Erectiestoornis

Erectiestoornis
Albert Schweitzer ziekenhuisnovember 2013pavo 0858 Inleiding
Uw arts heeft met u gesproken over de problemen die u heeft bij een erectie. In deze folder informeren wij u over wat een erectiestoornis is en wat eventuele behandelingen kunnen zijn.
Wat is een erectiestoornis
Bij een erectiestoornis heeft een man moeite met het krijgen of houden van een erectie. Een erectiestoornis wordt door veel mannen als vervelend ervaren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook hebben zij vaak het gevoel hun partner tekort te doen. Het onbezorgde gevoel van vrijen en genieten kan erdoor verdwijnen. Iedere keer dat het weer niet lukt zijn er de teleurstelling en de angst voor een volgende mislukking. Veel mannen merken dat dergelijke problemen effect hebben op hun zelfvertrouwen en op de relatie met hun partner. Ze hebben daarbij vaak het idee dat ze de enigen zijn met dit probleem. Dit is echter niet het geval. Meer dan vijftig procent van de mannen tussen de veertig en zeventig jaar heeft regelmatig tot altijd problemen om een erectie te krijgen of te houden. Niet alle mannen zoeken hiervoor hulp, vaak uit schaamte en omdat het onderwerp voor vele mannen taboe is. Hoe ontstaat een erectie
Om een erectie te krijgen, gebeuren er verschillende dingen in uw lichaam. Eenvoudig gezegd, wordt een seksuele prikkeling via hormonen en zenuwbanen omgezet naar een toename van de bloedtoevoer in de zwellichamen van de penis. De afvoer van bloed wordt hierdoor verhinderd, waardoor de penis stijf wordt. Elke aandoening die van invloed is op deze serie gebeurtenissen, kan de Oorzaken van een erectiestoornis
Er zijn lichamelijke en psychische oorzaken die kunnen leiden tot een erectiestoornis. Ook een combinatie van lichamelijke en psychische oorzaken kan voorkomen. De rol van de uroloog is het uitsluiten van lichamelijke oorzaken en het behandelen van de erectiestoornis.
Lichamelijke oorzaken

Hart- en vaatziekten: mannen die bekend zijn met hart- en vaatziekten hebben een grote kans op een erectie stoornis door aderverkalking. Hierbij slibben de aanvoerende bloedvaten naar de penis dicht. Verandering in de doorbloeding van de penis kan er toe leiden dat de stijfheid van de penis afneemt.
Diabetes mellitus (suikerziekte): langer bestaande suikerziekte heeft op termijn een slechte invloed op de zenuwen en bloedvaten. Hierdoor kan het gevoel in de penis afnemen waardoor er een erectiestoornis kan ontstaan.
Alcohol, roken en drugs en medicijnen: genotsmiddelen kunnen een negatieve invloed op de erectie hebben. Tevens is het bekend dat bepaalde medicijnen slecht voor de erectie zijn. Voorbeelden hiervan zijn: bèta-blokkers (hartmedicatie), anti-depressiva (fluoxetine, paroxetine, clomipramine, nortriptyline) en middelen voor prostaatverkleining (finasteride, dutasteride ) Als u dergelijke medicijnen gebruikt, raden we u aan om na te gaan of uw erectieproblemen begonnen zijn nadat u gestart bent met deze medicijnen.
Neurologische oorzaken: voorbeelden van neurologische oorzaken die erectiestoornissen kunnen veroorzaken zijn multiple sclerose en een dwarslaesie.
Operatie of bestraling: na een operatie of bestraling in verband met darm- of prostaatkanker, komen er meer erectiestoornissen voor.
Afwijkende anatomie: een afwijkende anatomie van de penis kan zijn een vernauwde voorhuid of een onnatuurlijke kromming van de penis. Dit kan de gemeenschap pijnlijk en onplezierig maken.
Hormoonafwijkingen: ook hormonale problemen kunnen een verminderde zin in seks veroorzaken. Hormonale afwijkingen kunnen aangeboren zijn of op gevorderde leeftijd ontstaan.
Psychische oorzaken
Meestal is er echter bij erectieproblemen sprake van een psychische
oorzaak. Zorgen, stress of gewoon een druk leven kunnen een grote
invloed hebben op de erectie of het in stand houden hiervan. Als het
een keer niet gelukt is, kan het zijn dat de volgende keer alle
aandacht is gericht op de erectie in plaats van het genot. Het gevolg
is dat de erectie snel verdwijnt. Mannen kunnen hierdoor in een
negatieve spiraal terechtkomen en een faalangst ontwikkelen. Ook
een emotioneel trauma, depressiviteit en relatieproblemen kunnen
factoren voor erectieproblemen zijn.
Vaststellen van de oorzaak
De uroloog kan bepalen wat bij u de oorzaak van de erectiestoornis is. De arts zal u in een gesprek specifieke vragen stellen. Hierdoor kunnen al veel lichamelijke oorzaken aangetoond of uitgesloten worden. Om afwijkingen aan de penis of ballen uit te sluiten kan een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Ook kan bij u bloed afgenomen worden om te testen op de kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en hormonale afwijkingen. Verdere onderzoeken zijn meestal overbodig, omdat dit niet van invloed is op de behandelkeuze.
Behandelingen
Er zijn meerdere behandelingen mogelijk. De arts bespreekt met u wat voor u mogelijk is.
Psychologische/seksuologische hulp
Bij deze behandeling wordt aandacht besteed aan de mogelijke
psychische en relationele oorzaken van de erectieproblemen en de
wijze waarop u en uw partner ermee omgaan. Er zijn verschillende
vormen: individuele therapie, groepstherapie en parentherapie.
Vooral deze laatste vorm waarbij de partner nauw betrokken is bij de
behandeling, wordt veel gebruikt.
Tijdens de behandeling wordt gezocht naar manieren om het
vastgelopen seksuele gedrag te veranderen. Vaak is de seks te
doelgericht geworden en gaat het nog alleen om penetratie en
klaarkomen. Dat kan de man prestatiedruk en faalangst geven,
waardoor de erectiestoornis nog groter zal worden. Onder
begeleiding van een seksuoloog kunt u leren deze vicieuze cirkel
doorbreken. Door bijvoorbeeld streel- en vrijoefeningen, kan vrijen
weer ontspannen en plezierig worden. In de gesprekken met de
seksuoloog wordt ingegaan op hoe u met uw partner communiceert.
Ook krijgt u adviezen over uw seksuele contact. De oefeningen doet
u overigens in uw eigen thuissituatie. Therapie voor paren heeft
vaak een goed effect, eventueel in combinatie met hulpmiddelen.
U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar informeren naar mogelijke
vergoedingen.
Tabletten
Er zal meestal gestart worden met potentiepillen zoals Viagra,
Ciales of Levitra. IDe werkingsduur van deze medicijnen is
verschillend, zodat hiermee nog wat gevarieerd kan worden. Deze
medicatie wordt niet vergoed.
Injectietherapie
Bij geen effect van de medicijnen kan dit overwogen worden. Deze
zelfinjecties worden aangeleerd door een gespecialiseerd
verpleegkundige. Ook hier wordt gestart met een lage dosering,
omdat een overdosering grote bijwerkingen kan hebben. Een erectie
die meer dan vier tot zes uur aanhoudt, kan de normale
bloedvoorziening van de penis in gevaar brengen. U moet dan
contact opnemen met het ziekenhuis. Lees voor verdere informatie
de folder ‘Zelfinjectie bij impotentie’. Deze medicijnen worden niet
vergoed.
Vacuümpomp
De vacuümpomp is een plastic cilinder die om de penis wordt
geschoven en vervolgens vacuüm wordt gezogen. Dit ‘zuigt’ het
bloed in de zwellichamen van de penis. Als het elastiekje dat om de
cilinder zit rond de basis van de penis wordt geschoven kan de
penis stijf blijven. De vacuümpomp is vrij te verkrijgen in seksshops
of via de medische industrie (websites). De vacuümpomp wordt niet
vergoed.
Penisprothese
Deze operatieve ingreep wordt maar in enkele centra in Nederland
uitgevoerd en wordt voorafgegaan door een uitgebreide
selectieprocedure. In de praktijk blijkt echter slechts 35% van de
mannen die een penisprothese hebben, deze ook daadwerkelijk
gebruiken. De andere 65% van de mannen gebruiken de prothese
niet of laten hem verwijderen.
Deze ingreep wordt gedeeltelijk vergoed door bepaalde zorgverzekeraars. U betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van het type prothese. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar voor uw persoonlijke situatie.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u bellen met de polikliniek Urologie, tel. (078) 652 32 80. Wij zijn graag bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt de polikliniek Urologie tijdens kantooruren bereiken.

Source: http://www.asz.nl/behandelingen/penis/erectiestoornis.pdf

0-census.gov.iii-server.ualr.edu

M A 325G — PH A R M A C EU TIC AL PR EPA R ATIO N S EX C EPT BIO LO G IC ALS (M A N U FA CTU R ER S)D EFIN ITIO N S AN D SPECIA L IN STR U CTIO N SProducts bought and resold w ithout furtherm anufacture should not be included in shipm ents. This survey covers manufacturers of pharm aceuticalpreparations, except biologicals, in the United States,Establishm ents shipping dosage form s, in bulk

Microsoft word - timing ovulation and mating in the bitch.doc

Timing ovulation and mating in the bitch by Dr Michael Bell The period in which a natural mating yields maximal conception rates spans for up to seven days in dogs. Hence in many dogs one or more matings during behavioural estrus (i.e. the time the bitch is interested in the dog) will result in pregnancy. However to achieve the highest conception rates and litter sizes it is best to mate

Copyright © 2010 Health Drug Pdf