Fertiliteitscentrumnoordantwerpen.be

Clomid (clomifeencitraat)
verpakking
toediening
Enkel bij de huisapotheek te bekomen.
Blokkeert de werking van estradiol (vrouwelijk hormoon) in de hypofyse, maar ook in de baarmoeder. Daardoor stijgt de eigen fsh-productie in de hypofyse waardoor in de eierstok de eicelproductie toeneemt en de eicel-groei wordt bevorderd. Pregnyl (hcg)
verpakking
toediening
In de spier (im) of onderhuidse (sc) inspuiting.
Bij de huisapotheek en in een a- of b-centrum te bekomen.
Lokt de laatste rijping uit van de eicel en lokt de ovulatie (eisprong) uit. Ovulatie grijpt plaats 36 uur na de inspuiting. Bij iui best te plannen na 30 tot 35 uur. Bij ivf best te plannen 35 uur na inspuiting.
Menopur (humaan urinair gezuiverd lh en fsh) verpakking
toediening
In de spier (im) of onderhuidse (sc) inspuiting.
Enkel na aanvraag door een fertiliteitsarts in een a- of b-centrum en Bij non-ivf: terugbetaling beperkt tot zes cycli, geen beperking in dosis. Er worden zes cyli goedgekeurd door het ziekenfonds zonder inseminaties (iui) en zes met inseminaties. Bij ivf : terugbetaling beperkt tot zes cycli.
Enkel in een a- of b-centrum te bekomen, na goedkeuring van het ziekenfonds.
Stimuleert de groei van eicellen (folliculogenese). Afhankelijk van het tijdstip van toediening en de dosis bekomt men ofwel meer eicellen, ofwel verbetert men de groei van de eicel. Dat gebeurt best enkel op strikt advies en mits opvolging van een fertiliteitsarts.
Gonal-f en Puregon (recombinant zuiver fsh)
verpakking
Per ampul van 300 iu, 450 iu en 900 iu (Gonal-f) of van 300 iu, 600 iu en 900 iu (Puregon).
toediening
Enkel na aanvraag door een fertiliteitsarts in een a- of b-centrum. Terugbetaling beperkt tot zes ivf-cycli en gekoppeld aan de goedkeuring voor zes ivf-cycli. Enkel in een a- of b-centrum te bekomen, na goedkeuring van het ziekenfonds.
Stimuleert de groei van eicellen (folliculogenese). Afhankelijk van het tijdstip van toediening en de dosis bekomt men ofwel meer eicellen, ofwel verbetert men de groei van de eicel. Dat gebeurt best enkel op strikt advies en mits opvolging van een fertiliteitsarts.
Suprefact (Buserelin)
verpakking
toediening
Voor nasale verstuiving driemaal drie puffs per dag.
Enkel in een a- of b-centrum te bekomen, na goedkeuring van het ziekenfonds.
Na de eerste toediening bekomt men een boost aan hormonen fsh en lh uit de adenohypofyse met nadien een depletie van fsh en lh. De voordelen daarvan zijn dat de eigen hormonale invloed wordt uitgescha-keld. Dat vereenvoudigt de stimulatie doordat de cyclus meer voorspelbaar wordt. Daarnaast kan er geen spontane ovulatie (eisprong) optreden en kan een maximum aan rijpe eicellen worden bekomen bij de pick-up van eicellen.
Decapeptyl (ampullen)
verpakking
toediening
In de spier (im) of onderhuidse (sc) inspuiting.
Op eenvoudig medisch voorschrift (prijs c 42).
Enkel in een a- of b-centrum te bekomen, na goedkeuring van het ziekenfonds.
Cetrotide en Orgalutran (recombinant lh antagonist: Cetrolix en Or)
verpakking
Per vijf (orgalutran) of zeven (cetrotide) ampullen.
toediening
In de spier (im) of onderhuidse (sc) inspuiting.
Enkel in een in een a- of b-centrum te bekomen.
Enkel op advies van een fertiliteitsarts in een a- of b-centrum maar ditmaal zonder goedkeuring door het ziekenfonds. Geen terugbetaling buiten ivf. Wordt op aanwijzing van de fertiliteitsarts mee-geleverd bij de hormoonstimulatie. Daarnaast geen terugbetaling voorzien.
De eerste toediening blokkeert volledig de werking van het hormoon lh: er is geen ovulatie mogelijk. Men behoudt wel de natuurlijke werking van het eigen fsh. Het kan ook gebruikt worden om de vroegtijdige eigen lh-vrijstelling in spontane cycli te onderbreken.

Source: http://www.fertiliteitscentrumnoordantwerpen.be/media/docs/pati%C3%ABnten/13_medicatiefna_dig.pdf

Microsoft word - décret exécutif 2004-86.doc

Décret exécutif n° 2004-86 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars 2004 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques, p. 4. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2001-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au

reuniting.info

Recently I listened to an Australian radio program called The Orgasmic Brain , hosted by Natasha Mitchell. One of the guests on the program was Gert Holstege, a Dutch scientist who has begun mapping events in the brain during orgasm using brain scans of the event. At the very end of their interview, Dr. Holstege said: We are addicted to sex as you know, as everybody is. [It is the] orbita

Copyright © 2010 Health Drug Pdf