Faktablad_a3 item manager_v1 5_flersidig _20100315_

a3 Item Manager
a3 Item Manager är en komplett och flexibel produkt för att hantera artiklar och artikelinformation. Produkten ger möjlighet att skapa och underhålla gemensam artikeldata både internt och externt hos kunder och leverantörer. Accure har som mål att kunna effektivisera och förenkla hanteringen runt artiklar. Nyttan med detta är att kunna göra smidigare och mer lönsamma affärer med kunder och leverantörer. I a3 Item Manager har man ett internt gränssnitt för att hitta all information kring artiklar och förpackningar. Här sätts flödet upp för att skapa och bearbeta artiklar, vilken roll som ska göra vad och när. Det är lätt att skapa, validera och skicka artikelinformation (enligt GS1 standard) till kunder. Det är även enkelt att ta fram produktblad, ingredienser, allgener eller titta på ritningar. Beskrivning
Nyttan med a3 Item Manager:
rincipen är att grunddata finns i affärssystemet. Om en artikel - adekvat artikelinformation inom företaget ndras där så ändras den även i artikelinformationen i a3 Item - enkel överblick och hantering av artiklar och Manager. Artikeln bearbetas sedan vidare i a3 Item Manager och kompletteras efter behov. Detta kan göras rollbaserat och i - att enkelt kunna skapa produktblad och et t flöde. Flödet skulle kunna se ut som följer: U tvecklingsavdelningen lägger till information om ingredienser, - att kunna skapa, validera och skicka artikelinformation recept, ritningar mm. Sedan får nästa roll i flödet, m arknadsavdelningen, en notifiering om att göra sina tillägg - att kunna skapa förutsättningar för ett elektroniskt m information för butikshyllan och produktblad. Därefter fyller logistikavdelningen i hur artikeln packas på pall, mått och vikt - mer korrekta beställningar från kunder mm. Slutligen valideras och skickas informationen till de olika - en mer effektiv hantering av gods i logistikflödet under som skall beställa artikeln via artikelinformation (VCD). - att kunna sälja och leverera till de största företagen inom V ia a3 Item Manager finns det även möjlighet att ta emot nya artiklar (artikelinformation enligt GS1) från leverantörer. Denna - att kunna säkerställa att artiklarna får plats i hyllan och in formation valideras, bearbetas och kan sedan skapas upp exponeras på ett fördelaktigt sätt i butiken om nya artiklar dir ekt i affärssystemet. - att möjliggöra för leverantörer/kunder att själva lägga upp information om sina artiklar och sedan använda detta för att Funktionalitet
automatiskt skapa upp artiklar i affärssystemet. - Dynamiskt arbetsflöde för att bygga egna processer kring hur artiklar ska hanteras i verksamheten. - Koppling till förpackningsregistret i flera nivåer - Validering i gränssnittet (enligt GS1 standard, egna regler samt möjlighet till undantag för vissa kunder/leverantörer) - Möjlighet att koppla mot olika marknader och länder exempelvis DADAS (DK), SINFOS (FI), DABAS osv. - Massvalidering och massutskick av VCD - Språkhantering på användarnivå - Skapa produktspecifikationer eller produktblad - Ingår-i-funktion som visar vilka artiklar som ingår i vilka VCD samt vilka förpackningar som används till vilka artiklar.
A rtikelinformation (tidigare varucertifikat eller VCD)
F ör att handelsflödet ska fungera effektivt är det viktigt att säljare och köpare har gemensam och korrekt information om ex artikelns mått, vikt, artikelnummer eller hållbarhet. GS1 Vi har med gott resultat bl.a hjälpt
S weden har tillsammans med användarna utvecklat en Granngården, Milko, Santa Maria, med flera in i framtiden. En standardisering av flödet för artikelinformation. Detta är viktigt framtid som medför bättre prestanda, ökad flexibilitet, lättare åde för köparen och för säljaren. (Från www.gs1.se) användargränssnitt, skalbar och med bättre säkerhet. accure utvecklar, implementerar och supporterar a3 Suite. a3 Suite innehåller ett 30-tal applikationer för artikelhantering, arkivering, scanning, dokumenthantering och hantering av ERP-system. accure AB har mycket lång erfarenhet av projekt med Movex och StreamServe. Vi arbetar med utveckling av våra kunders affärs-processer systemintegration och att skapa dokumenthanterings-lösningar. Hos våra kunder hittar du idag de flesta versioner av Movex. accure har konsulter och utvecklare som kan RPG, Java och MS SQL, ASP, .Net, C++. Hos accure finner du lösningarna som skapar mervärde i dina IT-investeringar.
Vilken typ av lösning passar dig?
Accure kan erbjuda fyra olika lösningar för implementering av a3 Item Manager, allt ifrån en enkel lösning
där ni kör mot vår web-portal och egentligen bara behöver ett GLN (GS1-lokaliseringsnummer) från GS1 för
att komma igång till en helintegrerad lösning där även kunder/leverantörer kan logga in för att lägga upp
information kring artiklarna.
1. a3 Item Manager mot GS1 hostad lösning
Principen är att ni som kund enbart skall beställa ett GLN från GS1 (http://www.gs1.se/sv/Elektronisk-
handel/Artikelinformation/Kom-igang-med-artikelinformation) och en inloggning från Accure så är ni igång. Tanken är att du som
kund inte skall behöva ansvara för mer än att information knappas in korrekt och att du skickar in det i tid.
2. a3 Item Manager mot GS1, Basic
Utöver formaliteterna hos GS1 görs även en installation av webserver (IIS) och SQL server lokalt hos er med en förkonfigurerad
uppsättning. Sedan har ni en systemlösning som kan användas. Denna lösning kan sedan byggas ut och konfigureras efterhand.
3. a3 Item Manager mot GS1, Medium (integrerat mot affärssystemet)
Utöver det som implementeras under punkt 2 sätter vi även upp ett konfigurationsprojekt för att utreda era unika behov. Detta kan
vara allt ifrån gränssnittets utformning med vilka fält som skall visas, till uppsättning av till flöden, roller, förpackningsregister
kundunika fält och valideringsregler. Vi ser även över behovet att hämta information från externa datakällor såsom
affärssystemet. Detta implementeras med hjälp av Accures projektmetodik för a3 Item Manager.
4. a3 Item Manager, Premium (som underlag för att skapa artiklar i affärssystemet samt mot GS1)
Det är inte alltid så enkelt att få in rätt information om artiklarna från kunder/leverantörer för att skapa upp artiklar i affärssystemet.
Accure kan med hjälp av a3 Item Manager erbjuda en systemlösning där kunden/leverantören själv loggar på en extern a3
applikation och fyller i artikelinformationen utifrån era regler. När artiklarna valideras korrekt skickar kunden/ leverantören in
informationen till den interna a3 applikationen där man kan komplettera artikelinformationen med intern data och sedan via någon
form av API (Movex api, Winbatch, Reflection etc) skapa upp artikeln i affärssystemet. Detta gör att ni slipper hantera
Excelformulär med artikeldata som ofta saknar information eller inte är senaste versionen. Kontroll sker innan skickande genom
att alla regler måste vara uppfyllda för att kunna skicka in information om artikeln. Dessutom bygger lösningen på GS1 standard
för Validoo artikel som er kund kanske redan stödjer (se http://www.gs1.se/sv/ för mer information om GS1 standarden).
Bilden ovan beskriver arbetsflödet. Den streckande linjen är brandväggen. Utanför denna ligger den externa a3 applikationen. Varje kund eller leverantör har sin egen inloggning och ser enbart sina artiklar. Användaren fyller i information kring artiklarna enligt de regler som satts upp. Sedan skickas dessa in till den interna applikationen och hamnar i status Inkommande (#A), Utifrån typ av artikel kan man koppla olika flöden och beroende på flöde så får en viss roll (Inköpare Bygg) en notifiering om att en ny artikel har kommit in. Denna roll uppdaterar artikeln med intern information, exempelvis pris och sedan väljer denna roll att flytta artikeln i flödet till nästa roll (Registervårdare) som ger den ett internt artikelnummer. När alla roller har hanterat artikeln är det dags att skicka in artikeln till affärssystemet. Artikeln läggs nu i status Preliminär (#B) och beroende på API skapas sedan artikeln upp i affärssystemet. En annan a3 tjänst ligger och kontrollerar när artikeln kommit in i affärssystemet, när den kommit in ändras artikelns status i a3 till Aktuell (00). En aktuell artikel är alltså en skarp artikel. Beroende på regler så uppdateras viss information ifrån affärssystemet och viss information i a3 Item Manager. När artikeln är i status aktuell kan man skicka den till GS1, DABAS eller andra mottagare. accure utvecklar, implementerar och supporterar a3 Suite. a3 Suite innehåller ett 30-tal applikationer för artikelhantering, arkivering, scanning, dokumenthantering och hantering av ERP-system. accure AB har mycket lång erfarenhet av projekt med Movex och StreamServe. Vi arbetar med utveckling av våra kunders affärs-processer systemintegration och att skapa dokumenthanterings-lösningar. Hos våra kunder hittar du idag de flesta versioner av Movex. accure har konsulter och utvecklare som kan RPG, Java och MS SQL, ASP, .Net, C++. Hos accure finner du lösningarna som skapar mervärde i dina IT-investeringar.

Source: http://accure.info/Portals/0/a3%20Fact%20Sheets/Faktablad_a3%20Item%20Manager_v1%205_Flersidig%20_20100315_.pdf

Formato europeo per il curriculum vitae

F O R M A T O E U R O P E O P E R I L C U R R I C U L U M INFORMAZIONI PERSONALI [DANIELE PANTALEO ] [ 2/A, Corso Galliano,73048, Nardò, Lecce ] 0833578684 0836577672 [email protected] ESPERIENZA LAVORATIVA • Date (1996-2000) Dall’anno 1996 all’anno 2000 presta attività assistenziale, in qualità di specialista in formazione, presso il S

Microsoft word - resolução ii.doc

Ministério do Esporte GABINETE DO MINISTRO RESOLUÇÃO Nº 21, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 Aprova a lista de substâncias e métodos proibidos na prática desportiva para o ano O MINISTRO DE ESTADO DO ESPORTE e PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO ESPORTE, no uso de suas atribuições, considerando a proposta apresentada pela Comissão de Combate ao Doping, instituída nos termos da P

Copyright © 2010 Health Drug Pdf