Junk-ingredients

DORITOS COOL RANCH REDUCED FAT: Calories 130 Calories from Fat 45

INGREDIENTS: Whole Corn, Vegetable Oil (contains one or more of the following:
corn, soybean, and/or sunflower oil), buttermilk, salt, corn dextrin, tomato powder, corn
starch, whey, corn syrup solids, onion powder, garlic powder, monosodium glutamate,
cheddar cheese (milk, cheese cultures, salt, enzymes), nonfat milk, sugar, dextrose, malic
acid, sodium acetate, artificial color (including red 40, blue 1, yellow 5), sodium
caseinate, disodium phosphate, spice, natural and artificial flavors, disodium inosinate,
and disodium guanylate.
Contains milk ingredients.
CHEERIOS CEREAL BAR STRAWBERRY, Calories 150, Calories from Fat 30

INGREDIENTS: whole grain oats, corn syrup, sugar, high fructose corn syrup,
Canola and/or rice bran oil, natural strawberry flavored fruit pieces (sugar, cranberries,
citric acid, natural flavor, elderberry juice concentrate, sunflower oil), whole grain corn,
whole wheat, fructose, brown rice flour, water, hulled barley, glycerin, calcium
carbonate, maltodextrin, wheat starch, corn flour, salt, sorbitol, corn starch, brown sugar
syrup, corn bran, gelatin, natural and artificial flavor, red 40 and other color added,
baking soda, trisodium phosphate, mono and diglycerides, zinc and iron (mineral
nutrients), vitamin E (tocopheryl acetate), vitamin C (sodium ascorbate), A B vitamin
(niacinamide), A B vitamin (calcium pantothenate), vitamin B12, vitamin D, vitamin E
(mixed tocopherols) added to preserve freshness.
Contains wheat ingredients.
BROWN SUGAR CINNAMON POP-TARTS, Calories 200, Calories from Fat 60

INGREDIENTS: whole wheat flour, enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron,
thiamin mononitrate [vitamin B2], folic acid), sugar, vegetable oil (soybean, palm,
cottonseed and/or hydrogenated cottonseed oil with tbhq and citric acid for freshness),
polydextrose, dextrose, high fructose corn syrup, corn syrup solids, whole grain
barley floud, contains two percent or less of glycerin, molasses, inulin from chicory root,
salt, cornstarch, leavening (baking soda, sodium acid pyrophosphate, monocalcium
phosphate), wheat starch, cinnamon, caramel color, gelatin, soy lecithin, vitamin A
palmitate, niacinamide, reduced iron, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), riboflavin
(vitamin B2), thiamin hydrochloride (vitamin B1) folic acid.
Contains wheat and soy ingredients.
LINDEN’S BUTTER CRUNCHERS COOKIES, Calories 150, Calories from Fat 51

INGREDIENTS: enriched wheat flour (contains niacin, reduced iron, thiamine
mononitrate [vitamin B1], riboflavin [vitamin B2], folic acid), butter crunch (sugar,
butter, water, corn syrup, salt, baking soda, vanilla), soybean oil and/or canola oil, palm
oil, palm kernel oil, brown sugar, sugar, whole grain wheat flour, whole eggs, maltodextrin, water, salt, baking soda, baking powder (sodium acid pyrophosphate, monocalcium phosphate), and vanilla extract.

Source: http://www.nycgreenschools.org/wp-content/uploads/2010/04/junkfood-ingredients.pdf

kirkkonummi01.hosting.documenta.fi

Sisällysluettelo 1. Johdanto 2.3 Influenssapotilaiden sairaala- ja laitoshoito pandemian aikana 2.4 Sairaankuljetus ja erikoissairaanhoito 2.5 Yhteistyö yksityisten lääkäriasemien kanssa 3.2 Bakteerilääkkeiden käyttölinjaukset influenssapandemian aikana Li te 1 Velvoitevarastoinnin mukaiset antibiootit Pandemiatyöryhmään jäsenet Kaija Hannula, koulutusylilääkäriKirsi

scanvet.fi2

PAKKAUSSELOSTE ERITYISVAROITUKSET Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Tempora vet 50 mg Munuaisten toiminta ja plasman kaliumpitoisuus on määritettävä ennen spironolaktonin ja ACE-estäjien purutabletti koiralle yhdistelmähoidon aloittamista. Toisin kuin ihmisillä, hy-perkalemian esiintymisen ei havaittu lisääntyvän tätä MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ

Copyright © 2010 Health Drug Pdf