2013 03 & 04 cites nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF

Onderwerpen

Wat moet ik doen als een soort in een (hogere) Appendix of Bijlage wordt opgenomen? Aanvulling op ‘Een overleden dier voor preparatie’
16e Conferentie van de Partijen (CoP16)

Van 3 tot en met 15 maart zijn de lidstaten voor de zestiende keer bij elkaar gekomen om te praten
over CITES. Dit keer vond de CoP plaats in Bangkok, Thailand. De lidstaten hebben tijdens deze
conferentie allerlei besluiten genomen over de opname (of het verwijderen) van soorten in de
Appendices en onder welke voorwaarden handel mag plaatsvinden. Daarnaast zijn er allerlei
administratieve, budgettaire en handhavingszaken besproken.
De genomen besluiten gaan 12 juni 2013 in en worden kort daarna geïmplementeerd in de Europese
verordeningen. In een aantal gevallen is de opname van soorten in de Appendices uitgesteld en
treden zij pas na een overgangstermijn in werking. Wij informeren u wanneer de nieuwe Soortenlijst
wordt gepubliceerd.
Meer informatie over CoP16 vindt u in de brief die onze Staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft
gezonden. Deze brief vindt u op www.rijksoverheid.nl > Documenten en publicaties > Kamerstukken
> Kamer. Het verloop van CoP16 en de precieze stemmingen per voorstel kunt u teruglezen op
www.iisd.ca/cites/cop16. De officiële documenten kunt u vinden op www.cites.org.
Hoogtepunten
De conferentie is in een aantal opzichten een doorbraak voor CITES. Voor het eerst zijn een aantal
haaiensoorten opgenomen, waardoor het CITES-verdrag een belangrijker rol gaat spelen bij het
beheer van de mariene biodiversiteit. Ook bij de plantenvoorstellen is sprake van een doorbraak.
Diverse commercieel zeer relevante soorten zijn opgenomen in de Appendices. Naast soorten die
alleen in Madagaskar voorkomen, gaat het om de houtsoorten sandelhout, ebbenhout, hoodia en
agarhout. Houtsoorten die om hun kleur en geurende oliën verhandeld worden.
Er was ook veel aandacht voor de handhaving in neushoornhoorn en ivoor tijdens deze conferentie.
De lidstaten hebben met afschuw gesproken over de stroperij in neushoornhoorns en een aantal
landen dringend verzocht strengere controles uit te voeren. Daarnaast hebben ze met klem een
beroep gedaan op de consumerende landen als China en Vietnam om de vraag naar neushoornhoorn
terug te dringen. Acht landen met zorgwekkende handhaving op het gebied van de ivoorhandel
hebben een verbeterplan ingediend. Dit verbeterplan wordt nu gecontroleerd door het CITES-
Secretariaat. Wanneer deze landen dit plan niet naleven kunnen de lidstaten maatregelen nemen en
overgaan tot het instellen van een handelsverbod met deze landen. Het handelsverbod in ivoor blijft
dus onverminderd van kracht. Wel wordt in de aanloop naar de volgende CoP gesproken over een
regulier handelsregime voor de legale handel in ivoor.
Opmerkelijk is verder dat de lidstaten overeenstemming hebben bereikt om jachttrofeeën van
ivoren slagtanden en neushoornhoorns niet langer als persoonlijk bezit te zien. De vrijstellingen die
jagers hierdoor hadden, komen hiermee te vervallen. De verwachting is dat door deze maatregel de
controle op dit soort trofeeën wordt verbeterd.

Voor handelaren is van belang dat diverse soorten gekko’s uit Nieuw-Zeeland alleen nog onder zeer
strenge voorwaarden verhandeld mogen worden. Het gaat om soorten die veel verhandeld worden
op de Europese markt. Een groot aantal schildpaddensoorten van met name Chinese oorsprong
zijn op de Appendices geplaatst.
Voor muzikanten is er een voorstel aangenomen die de lastendruk aanzienlijk verminderd: zij
kunnen voortaan een paspoort aanvragen voor hun instrumenten en hoeven niet iedere keer
vergunningen aan te vragen als zij op internationale tournee gaan.
Minder goed is het verlopen met het voorstel van de Verenigde Staten om de commerciële handel in
ijsberen te verbieden. De status van de ijsbeer binnen CITES blijft ongewijzigd. Dit houdt in dat de
handel met de juiste vergunningen toegestaan blijft.

Wijzigingen in de Appendices
Tijdens Cop16 zijn verschillende soorten opgenomen in één van de Appendices of verplaatst naar een andere Appendix. In sommige gevallen is de annotatie aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de aangenomen soortenvoorstellen. Belangrijk: de voorstellen zijn vrij vertaald. Het kan zijn dat er andere namen worden gebruikt in de binnenkort te publiceren Soortenlijst. Wetenschappelijke naam
Gewone naam
Appendix
Toevoeging
ANIMALIA
MAMMALIA
Zoogdieren
L. edwardsi x L. nycthemera. REPTILIA
Reptielen
Naultinus spp.
Gehele familie Nieuw-Zeelandse III naar II Zoetwater doosschildpadden
- Sacalia bealei en Sacalia Platysternidae
Weekschildpadden
AMPHIBIA
Amfibiën
ELASMOBRANCHII
Kraakbeenvissen
Genus Manta
Insekten
Planten uit Madagascar
Tillandsia kautskyi, Tillandsia sprengeliana en Tillandsia sucrei tillandsia en Sucre-tillandsia Dudleya stolonifera en Dudleya “0” houdt in dat de soort verwijderd is uit de Appendices. Annotaties
Voor de onderstaande soorten wordt alleen de annotatie gewijzigd. Er vindt geen wijziging in de Appendix plaats. De uiteindelijke annotatie kunt u terugvinden in de Soortenlijst die binnenkort wordt gepubliceerd. ANIMALIA
Nul quotum voor dieren afkomstig uit het Nul quotum voor dieren afkomstig uit het Wijziging in annotatie 9 betreft: [Botswana Ter omschrijving van complete en versneden wortels en delen van wortels, uitgezonderd delen of producten zoals poeders, pillen, extracten, tonics, theeën en zoetigheden. Ter omschrijving van stammen of blokken, planken, vellen fineer, gelaagd/geplakt hout eindproducten die dergelijke extracten als ingrediënten bevatten, inclusief geuren. b) in vitro zaailing- en weefselculturen op een vaste of vloeibare voedingsbodem die in steriele recipiënten worden getransporteerd; e) agarhout poeder, inclusief samengeperst klaargemaakt voor de detailhandel, behalve
Wat moet ik doen als een soort op een (hogere) Appendix of Bijlage wordt opgenomen?
Heeft u één van de bovenstaande soorten in uw bezit? Dan kan het zijn dat u vanaf nu (meer) te maken krijgt met CITES. Lidstaten kunnen strengere maatregelen nemen en kunnen besluiten om een bepaalde soort strenger te beschermen dan internationaal is afgesproken. Ongeacht op welke Bijlage de soort wordt opgenomen, moet u in ieder geval kunnen aantonen dat u uw dier of plant heeft verkregen voordat de soort was opgenomen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een foto van uw dier of plant te maken met op de achtergrond teletekst of eventueel de krant, waarop de datum duidelijk zichtbaar is. Ook is het mogelijk dat u als fokker of kweker een administratie moet gaan bijhouden, die voldoet aan de eisen uit de Regeling Administratie bezit van en handel in beschermde dier- en plantensoorten. Deze Regeling vindt u op www.drloket.nl > Vergunning en ontheffing > CITES > Achtergrondinformatie CITES > Wet- en regelgeving. Zodra de Soortenlijst gepubliceerd is informeren wij u welke documenten u nodig heeft voor soorten van Bijlage A en B.
Aanvulling op ‘Een overleden dier voor preparatie’
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat u moet doen als u een overleden dier wilt laten opzetten. In de nieuwsbrief staat dat alleen een erkende preparateur overleden dieren mag opzetten. Dit heeft voor enige verwarring gezorgd. Voor beschermde diersoorten kunt u de volgende basisregel toepassen: een overleden gefokt dier – voorzien van de juiste documenten – mag door iedere preparateur worden geprepareerd. Nederland heeft aanvullende regelgeving (Flora- en faunawet) waardoor bijvoorbeeld een in Nederland aan de natuur onttrokken dier alleen door een erkend preparateur opgezet mag worden. Wij adviseren u bij twijfel contact met ons op te nemen. Contactinformatie
Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over CITES? U bereikt het CITES-bureau zo: Telefoon
U kunt op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur bellen met het DR-Loket: 0800 - 22 333 22. Vanuit het buitenland: +31 592 33 29 58. DR-Loket: (voor al uw vragen en opmerkingen over het elektronisch aanvragen)
Ga naar www.drloket.nl » Contact » E-mail versturen.

CITES-bureau: [email protected]

Internet
Kijk op de website van het DR-Loket voor meer informatie over CITES.
Ga naar www.drloket.nl » Vergunning en ontheffing » CITES.

Source: http://www.anbvv.nl/046cites.pdf

Msds_aqua impregnator for wood_en.xps

Safety data sheet According to Regulatin 1907/2006/EC, Article 31 and Regulation 1272/2008/EC 1 Identification of the substance / mixture and of the company / undertaking · Product identifier · Trade name: Impregnator for wood "AQUA" · Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against · Application of the substance / the prepar

University student health services • fact sheet

UNIVERSITY STUDENT HEALTH SERVICES • Fact Sheet  OSTEOPOROSIS WHAT IS IT? Osteoporosis is a disease that causes a significant loss in bone mass. This means that the inside of bones becomes weak and porous, making them more likely to break. Even minor trauma can cause a fracture. Fractures can result in loss of function, pain, and deformity, as well as life-threatening conditions, s

Copyright © 2010 Health Drug Pdf