Miljö&hälsa

Referat från föreläsning på kongressen i Göteborg 16- 18 juni 2010 P-pil er fungerar på fiskTrots att det finns ganska höga krav på reningsverken idag så finns det inga krav på att rena läkemedelsrester. - Vissa av dem renas ändå bort men andra renas inte al s. Det handlar mer om til fäl igheter än krav från myndigheternas sida, vilka som renas. Det säger Joakim Larsson som är docent i fysiologi och forskare på Joakim Larsson, docent i fysio-logi och forskare på institutionen institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin.
för neurovetenskap vid Sahlgren-ska akademin. Foto: Cicci Wik Läkemedel är gjorda för att fungera Den mänskliga hälsan går alltid i första En lång rad studier, även från Sverige, sera bästföredatum alltför snabbt och de har visat att det syntetiska östrogenet ska klara sig igenom den sura magmiljön som finns i p-piller kan påverka fiskar. i tarmen för att nå sitt målorgan utan att FiSken liknar männiSkan
brytas ner på vägen. Detta kräver ganska loppsvatten är ofta tillräckligt höga för stabila molekyler. Men i miljösynpunkt är kas av läkemedel? Fiskar är ett exempel. att gå in och störa processen som styr stabila molekyler ett problem för då kan De är närmare släkt med människor än könet hos fiskarna. Det innebär att fisken de sprida sig långt. Men vår läkemedels- till exempel bakterier är. Målmolekylerna utvecklade både testiklar och äggceller i eller receptorerna som läkemedel binder samma individ. Flera brittiska studier har för vår egen miljö här hemma i Sverige till finns alltså oftast hos fiskar men inte visat på nedsatt fortplantningsförmåga utan den får allvarliga följder även i nedströms reningsverk i England där man Stora konSumenter
ut i avloppet för att transporteras till ett eller flera reningsverk och utanför vart där. Redan efter ett par tre år så kollap- Abborre (Perca fluviatilis, Linné, 1758) Foto: Dgp.Martin var väldigt vanlig i sjön. Östrogenet hade fungerat som ett p-piller för fisken da för att påverka oss ofta kan påverka en inte verkligheten ut som i den här sjön så och kan finnas kvar i många, många år fisk på något sätt. Vi människor dricker vi ser inte de här dramatiska effekterna i miljön. Läkemedel är inte lika stabila kanske ett par liter vatten per dygn. Men men det visar att potentialen finns att det men de släpps kontinuerligt och det bety- fiskarna andas enorma mängder vatten der att ett visst område kring ett renings- verk alltid kan ha relativt höga halter lätt upp med hjälp av deras gälar.
även om läkemedlen inte är jättestabila. När det gäller antibiotika så är det en Gamarna doG av SmärtStillande
substans gjord för att inte påverka oss kemikalier i samhället eftersom de är in- människor, den har i stället mikroorga- är en verksam beståndsdel i till exempel timt kopplade med vår hälsa. Därför kan nismer som mål. Det gör att vattenle- Voltaren, som är ett antiinflammatoriskt vi inte bara bestämma att vi inte ska ha vande sådana påverkas när antibiotika i medel. Diclofenac används även i veteri- tillräckligt höga koncentrationer kommer närmediciner. är inte särskilt sannolikt att det händer. för ett tiotal år sedan att en population medel. Allteftersom läkemedelsföretagen stansen ciprofloaxin. Resten är kostnader förlägger sin produktion till låglöneländer för utveckling, forskning, patent mel- nästan helt. Döda fåglar samlades in och lanhänder och så vidare. En liten bit av de där 1,5 procenten är även vinst för produ- centen, så produktionskostnader är ännu utslagna. Man sökte efter bakterier men 44 kilo antiBiotika per daG
lägre. Därför har man ”råd”att släppa ut hittade ingenting. Då var det en veteri- när som kom på att man börjat behandla kossor med diclofenac i området. En hög Där ligger ett av världens största centra dos kan ge skador även på människor och för tillverkning av aktiva substanser till ning står det ofta ”made in” och sedan veterinären letade efter substansen i de ett land. Det innebär inte att de aktiva döda gamarnas kroppar, i alla fanns det som säljs i Sverige har sitt ursprung här. substanserna har tillverkats i det landet. Blodprov på FiSken
ningar vid olika reningsverk i Göteborg, Strukturformel av diklofenaknatrium som är den aktiva substansen i det smärtstillande läkemedlet Voltaren. En för om vilka företag som skickar sitt av- - Vi har haft fiskar i akvarier och expo- hög dos kan ge njurskador. I Indien dog gamar ut på grund loppsvatten till just det reningsverk vi nerat dem för avloppsvatten. Sedan tog vi av njursvikt orsakad av diclofenak. undersökte. Det visade sig att det var 74 blodprov som vi analyserade för en lång rad läkemedelsrester. Vi jämförde de hal- Forskarna analyserade avloppsvatten från som skickar sitt avloppsvatten till det här ter vi hittat i fiskarna med de halter som ett reningsverk som tar emot spillvatten reningsverket. Ungefär en tredjedel av de vi människor har i oss när vi äter medi- från 90 närbelägna läkemedelsindustrier. produkterna använder sig alltså av det här - Ungefär var femte minut kommer det reningsverket i sin produktionskedja.
ut från de andra rätt tydligt. Det heter en tankbil och dumpar sitt avloppsvatten levonorgestrel och är en av beståndsde- larna i vanliga p-piller. Det visade sig att gisk rening släpps vattnet ut i en flod som tranSparenS BehövS
fiskarna hade lika mycket eller mer av det sedan utgör vattenkälla till miljontals Det innebär att vi här i Sverige har ett i sig än en kvinna har som tar p-piller. visst etiskt ansvar i och med att det finns mycket i sig som en kvinna som har tagit I det renade vattnet från reningsverken hela vägen till oss. Vi är en del i den här hittade forskarna mycket höga nivåer av läkemedelssubstanser. Här handlade det - Jag tycker också att det visar att det Företaget som tillverkar levonorgestrel inte längre om nanogram, här fanns mil- har släppt en egen studie som visar att ligram av flera läkemedel. Det är upp till duktionskedja så att man se var och hur en miljon gånger högre halter än vid ett sådana produkter tillverkas. Det gäller för avloppsvattnet i Umeå, 0,8 nanogram per svenskt reningsverk. Det rörde sig om många andra områden där vi har krävt liter, stoppar reproduktionen hos fiskar. många av de vanligaste svenska läkemed- en större transparens. På det sättet kan del i miljön. Vi forskare har bara jobbat fynden var ett dagligt utsläpp av 44 kilo med det i tio till femton år och nästan all ciprofloxacin. Detta är ett av världens på ett miljövänligt sätt. Textilindustrin vår kunskap om det här har vi genererat i Indien blev utsatt för väldigt hård kri- - För att sätta detta i perspektiv så tik för ett antal år sedan och där var det använder vi i Sverige ungefär nio kilo ciprofloxacin om dagen totalt i hela lan- jön via våra avlopp vet vi men det finns det. Volymen motsvarar alltså fem gånger fler spridningsvägar. Även vid tillverk- kostnaden för varje piller som utgörs av produktionen av aktiva substanser i läke- m i lj ö & häl sa nummer 6 2010 | 9

Source: http://cvea.net/moh/6_10/8-9.pdf

speed-polyu.edu.hk

學會 - 香港分會 The Chartered Institute of Plumbing and Heating Engineering - Hong Kong Branch Professional Courses in Public Health and Plumbing Engineering Background f SARS, plumbing has become a focall point where virus could be transmitted through improper plumbing and drainage design. The Chartered Institute of Plumbing and Heating Engi

Viagra_internet.qxd

Tadalafil ( Cialis MD ), Sildenafil ( Viagra MD ) et Vardenafil ( Levitra MD ) COMMENT CES MÉDICAMENTS AGISSENT-ILS ? COMMENT PRENDRE CES MÉDICAMENTS ? Le Cialis, le Levitra et le Viagra sont des inhibiteurs sélectifspeuvent être pris avec ou sans nourriture. de la phosphodiestérase 5 (PDE5) et sont utilisés pour lesproblèmes érectiles (impuissance). Cialis C

Copyright © 2010 Health Drug Pdf