622 www.dicksontaekwondo.com Miss Elizabeth Goad said that Taek

Microsoft word - rce1182.c-elegans.rnai feeding.clone.doc

C. elegans RNAi Feeding Clones Product description The C. elegans RNAi Library includes clones derived from the C. elegans ORFeome Library v1.1 (http://www.openbiosystems.com/c_elegans_orf_clones_release_1_1.php). The Open Reading Frame (ORF) clones contain the coding sequences located exactly between the initiation and termination codons, excluding the 5’ and 3’ mRNA untra

Copyright © 2010 Health Drug Pdf