Kattjouren.nu

Fånga in katten
Släppa ut katten
- Buren ställs i ett mörkt rum, förslagsvis i badrummet eller annat ställe där kattlådan står. Burdörren öppnas och katten - Makrill i tomatsås eller starkt luktande kattmat är bra som lämnas sedan ensam och får gå ut ur buren när han/hon själv - Ställ maten längst in i fällan/buren så att katten är tvungen att - Låt katten vara ensam i rummet minst 4 timmar, gärna över natten. Se till att vatten finns tillgängligt. I rummet där katten ska hållas är det viktigt att placera kattlådan så långt ifrån mat- - Håll fällan under uppsikt, det är mycket traumatiskt för katten skål respektive vattenskål som det går. Katten har en väldigt stark instinkt att inte uträtta sina behov och äta på samma plats. Om vattenskålen ställs på annan plats än matskålen så - Undvik att ta i katten med händerna. En katt som blir fångad på det sättet kan få “handfobi” för livet.
- Om fälla ej finns att tillgå kan en vanlig kattbur tjänstgöra Rumsrenhet
- Alla katter är rumsrena. Detta har de lärt av sin mamma och - Bind ett snöre i gallerdörren och dra detta genom en av sprin- har de bara tillgång till kattlåda och inte behöver utsätta sig gorna i burens sida. Sedan kan man stå på flera meters avstånd för “fara” när de går till lådan, kommer de att använda lådan och dra igen dörren med snöret när katten gått längst in i bu- eftersom den är det lämpligaste stället. Det är viktigt att se till ren och börjat äta. Obs! Det är viktigt att vara två när man gör att det inte finns andra lämpligare ställen som t.ex. stora blom- detta. En person måste snabbt springa fram och ta tag i buren så att den inte dras bakåt (och dörren öppnas). Spärra dörren omedelbart, så fort katten upptäcker att den är instängd kom- - Se till att katten har nära till lådan. Lådan kan sedan i takt med mer den att kasta sig mot öppningen! Använd handskar.
att katten blir mer tam flyttas till avsedd plats.
- Dubbelkolla (och kolla igen) alltid att buren verkligen är Om katten uträttar sina behov på andra platser än lådan i kan stängd och låst. Det är hemskt att tappa en skräckslagen katt - Lådan är felplacerad. Den står för långt bort och katten vågar - Närkontakt med katten ska naturligtvis undvikas men använd handskar och se till att ha aktuell stelkrampsvaccination.
- Lådan står på olämplig plats, katten får ej vara ifred när den - Ha aldrig ansiktet i närheten av burdörren. Katten är paniksla- gen och griper tag i vad som helst för att dra sig ut ur buren.
- Släpp inte ut katten igen oavsett hur arg/panikslagen den är. Det är helt normalt att katten kastar sig mot burdörren, morrar, Åtgärder:
- Ställ lådan nära kattens favoritställe på en avskild plats. - Använd gärna en låda med huv men utan lucka (många katter tycker det är obehagligt att passera luckan).
Transportera katten
- Stör aldrig katten när han/hon är i lådan. - Transportera katten till det nya hemmet/träningshemmet så - Flytta lådan eller matplatsen så att de står på så stort avstånd - Täck över buren med en filt så blir katten inte lika uppskärrad. Det kan också bero på att:
Det är viktigt att tänka på att katten efter att ha släppts ut ur - Katten har ont i magen, har diarré eller urinvägsinfektion. När buren inte bör fångas igen innan han/hon blivit tam. Alla trau- det gör ont när katten uträttar sina behov förknippas smärtan matiska upplevelser försenar och försvårar tämjningen. med lådan. Katten försöker sedan komma undan smärtan genom att gå på nya ställen. Vid urinvägsinfektion (som bl.a. - Om katten ska kastreras bör detta alltså ske i omedelbar kan orsakas av kristallbildning i urinblåsan beroende på anslutning till infångandet (bestäm en preliminär tid med en olämpligt foder) är det vanligt att katten kissar små skvättar på veterinär) så att alla hemska upplevelser är avklarade på en Vilken åtgärd som vidtas beror på varför katten har ont. - Tänk även på att släppa ut katten i ett rum som han/hon inte Idealiskt är naturligtvis en undersökning av veterinär men detta är oftast inte möjligt. Misstänker man urinvägsinfektion (katten skvätter och det är inte markering beroende på köns- tning), apoteket eller djuraffärer bör ha sådan ersättning. mogenhet, katten verkar ha ont när den kissar och kan ha blod i urinen) kan en välvillig veterinär skriva ut penicillin, Baytril el- - Vid diarré brukar Iams torrfoder vara bra. Flera tillverkare (t.ex. ler Cynolox är bra. Byt till ett foder med låg magnesiumhalt (c:a Hills och Specific) har även särskilda dietfoder som är lämpliga. 0,07%), veterinärer brukar sälja särskilda foder som motverkar Morotspuré för spädbarn (finns bland barnmaten i vanlig affär) kristallbildning (vanligast bland hankatter).
blandad med 1 msk potatismjöl per burk brukar vara effektiv och de flesta katter äter detta (!). Kokt oxfärs lär också vara bra. - Har katten kraftig diarré är det lämpligt att endast ge vätska Diarré kan ha en rad orsaker. Följande är
(Sempers vätskeersättning eller kokt vatten med lite honung/ vanliga när det gäller förvildade katter som socker och salt i) under 12 timmar och därefter ge små por-
nyss tagits in:
tioner av lämpligt foder samt morotspuré med potatismjöl. Har katten diarré med lite blod i kan det bero på att slemhinnan i tarmen skadats. Den skyddas och läker snabbare om man Katten har mask. En katt som har mask får mindre
blandar linfröslem med maten (morotspurén). Koka linfrön motståndskraft mot sjukdomar och kan ej tillgodogöra sig (med skal) i lite vatten, 1 msk linfrön till 1 dl vatten och låt sedan avkoket stå c:a en timme, därefter kan det slem som Åtgärd:
bildats sugas upp med en liten spruta eller pipett.
Avmaska katten. Eftersom det kan vara svårt att övervaka när katten äter är det bäst att välja ett maskmedel som bara - Kraftig diarré i kombination med kräkningar och ett dåligt behöver ges vid ett tillfälle. Maskmedel säljs på apoteket. OBS! allmäntillstånd kan vara symptom på allvarliga sjukdomar och Avmaska inte samtidigt som du behandlar mot ohyra.
Lådan töms inte tillräckligt ofta, fel kattsand eller
Stress. En stressad katt har ofta diarré, det är också
flera katter som delar låda. Katter är väldigt renliga och går
vanligt att katten fäller väldigt mycket vid stress. Stressen kom- ogärna i en smutsig. låda. Vissa typer av kattsand blir snabbt mer att avta i takt med att katten blir tam. ofräsch och luktar mycket. Om flera katter delar låda kan det Åtgärd:
hända att någon av dessa inte får/vågar gå i lådan p.g.a. de - Det du kan göra för att minska stressen är att lämna katten ifred. Bäst är att helt enkelt inte låtsas om katten, som om du Åtgärd:
inte märker att han/hon är där. När katten får vara ifred dröjer - Töm lådan morgon och kväll, fler gånger om katten har diarré det inte länge innan nyfikenheten tar över och stressen min- skar. Tala tyst och gör inga häftiga rörelser i närheten av katten.
- Använd klumbildande kattsand. Detta är fräschast eftersom - Det finns en spray som heter Feliway som också kan vara ett man då vid tömning plockar bort kissklumparna också, sanden bra hjälpmedel vid stress. Sprayen innehåller feromoner av är alltså alltid ren. Viktigt att alltid ha c:a 8-10 cm högt med samma typ som de som katter utsöndrar när de är nöjda och sand i lådan när man använder klumpbildande sand, annars gnider sitt huvud mot något. När en katt kommer till ett nytt ställe, markerar p.g.a. stress eller när okända katter intro- - I vissa fall är det nödvändigt att ha mer än en låda om flera duceras för varandra kan Feliway underlätta.
- Sätt inte in katten i ett helt tomt rum, katter blir väldigt stres- sade om de inte har någonstans att gömma sig. Se till att det Katten är rädd/stressad eller missnöjd och
finns lämpliga gömställen (tomma kartonger, klätterställning markerar som ett uttryck för detta. Det är inte ovanligt att
någon enstaka “olycka” inträffar under de första dagarna efter att katten tagits in. Detta beror i stort sett alltid på rädsla och Kyla eller Felaktig mat. Hemlösa katter fryser fruk-
går över när katten lugnat sig. Orsaker till missnöje kan t.ex. tansvärt under vintern. Detta orsakar diarré som går över när vara att flera katter hålls tillsammans på allför liten yta eller att okastrerade katter hålls tillsammans med kastrerade (risken finns då att de kastrerade katterna blir mobbade). Undernäring och felaktig mat är en annan orsak
Åtgärd:
till diarré. Folk som matar hemlösa katter ger ofta burkfoder
- Om katten nyss tagits in, vänta ett par dagar och se om prob- eller felaktigt torrfoder, sådan mat innehåller inte den näring som katterna behöver. Burkfoder innehåller c:a 80% vatten - Undvik att hålla katter som tagits in från olika platser (och och har närmast laxerande effekt, torrfoder inköpt i vanlig inte ska bo tillsammans i fortsättningen) tillsammans, det livsmedelsaffär innehåller mycket spannmål som katten ej kan bryta ner, det har också alldeles för hög magnesiumhalt och - Håll inte kattmamma med ungar tillsammans med andra kat- kan därför orsaka kristallbildning i urinen. - Spraya dagligen med Feliway (sprayas i “katthöjd” på dörrkar- Felaktig kost och även ett plötsligt byte av foder
kan orsaka diarré och som följd av det får katten svårare
- Kastrera alla könsmogna katter i anslutning till infångandet.
att tillgodogöra sig den näring maten innehåller. Kattungar
får lätt diarré av alltför kraftig mat.
Rengöring
Åtgärd:
- Katter mår bäst av att utfodras med ett av de torrfoder som säljs i djuraffärer eller hos veterinär. Dessa har en balanserad - Om katten uträttat sina behov på golvet; rengör med organi- mineralhalt och innehåller högvärdigt protein som katten lätt skt rengöringsmedel (t.ex. såpa) och därefter med tvättsprit. kan tillgodogöra sig. Bra märken är Iams, Hills och Royal Canin. Djuraffärer säljer ett medel som heter PissOff som också är väldigt bra, det tar bort alla spår av kattkiss. - Utfodra kattungar med speciellt foder som är anpassat för - Undvik medel som innehåller ammoniak eftersom katten kan deras behov. Mycket små kattungar (upp till 5 veckor) behöver förväxla detta med lukten av en annan katts markering. Medel modersmjölksersättning för kattungar (OBS! ge inte vanlig med stark doft kan göra att katten markerar igen för att “täcka modersmjölksersättning, den har helt annan sammansät- - För att undvika att katten uträttar sina behov på en viss plats (med fingertoppskänsla) utmana kattens nyvunna mod. Katten kan man utnyttja instinkten att inte kissa och äta på samma kommer inte själv att initiera några klappsessioner. Går du för plats. Ställ fat eller annan behållare med torrfoder (gärna i fort fram här kommer katten att skrämmas tillbaka i utvecklin- behållare så att katten inte kan komma åt att äta upp fodret) gen och du får börja om från ett tidigare stadium.
- Börja med att vänja katten vid att du sitter brevid när han/ hon äter. Rör så småningom, som i förbigående, vid katten medan han/hon är upptagen med att äta. Ett bra ställe att Om att tämja katter
stryka handen mot är kattens nacke. Rör inte bakkroppen, - De flesta katter som nyss tagits in gömmer sig så fort de har - Katten ska bli van vid att du klappar honom/henne vid möjlighet. Ofta ser du inte katten på flera dagar. måltiderna. När du klappar får dina händer inte förmedla Försök att hålla katten på en plats där det är lugnt och tryggt någon tvekan. Katten blir nervös om du fingrar på honom/ men där katten också kan se också kan se och höra dig.
henne. Stryk med handen över pälsen med bestämda men - Ha aldrig fönster eller dörrar öppna under kattens första tid hos dig. En katt kan i princip ta sig igenom en öppning som bara är några centimeter bred. Ta det säkra före det osäkra! Att vänja två katter vid varandra
- När katten börjar komma fram ska du nonchalera dess när- Katter är inte som hundar. Två katter som presenteras för var- varo. Katten märker att han/hon inte är iakttagen och blir snart andra kommer med största sannolikhet inte att börja leka efter modigare. I början kommer katten att springa och gömma en timme. Snarare handlar det om en vecka eller till och med sig igen så fort du visar dig. Tala till katten med mjuk röst men en månad. Det går nästan alltid att vänja två katter vid varan- utan att titta direkt på honom/henne. Vistas gärna i samma dra, detta gäller oavsett om katterna är vuxna eller kattungar. rum som katten. Det är viktigt att inte göra häftiga rörelser och Skillnaden är att det går snabbare med kattungar. En katt har ofta lättare att acceptera att en förvildad katt som - Titta inte direkt på katten förutom för att lugna honom/ kommer in i hemmet än en tam katt. En förvildad katt är van henne. Detta gör du genom att möta kattens blick ett par vid andra katter och kan “kattspråket”, han/hon har oftast en sekunder, därefter sluter du (väldigt långsamt) ögonen och ödmjuk attityd mot den tama katten. Därför upplever den vänder långsamt (med slutna ögon) bort ansiktet och tittar åt tama katten inte samma hot som om en mer självsäker katt ett annat håll. Detta är ett sätt att visa katten att du är vänligt sinnad och inte utgör ett hot. Arga katter utmanar varandra - När du tar in en ny katt ska du alltid försöka att hålla den nya katten för sig själv i minst en vecka. På det sättet kan du - Ett annat sätt att visa att du inte hotar katten är att gäspa kontrollera att katten inte är sjuk och även hinna med att av- väldigt övertydligt. Då visar du också att du är väldigt avspänd maska katten. Även om det är en tam och frisk katt ska du hålla katterna åtskilda några dagar. En katt upplever en främmande katt som hotfull, till stor del p.g.a att den främmande katten - Katten kommer så småningom att vara framme längre och luktar fel. Om den nya katten vistas i hemmet ett par dagar längre stunder. Gå inte för fort fram, låt katten bestämma uppnår man två syften, katterna hinner vänja sig vid varandras takten än så länge. Fortsätt att låtsas som om du inte märker lukt (din katt kommer att tillbringa mycket tid vid den stängda dörren) och dessutom får den nya katten lite mer av hemmets När den egentliga tämjningen (med fysisk kontakt) ska börja är det viktigt att aldrig gå fram till katten med avsikt att ta på - Ett bra tips är att lägga in en filt eller något annat som din honom/henne. Katter har väldigt väl utvecklad intuition och egen katt brukar ligga på i rummet där den nya katten vistas. kommer att springa sin väg. I det här skedet vill katten inte ha När katterna sedan träffas blir det inte samma obehagliga kontakt, han/hon har inga erfarenheter som säger att en sådan överraskning som om de presenteras direkt. Ofta har chocken kontakt skulle innebära något positivt.
över att en ny katt kommit in i hemmet lagt sig lite vid det - Du måste visa katten att händer (och medföljande männi- - Finns det redan en katt i bostaden så måste han eller hon vara vaccinerad mot både kattsnuva och kattpest.
- Ta kontakt genom att kasta torrfoder inom räckhåll för katten. När de båda katterna konfronteras med varandra uppstår i Katten ser att maten kommer från dina händer och kan börja stort sett aldrig någon kärlek vid första ögonkastet. Det ser dock ofta värre ut än vad det är och det är lätt att ge upp. Gör inte det. Det går i stort sett alltid att vänja två katter vid - Lek med ett snöre med fastbunden leksak framför katten. Trots att katten kanske verkar ointresserad och ligger under en möbel är detta väldigt viktigt. Katten iakttar dig hela tiden, - Det är mycket viktigt att lämna katterna ifred när de träffas vänjer sig vid ditt rörelsemönster och kommer förr eller senare första gången. Klappa inte någon av dem och försök inte fånga att bli nyfiken. Om du märker att din lek fångat kattens intresse deras uppmärksamhet. De är helt koncentrerade på varandra kan du gå vidare och “kasta” leksaken närmare katten. Har och kan uppfatta en oväntad smekning som en överraskande du tur kommer tassen fram. Hela tiden gäller dock “skynda långsamt…” det är bättre att sluta medan katten fortfarande är intresserad än att skrämma honom/henne.
- Skäll inte på din katt för att han eller hon behandlar nykom- lingen illa. Katten försöker bara göra sitt jobb och köra iväg När du känner att den första rädslan försvunnit är det dags att ta nästa steg. Nu ska katten upptäcka hur trevligt det är att bli klappad. Från att tidigare mer följt kattens takt måste du nu - Ta det hela med ro. Katterna morrar, fräser och ylar. Det är - Klappa den tama katten länge och väl, den andra katten kom- möjligt att de ryker ihop men det är kortvarigt. En eller båda mer att bli fullkomligt fascinerad och närmast hypnotiserad av kommer att springa sin väg och så fortsätter de sitt ställning- skrig. De kommer inte att döda varandra! Enda gången du ska ingripa är om slagsmålet blir riktigt allvarligt. Ryt då till och häll - Så småningom kan du låta handen, i förbigående, stryka vatten över dem. Ta aldrig i katter som slåss.
över den andra katten päls. Fortsätt sedan att klappa tamkat- ten. Nästa gång detta hände ägnar du en längre stund åt den Ett sätt att vänja katterna vid varandra är att ge dem mat till- sammans (ställ matskålarna en bit ifrån varandra). När den för- sta chocken har släppt tar intresset för mat ofta överhanden. För den förvildade katten känns en främmande katt inte alls Viktigt!
lika skrämmande och hotfull som en människa. Faktum är att en tam katt är en ovärderlig tillgång vid tämjningen, Även om - Innan katten blivit helt tam ska du inte göra några försök att katterna inte är goda vänner så kommer den förvildade katten uppfostra honom/henne. En tillsägelse kan göra mer skada än att iaktta tamkatten och er relation. Katter lär sig främst genom nytta och förstöra det bräckliga förtroendet som börjat byggas exempel och inte genom bestraffning/belöning.
- Klappa och kela med den tama katten så ofta som möjligt när den andra katten är i närheten. Ligger katterna brevid varandra kan det vara ett bra tillfälle för den första medvetna

Source: http://www.kattjouren.nu/downloads/fangatamj.pdf

Psicofarmaci ai bambini 14-10-2006

COMUNICATO STAMPA Consiglio provinciale: approvata all’unanimità la mozione-Lattari (PdCI) riguardo alla somministrazione degli psicofarmaci ai minori Consiglio provinciale di Pistoia concorde sulla mozione presentata dal capogruppo del PdCI, Paolo Roberto Lattari , riguardo alla somministrazione di psicofarmaci ai bambini. I consiglieri hanno infatti approvato all’unanimit�

Pº cc 55/2008 sjc ct - regime de bens do casamento entre os cônjuges após a reconciliação em processo de separação de pessoas e bens

Proc. º n. º CC 55/2008 SJC CT Assunto : Regime de bens do casamento entre os cônjuges após a reconciliação em processo de separação de pessoas e bens. Descrição e análise do problema : A Senhora Conservadora do Registo Civil de (…), veio efectuar consulta, nos termos do Despacho n.º 7 de 1994, sobre qual o regime de bens entre os cônjuges após reconciliação em

Copyright © 2010 Health Drug Pdf